Tel.: +421  41 569 51 90; +421 915 275 573

1. adventná nedeľa

Ráno

Večer

 

Pondelok 3. 12.

sv. Františka Xaverského, kňaza (spomienka)

6:30

 

Za členov Ružencového bratstva

 

 

Večerná sv. omša nebude. Máme stretnutie v Nitre.

Utorok 4. 12.

Utorok po 1. adventnej nedeli

6:30

 

+ Jakub, Eva, Ondrej a + starí rodičia z oboch strán

 

17:00

+ Jozefína a Štefan Struhárňanskí a rodičia z oboch strán

Streda 5. 12.

Streda po 1. adventnej nedeli

6:30

 

Za bohuznámu rodinu a bezpečný let

Štvrtok 6. 12.

sv. Mikuláša, biskupa (spomienka)

6:30

 

Za nové kňazské a rehoľné povolania z farnosti

 

17:00

+ Adam a Anna Jankov

Piatok 7. 12.

sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi (spomienka)

6:30

 

+ z rodiny Šupicovej, Jančovej, Vlkovej

 

17:00

+ Pavol, Mária Zuziak, rodičia z oboch strán, + Jozef s rodinou a Michal (Večerná sv. omša je z nasledujúcej slávnosti).

Sobota 8. 12.

NEPOŠKVRNENÉ POČATIE PANNY MÁRIE, 
slávnosť a prikázaný sviatok

8:30

 

Za zdravie a Božiu pomoc pre sestru Janku

 

17:00

+ Štefan a starí rodičia z oboch strán

Nedeľa 9. 12.

DRUHÁ ADVENTNÁ NEDEĽA 

7:00

 

+ Ján a Jozefína Berešíkoví, + rodičia a nevesta Mária

8:30

 

+ Milan Staňo

9:00

 

Dom dôchodcov

10:30

 

Za farníkov – sv. omša za účastí detí

 

18:00

Na úmysel

Upratovanie kostolaprosíme veriacich z domov od 1001 – 1100. Srdečné Pán Boh zaplať tým, ktorí upratali kostol tento víkend. Na kvety ste prispeli 
33 Eur.

Dnes máme zbierku na charitu. Za vaše milodary vám všetkým vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.

Nácvik na jasličkovú pobožnosť bude dnes v nedeľu o 13 hod. v kostole.

Rorátne sv. omše: Pozývame všetky deti, rodičov, starých rodičov zúčastňovať sa adventných rorát v našom kostole. Roráty budú bývať pri raných sv. omšiach o 6:30 od pondelka do piatka. Témou tohtoročných rorát je: Z kmeňa Jesseho vzíde retolesť. Prosíme rodičov, alebo známych aby deti zo Struhárne priviezli a potom odviezli do školy. Vo štvrtok ráno, ak sa budú deti veľmi dobre modliť, príde na rannú rorátnu sv. omšu niekto veľmi známi a očakávaný.

V pondelok miništrantské stretnutie nebude

Prvopiatkové spovedanie chorých, pozor malá zmena:

Štvrtok: domov dôchodcov

Piatok:  Ústredie, Struháreň a osady, Nižné, Vyšné Kamence, Biely Potok a osady

Prvopiatkové spovedanie v kostole: 

Pol hodinu pred ranou sv. omšou a hodinu pred večernou sv. omšou.

Vo štvrtok medzi 12:30 a 14:00 budeme spovedať žiakov z príležitosti prvého piatku. Pozývame všetky deti a birmovancov. Prosíme, aby ste ich povzbudili k spovedi keď pôjdu zo školy domov.

Spoločná sv. spoveďpred Vianocami bude v našej farnosti v pondelok 17. decembra popoludní od 14:30 – 17:00 hod. Rozpis spovedania pred Vianocami v celom dekanáte nájdete na výveske.

Štvrtok po večernej sv. omši bude krátka adorácia.

Na prvý piatok od 7:00 do 16:40bude v kostole celodenná adorácia. Pobožnosť k prvému piatku sa budeme modliť po rannej sv. omši a večer o 16:40.

14. decembra 2018, t. j. budúci piatokorganizujeme Birmovanecký Vianočný večierok v kinosále kultúrneho domu v Terchovej. Terajší deviataci, ktorí sa pripravujú na birmovku, budú mať vlastný program, ktorý začne o 16:30Na 18:00 hodinusrdečne pozývame všetkých birmovancov, ktorí boli už tohto roku na birmovke a všetkých Terchovských skautov. Večierok potrvá maximálne do 22:00.

Stredná odborná škola pedagogická sv. Márie Goretti a stredná zdravotnícka škola sv. Františka z Assisi v Čadci pozývajú na deň otvorených dverí 6. decembra 2018. Viacej informácií nájdete na výveske.

Gymnázium Kráľovnej pokoja v Žiline Vás srdečne pozýva na deň otvorených dverí 4. decembra 2018 o 11:00 hod. v budove školy Na Závaží 2 v Žiline. 

Prosíme deti, ktoré zbierajú nálepky, aby si po ne prišli po požehnaní do sakristie.