Tel.: +421  41 569 51 90; +421 915 275 573

31. nedeľa v cezročnom období

Ráno

Večer

 

Pondelok 4. 11.

Sv. Karola Borromejského, biskupa (spomienka)

6:30

 

Za všetkých chorých a nevládnych našich farníkov

 

17:00

+ Štefan Bobáň – výročná sv. omša

Utorok 5. 11.

Féria

6:30

 

+ Vincent a Zuzana Mičianoví, Viliam, Rastislav, Ľudmila, a starí rodičia z oboch strán

 

17:00

Za členov Ružencového bratstva

Streda 6. 11.

Féria

6:30

 

+ Ľudmila, Kamil, Martin, Anna, Vincent, Tonka a duše v očistci

Štvrtok 7. 11.

Féria

 

17:00

Za nové kňazské a rehoľné povolania z farnosti

Piatok 8. 11.

Féria

6:30

 

+ Viktor Krištofík

 

17:00

+ Vincent Ondruš a starí rodičia Matej a Štefánia

Sobota 9. 11.

Výročie posviacky Lateránskej Baziliky (sviatok)

6:30

 

+ Štefan Srniak a rodičia z oboch strán

 

15:00

Sobášna sv. omša

 

16:00

Sobášna sv. omša

 

17:00

+ Martinka, rodičia Vantúchoví a súrodenci

Nedeľa 10. 11.

TRIDSIATA DRUHÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 

7:00

 

+ Emília, Milan a Jozef Krištofík

8:30

 

+ Ján, Margita, Ondrej Lutišanoví, Pavlína, Imrich 

9:00

 

Dom dôchodcov

10:30

 

Slávnostná sv. omša k slávnosti sv. Martina, patróna našej farnosti.

 

18:00

Za farníkov

Upratovanie kostolaprosíme veriacich z domov od 201 – 300Srdečné Pán Boh zaplať tým, ktorí upratali kostol tento víkend. Na kvety ste prispeli 64 Eur.

Na budúcu nedeľu bude pri sv. omšiach Svätomartinská ofera. Za všetky vaše milodary vám vyslovujeme už teraz Pán Boh zaplať.

V pondelok máme miništrantské stretnutie.

Štvrtok po večernej sv. omši bude krátka adorácia.

V piatok pokračujeme v stretnutí birmovancov. Birmovanecká sv. omša začína o 18:10. Po nej máme stretnutie v skupinkách.

Na budúcu nedeľu, t.j. 10. novembra bude tretie zo sérií katechetických stretnutí pre deti, ktoré sa pripravujú na 1. sv. prijímanie. Stretnutie začíname o 9:00 hod., pokračuje sa detskou sv. omšou o 10:30. Prosíme deti o dochvíľnosť.

Dňa 15. novembra a 6. decembra 2019 sa od 9:00 hod. do 13.30 hod. uskutoční na Strednej Odbornej Škole sv. Jozefa Robotníka v Žiline u Saleziánov DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ, kde môžete vidieť našich autoopravárov, stolárov, murárov a grafikov. Všetci ste srdečne pozvaní.

Misionári Saletíni s tímom laikov v Advente uskutočnia duchovnú obnovu rozVEDENÍ k BOHU I. pre rozvedených, ktorí po rozvode žijú sami. Je to prvá časť duchovných obnov o ceste uzdravenia po rozvode s témou "Prijatie svojej situácie a odpustenie". Táto obnova býva raz do roka. Viacej informácii nájdete na výveske.

Tento týždeň máme v našej farnosti oslavy Svätého Martina, patróna našej farnosti. Slávnostnú sv. omšu bude v nedeľu o 10:30 celebrovať náš rodák páter Tomáš Baleja, SVD.

Prosíme deti, ktoré zbierajú nálepky, aby si po ne prišli po požehnaní do sakristie.