Tel.: +421  41 569 51 90; +421 915 275 573

32. nedeľa v cezročnom období

Ráno

Večer

 

Pondelok 11. 11.

Sv. Martina z Tours, biskupa (sviatok, patrón našej farnosti)

6:30

 

+ Jozef Konštiak a rodičia, Štefan Krúpa

 

17:00

Za zdravie a Božiu pomoc rodine Jozefa Hanuliaka

Utorok 12. 11.

sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka (spomienka)

6:30

 

+ Ľudmila a Ján Rybár

 

17:00

+ Imrich, Pavlína a syn Jozef

Streda 13. 11.

Féria

6:30

 

+ František, Viktor a Mária 

Štvrtok 14. 11.

Féria

 

17:00

Za zdravie a Božiu pomoc pre Máriu

Piatok 15. 11.

Féria

6:30

 

+ Pavol a Eva Ondrušoví a Vincent a Štefánia Garlíkoví a rodičia z oboch strán 

 

17:00

+ Matúš a Emília Konštiakoví a Jozef a Žofia Chromčákoví

Sobota 16. 11.

Féria

6:30

 

+ Viktor Krištof a rodičia z oboch strán 

 

17:00

+ Anna a Adam Jankov a rodičia z oboch strán

Nedeľa 17. 11.

TRIDSIATA TRETIA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 

7:00

 

+ Štefánia a Jozef Synák, Viktor, Milan

8:30

 

+ Ján Romančík 

9:00

 

Dom dôchodcov

10:30

 

Za farníkov – detská sv. omša

 

18:00

Na úmysel

Dnes si pripomíname sviatok patróna našej farnosti sv. Martina, ktorý ma v kalendári zajtra svoj sviatok. Dnes bude v našom kostole farská poklona. Po veľkej sv. omši bude vyložená Sviatosť Oltárna do 17:30 hod., kedy bude záverečná pobožnosť. Je to čas, keď môžeme stráviť tiché chvíle s tým najdôležitejším z celej farnosti, so Sviatostným SpasiteľomChceme vás všetkých pozvať a povzbudiť k modlitbe.

Upratovanie kostolaprosíme veriacich z domov od 301 – 400Srdečné Pán Boh zaplať tým, ktorí upratali kostol tento víkend. Na kvety ste prispeli 50 Eur.

Dnes bude pri sv. omšiach Svätomartinská ofera. Za všetky vaše milodary vám vyslovujeme už teraz Pán Boh zaplať.

V pondelok máme miništrantské stretnutie.

Návštevy chorých v Terchovej budú v pondelok ako zvyčajne.

Štvrtok po večernej sv. omši bude krátka adorácia.

V sakristii je možnosť vyzdvihnúť si krabičku s USB kľúčom s video nahrávkou a fotkami zo slávnosti Birmovania.

Gymnáziu sv. Františka z Assisi v Žiline pozýva všetkých záujemcov na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční vo štvrtok 21. novembra 2019. Viacej informácií nájdete na výveske.

Pripomíname, že do konca budúceho týždňa môžete ešte podať projekt pre rozvoj farnosti s možnosťou získať finančnú podporu až do 500,- € v rámci diecéznej projektovej súťaže. Viac informácii nájdete v letáčikoch (na stolíku pri časopisoch) ako aj na stránke Žilinskej diecézy.

Prosíme deti, ktoré zbierajú nálepky, aby si po ne prišli po požehnaní do sakristie.