Tel.: +421  41 569 51 90; +421 915 275 573

2. adventná nedeľa (A)

Ráno

Večer

 

Pondelok 9. 12.

Nepoškvrnené Počatie Panny Márie, slávnosť a prikázaný sviatok

6:30

 

Rorátna sv. omša

8:30

 

+ Ján a Žofia Hanuliakoví a rodičia z oboch strán a Ján Chovanec

 

17:00

+ Veronika Komačková – výročná sv. omša

Utorok 10. 12.

Utorok po 2. adventnej nedeli

6:30

 

+ Miroslav a starí rodičia 

 

17:00

+ Jozef a Apolónia a rodičia z oboch strán 

Streda 11. 12.

Streda po 2. adventnej nedeli

6:30

 

+ Martin a Starí rodičia

Štvrtok 12. 12.

Preblahoslavenej Panny Márie Guadalupskej (spomienka)

6:30

 

Na úmysel (k)

 

17:00

+ z rodiny Bobáňovej, Martošovej, Komačkovej a rodičoch z oboch strán 

Piatok 13. 12.

sv. Lucie, panny a mučenice (spomienka)

6:30

 

+ brat Milan a rodičia

 

17:00

za zdravie a Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre rodinu Štefánkovú, Kubalovú a bezpečný let

Sobota 14. 12.

sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi (spomienka)

6:30

 

+ Jozef Michálek a rodičia z oboch strán 

 

17:00

+ Marián Podhorský a z rodiny Podhorských

Nedeľa 15. 12.

TRETIA ADVENTNÁ NEDEĽA

7:00

 

+ Jozef Konštiak a rodičia 

8:30

 

+ Miroslav Brežný – výročná sv. omša

9:00

 

Dom dôchodcov

10:30

 

Za farníkov – detská sv. omša

 

18:00

Na úmysel

Upratovanie kostolaprosíme veriacich z domov od 701 – 800Srdečné Pán Boh zaplať tým, ktorí upratali kostol tento víkend. Na kvety ste prispeli 83 Eur.

Na 8. decembra, teda dnes, pripadá zvyčajne v liturgickom kalendári sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Keďže je však adventná nedeľa, sviatok sa presúva na zajtra t. j. pondelok 9. decembra. 

Minulú nedeľu sa v zbierke na charitu vyzbieralo 820 Eur. Za vaše milodary vám všetkým vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.

Srdečne pozývame deti, rodičov, starých rodičov zúčastňovať sa adventných rorát v našom kostole. Roráty bývajú pri raných sv. omšiach o 6:30 od pondelka do piatka. 

Návštevy chorých v Terchovej budú v pondelok ako zvyčajne.

V pondelok máme miništrantské stretnutie.

V pondelok budeme zapisovať úmysly sv. omší na mesiac Január a Február 2020.Zapisovať začneme od 16:00 do 17:00. Pokračovať v zapisovaniu budeme po večernej sv. omši.

Štvrtok po večernej sv. omši bude krátka adorácia.

13. decembra 2019, v piatok organizujeme Birmovanecký Vianočný večierok v kinosále kultúrneho domu v Terchovej. Terajší deviataci, ktorí sa pripravujú na birmovku, budú mať vlastný program, ktorý začne o 16:30Na 18:00 hodinu srdečne pozývame všetkých birmovancov, ktorí boli už tohto roku na birmovke a všetkých Terchovských skautov, deti zo zboru a našu farskú mládež. Večierok potrvá maximálne do 22:00.

Na budúcu nedeľu, t. j. 15. decembra bude štvrté zo sérií katechetických stretnutí pre deti, ktoré sa pripravujú na 1. sv. prijímanie. Stretnutie začíname o 9:00 hod., pokračuje sa detskou sv. omšou o 10:30. Prosíme deti o dochvíľnosť.

Spoločná sv. spoveď pred Vianocami bude v našej farnosti budúci týždeň v pondelok 16. decembra popoludní od 15:00 – 17:00 hod. Rozpis spovedania pred Vianocami v celom dekanáte nájdete na výveske.

Našiel sa kľúč od motorového vozidla značky Peugeot. Kľúč od auta je na fare.

Prosíme deti, ktoré zbierajú nálepky, aby si po ne prišli po požehnaní do sakristie.