Tel.: +421  41 569 51 90; +421 915 275 573

2 nedeľa po narodení Pána

Ráno

Večer

 

Pondelok 6. 1.

ZJAVENIE PÁNA, slávnosť a prikázaný sviatok

7:00

 

+ Pavol, Gustáv, Anna Laurenčík, Jozefína, Kamil Bobáň

8:30

 

+ Marcel Vojtek

9:00

 

Dom dôchodcov

10:30

 

Za farníkov

 

18:00

Na úmysel

Utorok 7. 1.

Féria

6:30

 

Za všetkých chorých a nevládnych našich farníkov

 

17:00

Za členov Ružencového bratstva

Streda 8. 1.

Féria

6:30

 

+ Marcel Hanuliak a Serafín Jurkulák

Štvrtok 9. 1.

Féria

 

17:00

+ Pavol Halas – výročná sv. omša

Piatok 10. 1.

Féria

6:30

 

Za zdravie a Božie požehnanie za rodinu Kvasňakovú a Tichú

 

17:00

+ Jozef Jánošík – výročná sv. omša

Sobota 11. 1.

Féria

6:30

 

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Huličiarovú

 

17:00

Za zdravie a BP pre rodinu Schwarzovu, Poleťovú, Romančíkovú a Kuzmovú

Nedeľa 12. 1.

TRETIA NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA – KRST KRISTA PÁNA

7:00

 

+ Adam, Pavlína, Vincent Romančík a rodičia z oboch strán

8:30

 

Za zdravie a Božiu pomoc a pokoj v rodine pre rod. Halasovú

9:00

 

Dom dôchodcov

10:30

 

Za farníkov – detská sv. omša

 

18:00

Na úmysel

 

Upratovanie kostolaprosíme veriacich z domov od 1101 – 1200. Srdečné Pán Boh zaplať tým, ktorí upratali kostol tento víkend. Na kvety ste prispeli     Eur.

 

Návštevy chorých v Terchovej budú tento týždeň v utorok.

 

Štvrtok po večernej sv. omši je krátka adorácia.

 

V piatok pokračujeme v katechézach s birmovancami. Začíname sv. omšou o 18:10 a po nej budú stretnutia v skupinkách. 

 

Na budúcu nedeľu, t. j. 12. januára bude piate zo sérií katechetických stretnutí pre deti, ktoré sa pripravujú na 1. sv. prijímanie. Stretnutie začíname o 9:00 hod., pokračuje sa detskou sv. omšou o 10:30. Prosíme deti o dochvíľnosť.

 

Prosíme deti, ktoré zbierajú nálepky, aby si po ne prišli po požehnaní do sakristie.