Tel.: +421  41 569 51 90; +421 915 275 573

12. nedeľa cez rok (A)

Ráno

Večer

 

Pondelok 22. 6.

Féria

6:30

 

Za zdravie a Božiu pomoc pri dožití životného jubilea 80r. Jána Hanuliaka

 

18:15

+ Anna Cingelová – výročná sv. omša

Utorok 23. 6.

Féria

6:30

 

+ Terézia, Ján, Margita, Karol

 

18:15

Za zdravie a Božiu Pomoc pri dožití životného jubilea 70r. Františka a 66r. manželky Amálie a 40 rokov spoločného života

Streda 24. 6.

NARODENIE SV. JÁNA KRSTITEĽA, slávnosť

6:30

 

+ Bernard, Mária, Jozef Patrnčiak a Viktor, Kamila, Jaroslav Lúčan

Štvrtok 25. 6.

Féria

 

18:15

+ Adam Holúbek 

Piatok 26. 6.

Féria

6:30

 

Za pokoj a zdravie rodiny Radoslava Kováča

 

18:15

+ Václav, Vincent, Mária Vallo a rodičia z oboch strán

Sobota 27. 6.

Féria

6:30

 

+ Vincent Dávidík a rodičia z oboch strán

 

16:00

Sobášna sv. omša

 

18:15

+ Evička

Nedeľa 28. 6.

TRINÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

6:30

 

+ Viktor a Jozefína Berešíkoví a rodičia z oboch strán

8:30

 

+ Pavol a Helena Staňoví

9:00

 

Dom Dôchodcov

10:30

 

Za farníkov – detská sv. omša

 

18:00

Na úmysel

Upratovanie kostolaprosíme veriacich z domov od 701 – 800Na kvety ste prispeli – 75 Eur. 

Dnes v nedeľu o 13:00 hod. bude posvätená zvonica u Marunov. Zvonica potrebovala malú rekonštrukciu a technickú úpravu. 

Návštevy chorých v Terchovej budú v pondelok ako zvyčajne.

V pondelok bude po večernej sv. omši miništrantské stretnutia. Miništranti nech si pri večernej sv. omši sadnú nateraz do lavíc.

Milovaní bratia a sestry, už teraz vás čo najsrdečnejšie pozývame na slávenie 31. ročníka Cyrilometodských dní v našej farnosti, ktoré budú od 3. do 5. júla. Program Cyrilometodských dní nájdete na výveske.

Deti ktoré, zbierate nálepky sú k dispozícii vzadu v kostole. Na budúcu nedeľu bude záverečné losovanie o pekne milé ceny. Deti, ktoré majú všetky nálepky od nového roka po 10. marec, kedy boli pozastavené verejné sv. omše, nech donesú zápisník pred detskou sv. omšou do sakristie.