Tel.: +421  41 569 51 90; +421 915 275 573

21. nedeľa cez rok (A)

Ráno

Večer

 

Pondelok 24. 8.

Sv. Bartolomeja, apoštola (sviatok)

6:30

 

Bohuznámi manželia na poďakovanie 40r. manželstva za zdravie a Božiu pomoc a dary Ducha Svätého

Utorok 25. 8.

Féria

 

18:15

Za zdravie a Božiu pomoc za Annu a Ondreja Halúbka a rodinu Cabadovú

Streda 26. 8.

Féria

6:30

 

+ Jozef, Michal a rodičia 

Štvrtok 27. 8.

Sv. Moniky (spomienka)

 

18:15

Za zdravie, Božiu pomoc a dary Ducha Svätého pri dožití životného jubilea 80r. a pokoj celej rodine Hanuliakovej.

Piatok 28. 8.

Sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi (spomienka)

6:30

 

+ z rodiny Kačányovej a Vojtekovej

Sobota 29. 8.

Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa (spomienka)

6:30

 

+ Gustáv Švec a rodičia z oboch strán

 

15:30

Dom dôchodcov

 

16:00

Sobášna sv. omša

 

18:15

+ Kamil

Nedeľa 30. 8.

DVADSIATA DRUHÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

6:30

 

+ Karolína, Vendelín, Štefan a Ján Bobáňoví

8:30

 

+ z rodiny Chovancových a Muchových

10:30

 

Za farníkov

 

15:00

Sobášna sv. omša

 

18:00

Na úmysel

Upratovanie kostolaprosíme veriacich z Hornej Tižiny a osady JankoviaSrdečné Pán Boh zaplať tým, ktorí upratali kostol tento víkend. Na kvety ste prispeli  29   Eur.

Návštevy chorých v Terchovej budú v pondelok ako zvyčajne.

Štvrtok po večernej sv. omši je krátka adorácia.

V nedeľu 30. augusta bude v kostole o 11:30 organizačné stretnutie s rodičmi birmovancov, ktorí idú na birmovku tento rok. Stačí keď príde jeden z rodičov. Stretnutia s birmovancami budú pokračovať 11. septembra o 18:15 na večernej sv. omši, po nej bude nasledovať katechéza.