Tel.: +421  41 569 51 90; +421 915 275 573

29. nedeľa cez rok (A)

Ráno

Večer

 

Pondelok 19. 10.

Féria

6:30

 

na úmysel SVD

 

17:00

na úmysel SVD

Utorok 20. 10.

Féria

6:30

 

Za zdravie a Božiu pomoc a dary Ducha Svätého pre rodinu Šupicovú a Romančikovú

 

17:00

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Komačkovú, Stetinovú, Pažičanovú

Streda 21. 10.

Féria

6:30

 

Za zdravie a Božiu pomoc pre dcérku

Štvrtok 22. 10.

sv. Jána Pavla II. pápeža (spomienka)

 

17:00

Za zdravie a Božiu pomoc a na poďakovanie pri dožití 50 r. Márie 

Piatok 23. 10.

Féria

6:30

 

Za zdravie a Božiu pomoc a dary Ducha Svätého pre Timeu

 

17:00

Za zdravie a dary Ducha Svätého pre Šárku, Gabiku a Pavla

Sobota 24. 10.

Féria

6:30

 

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu

 

13:00

Sobášny obrad

 

17:00

+ rodiny Stašovej 

Nedeľa 25. 10.

TRIDSIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

6:30

 

+ z rodiny Švečovej a Ján a starí rodičia  z oboch strán

8:30

 

+ Eva

10:30

 

Za farníkov

Upratovanie kostolaNateraz pozastvíme službu upratovania kostola. Srdečné Pán Boh zaplať tým, ktorí upratali kostol tento víkend. Na kvety ste prispeli 38 Eur.

Celá cirkev dnes slávi Misijnú nedeľu. Na Slovensku sa v tento deň modlíme hlavne za Cirkev na Srí Lanke a za africké krajiny Togo, Čad a Kongo, ktoré sú najviac postihnuté koronakrízou a chudobou. Nakoľko nie je možná misijná zbierka v kostoloch v plnej miere, prosíme Vás o podporu misií cez e-zbierku na internetovej stránke www.misijnediela.sk. Ak by niekto chcel podporiť zbierku na misie tu v kosotole, svoj milodar môžete počas dňa do piatku vložiť do pokladničky „Na misie“, ktorá je v predsieni pri východe z kosotola. Za Vaše milodary Vám vyslovujeme srdečné Pán Boh zaplať.

Návštevy chorých v Terchovej ústredí budú v pondelok ako zvyčajne.

Štvrtok po večernej sv. omši je krátka adorácia.

Nálepky, ktoré deti zbierajú budú položené na stolíku v predsieni kostola.

O týždeň, v noci z 24. na 25. októbra sa mení čas. O 3:00 hodine ráno letného času posúvame hodiny na 2:00 hodinu ráno stredoeurópskeho času.