Tel.: +421  41 569 51 90; +421 915 275 573

22. nedeľa v cezročnom období

Ráno

Večer

 

Pondelok 3. 9.

sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi (spomienka)

8:00

 

Sv. omša na začiatku školského roka (v kostole)

9:00

 

Sv. omša na začiatku školského roka (v škole v Struhárni)

 

18:15

Za členov Ružencového bratstva

Utorok 4. 9.

Féria

6:30

 

Za všetkých chorých a nevládnych našich farníkov

 

18:15

za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Laurenčíkovú, Babišovú, Pospíšilovú

Streda 5. 9.

Féria

6:30

 

Za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu Hanuliakovú

Štvrtok 6. 9.

Féria

 

18:15

Za zdravie a Božiu pomoc pre Jána Dávidíka, 50r. jubileum

Piatok 7. 9.

sv. Marka Križina, Melichara Grodzieckeho a Štefana Pongrácza, kňazov a mučeníkov (spomienka)

6:30

 

+ Marta Vlková

 

18:15

Za nové kňazské a rehoľné povolania z farnosti

Sobota 8. 9.

NARODENIE PANNY MÁRIE (sviatok)

7:30

 

sv. omša pri príležitosti 6. Pamätného Výstup na Veľký Rozsutec

 

15:00

sobášna sv. omša

 

18:15

+ Filip a Anna Hanzeloví a starí rodičia, + Martin a Milan

Nedeľa 9. 9.

DVADSIATA TRETIA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

7:00

 

+ Ján Muráň, Anna Muráňová sestra Hanka a starí rodičia

8:30

 

+ rodiča Dávidíkoví, Jozef a Emília, Kamil a Viktória 

9:00

 

Dom dôchodcov

10:30

 

Za farníkov – sv. omša za účastí detí

 

18:00

Na úmysel

Upratovaniekostola:prosíme veriacich z Hornej Tižiny a osady Jankovia. Srdečné Pán Boh zaplať tým, ktorí upratali kostol tento víkend. Na kvety ste prispeli 43 Eur.

V pondelok je miništrantské stretnutie.

V pondelok srdečne pozývamevšetkých žiakov a učiteľov základnej školy v Terchovej na svätú omšu pri ktorej budeme prosiť o Dary Ducha Svätého do nového školského roka. Sv. omša pre žiakov zo ZŠ v Terchovej bude o 8:00 v kostole a o 9:00 bude sv. omša v škole v Struhárni pre tamojších žiakov a učiteľov.

Návštevy chorých v Terchovejlen v ústredíbudú v pondelok ako zvyčajne.

Prvopiatkové spovedanie chorých:

Štvrtok:Struháreň a osadydomov dôchodcov

Piatok:Nižné, Vyšné Kamence, Biely Potok a osady

Spovedanie v kostole pred prvým piatkom v mesiaci:

Pondelok a utorok– 1 hod. pred večernou sv. omšou.

Štvrtok a Piatok– 2 hod. pred večernou sv. omšou. 

K svätej spovedi srdečne pozývame našich žiakov a študentov aby sa aj takouto formou pripravili na začiatok školského roka a vyprosili si hojnosť milostí a darov Ducha Svätého. Na svätú spoveď žiaci a študenti môžu prichádzať počas celého týždňa v už spomenutom časovom harmonograme.

Štvrtok po večernej sv. omši je krátka adorácia.

Na prvý piatok od 7:00 do 17:50bude v kostole celodenná adorácia. Pobožnosť k prvému piatku sa budeme modliť po rannej sv. omši a večer o 17:50.

V piatok 7. septembra bude po večernej sv. omši organizačné stretnutie s rodičmi birmovancovStačí keď príde jeden z rodičov. Stretnutia s birmovancami začnú na budúci týždeň 14. septembra o 18:15 na večernej sv. omši.

V sobotu 8. septembraslávime aj deň SVD – Spoločnosti Božieho Slova. V tento deň bola v roku 1875 založená naša misijná kongregácia. V tento deň budú v Nitre na Kalvárii skladať svoje doživotné rehoľné sľuby naši dvaja spolubratia zo Slovenska. 

V sobotu 8. septembra  vás pozývame na 6. pamätný výstup na Veľký Rozsutec na počesť Sv. Jána Pavla II. Sv. omša pre farníkov a účastníkov tohto podujatia bude ráno o 7:30. Viacej informácii o tomto podujatí nájdete na výveske. 

Budúcu nedeľu začíname s detskými sv. omšami o 10:30. Srdečne pozývame všetky deti a ich rodičov, zvlášť tie ktoré sa budú pripravovať na prvé sv. prijímanie. Zároveň pozývame deti, ktoré sa chcú zapojiť do detského spevokolu, aby prišli na budúcu nedeľu o 9:30 na malý nácvik pred detskou sv. omšou.

Tento týždeň pán farár rozdá v škole tretiakom prihlášky na prvé sv. prijímanie a terajším deviatakom prihlášky na birmovku, ktorá bude pre terajších deviatakov na budúci rok. Všetky podrobné informácie budú na prihláškach.

16. septembra v nedeľu  sa koná púť do kostola Povýšenia sv. Kríža v Nitrianskom Pravne. Viacej informácií nájdete na výveske pred kostolom. Záujemcovia na púť nech sa prídu zapísať do sakristie. 

Aj tento školský rok sa môžu deti zapojiť do zbieranie nálepiek z nedeľných sv. omší.Pápežské misijné diela vydali k tomu krásnu brožúrku s titulom: S radosťou pôjdeme do domu Pánovho“. Deti pripravujúce sa na prvé sv. prijímanie dostanú túto brožúrku v škole aj s nálepkou dnešnej nedele. Ostatné deti si brožúrku aj prvú nálepku môžu prísť zobrať teraz po sv. omši do sakristie. Počas roka budú priebežné losovania o pekné ceny a na konci školského roka bude hlavné losovanie. Podmienkou je aby boli v slovníčku všetky nálepky, výnimkou je účasť na sv. omši v inej farnosti, alebo neúčasť kvôli chorobe.