Tel.: +421  41 569 51 90; +421 915 275 573

23. nedeľa v cezročnom období

Ráno

Večer

 

Pondelok 10. 9.

Féria

6:30

 

+ František, Viktor a Mária a rodičia z oboch strán 

 

18:15

Za zdravie a Božie požehnanie pre Ľudmilu

Utorok 11. 9.

Féria

6:30

 

+ Viktor a Jozefína Berešíkoví a rodičia z oboch strán 

 

18:15

+ Mária Holubková – výročná sv. omša

Streda 12. 9.

Najsvätejšieho mena Panny Márie (spomienka)

6:30

 

+ Viktória a Gustáv Stančiak 

Štvrtok 13. 9.

sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi (spomienka)

 

18:15

+ Mária Komačková a rodičia z oboch strán 

Piatok 14. 9.

POVÝŠENIE SVÄTÉHO KRÍŽA (sviatok)

6:30

 

za zdravie a Božie požehnanie pre manželov

 

16:00

sobášna sv. omša

 

18:15

+ Filip, Karolína, Jozef, Martin Krištofíkoví 

Sobota 15. 9.

SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE, PATRÓNKY SLOVENSKA(slávnosť)

8:30

 

Za farníkov

9:00

 

Dom dôchodcov

10:30

 

+ Jozef Konštiak

 

14:00

sobášna sv. omša

 

15:00

sobášna sv. omša

 

18:15

+ Margita a Cyril Krkoška a rodičia 

(sv. omša ešte zo slávnosti Sedembolestnej Panny Márie s nedeľnou platnosťou) 

Nedeľa 16. 9.

DVADSIATA ŠTVRTÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

7:00

 

+ z rodiny Bobáňovej a Berešíkovej 

8:30

 

+ z rodiny Vincenta Valchára a + Ján Romančík

9:00

 

Dom dôchodcov

10:30

 

Za farníkov – sv. omša za účastí detí

 

18:00

Na úmysel

Upratovaniekostola:prosíme veriacich z Nižných a Vyšných Kamencov. Srdečné Pán Boh zaplať tým, ktorí upratali kostol tento víkend. Na kvety ste prispeli 38 Eur. 

Na budúcu nedeľu máme zbierku na seminár. Za vaše milodary Vám srdečne Pán Boh zaplať. 

V pondelok je miništrantské stretnutie.

Návštevy chorých v Terchovejbudú v pondelok ako zvyčajne

Štvrtok po večernej sv. omši je krátka adorácia.

Vo štvrtok 13. septembrapo večernej sv. omši pozývame veriacich na modlitbu krížovej cesty na vrch Oravcové.

V piatok 14. septembra pokračujeme v birmovaneckých stretnutiach birmovancov, ktorí pôjdu na birmovku tento rok.Prosíme birmovancov aby prišli na večernú sv. omšu o 18:15. Po sv. omši budú stretnutia v skupinkách.

V sobotu máme slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska. Táto slávnosť nie je síce prikázaným sviatkom, kedy máme povinnosť zúčastniť sa sv. omše a zdržiavať sa vykonávania takých prác a činností, ktoré sú na prekážku povinnému Božiemu kultu, radosti vlastnej dňu Pána, konaniu skutkov milosrdenstva a potrebnému zotaveniu ducha i tela. Je však národným sviatkom a dňom pracovného pokoja. Srdečne preto pozývame zúčastniť sa sv. omše a spoločne sa modliť za náš Slovenský národ. Ako už bolo spomenuté vyššie, keďže to nie je prikázaný sviatok, ktorý sa má sláviť ako nedeľa, môžu veriaci v tento deň pracovať tak ako po iné dni.

16. septembra v nedeľu  sa koná púť do kostola Povýšenia sv. Kríža v Nitrianskom Pravne. Viacej informácií nájdete na výveske pred kostolom. Záujemcovia na púť nech sa prídu zapísať do sakristie. 

Aj tento školský rok sa môžu deti zapojiť do zbieranie nálepiek z nedeľných sv. omší.V sakristii je ešte zopár slovníčkov, ktoré si deti môžu zobrať. Deti si môžu prísť zobrať nálepku do sakristie.

Srdečne pozývame na farskú púť do Macedónska v čase od 7. do 13. októbra 2018. Navštívime mesto Skopie, ktoré je hlavným mestom s bohatou históriou, kostolmi východného obradu, navštívime aj múzemu sv. Terézie z Kalkaty, známej ako Matky Terezy. Druhým mestom návštevy bude Ochrid, kde hlavným cieľom bude kostol sv. Klimenta Ochridského, ktorý je jedným z najuznávanejších učeníkov sv. Cyrila a Metoda a ktorého relikviu dostaneme počas Cyrilometodských Dní na budúci rok. Cena púte je 195 Eur. V cene nie je zahrnutá strava a poistenie. Bude však možnosť vlastnej prípravy stravy alebo návštevy lokálnych reštaurácií. Viacej informácií a programe púte nájdete na letákoch v sakristii alebo na fare. Prihlásiť sa je potrebné na fare u kňazov.