Tel.: +421  41 569 51 90; +421 915 275 573

25. nedeľa v cezročnom období

Ráno

Večer

 

Pondelok 24. 9.

Féria

6:30

 

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Jána

 

18:15

Za zdravie a Božiu pomoc pre Helenu a za deti s rodinami a za duše v očistci 

Utorok 25. 9.

Féria

6:30

 

za zdravie a Božie požehnanie pre Annu

 

18:15

+ Vincent a Pavlína a rodičia z oboch strán 

Streda 26. 9.

Féria

6:30

 

+ Matúš a Anna Rybárových a starí rodičia z oboch strán, + Ján Brežný

Štvrtok 27. 9.

Sv. Vincenta de Paul, kňaza (spomienka)

 

18:15

+ rodičia Ján a Anna Valentoví, + Pavlína a Adam Balatoví a starí rodičia z oboch strán 

Piatok 28. 9.

Féria

6:30

 

+ Viktória a Justín Vallo, František 

 

18:15

+ Ján Bukovinský

Sobota 29. 9.

Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov (sviatok)

6:30

 

+ Martin a Ľudmila, + Marcel a Vincka

 

15:00

sobášna sv. omša

 

16:00

sobášna sv. omša

 

18:15

Za zdravie a Božiu pomoc pre vnučku

Nedeľa 30. 9.

DVADSIATA ŠIESTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

7:00

 

+ Ľudmila a Pavol Majeroví 

8:30

 

Za farníkov

9:00

 

Dom dôchodcov

10:30

 

SLÁVNOSŤ BIRMOVANIA

 

18:00

Na úmysel

Upratovaniekostola:prosíme rodičov birmovancov, a môžu pomôcť aj samotní birmovanci. Srdečné Pán Boh zaplať tým, ktorí upratali kostol tento víkend. Na kvety ste prispeli 51 Eur.

Na zbierku na seminár sa minulú nedeľu vyzbieralo 555 Eur. Za vaše milodary Vám srdečne Pán Boh zaplať. 

V pondelok je miništrantské stretnutie. Do našich kruhov pozývame ďalších chlapcov, ktorí by mali o službu miništrovania záujem.  

Návštevy chorých v Terchovej budú v pondelok ako zvyčajne

Štvrtokpo večernej sv. omši nebude adorácia, z dôvodu nácviku birmovancov.

Prosíme deti, ktoré zbierajú nálepky, aby si po ne prišli po požehnaní do sakristie.

Informácie k príprave na sviatosť birmovania:

Ø V utorok účasť birmovancov na večernej sv. omši o 18:15, po nej nácvik v kostole.

Ø Vo štvrtok účasť birmovancov na večernej sv. omši o 18:15, po nej nácvik v kostole. Vo štvrtok, ak je to možné, nech prídu na nácvik aj birmovný rodičia.

Ø Sviatosť zmiereniapre birmovancov, rodičov a birmovných rodičov bude v sobotu 29. 9. o 10:00 hod. do 11:00. Rodičia a iní príbuzní, ktorí nemôžu prísť v tomto čase, môžete prísť aj v týždni. Spovedáme vždy pol hodinu pred sv. omšou.

Slávnosť udeľovania sviatosti birmovania bude na budúcu nedeľu o 10:30 hod. Pozývame rodičov, starých rodičov a aj blízkych príbuzných aby sa zúčastnili tejto slávnostnej sv. omše.

Srdečne pozývame na farskú púť do Macedónska v čase od 7. do 13. októbra 2018. Ešte je dostatok voľných miest. Ak sa do polovice týždňa neprihlásia nový pútnici, informácia o púti sa podá do okolitých farností aby sa tak naplnil autobus. Cena púte je 195 Eur. V cene nie je zahrnutá strava a poistenie. Bude však možnosť vlastnej prípravy stravy alebo návštevy lokálnych reštaurácií. Viacej informácií a programe púte nájdete na letákoch v sakristii alebo na fare. Prihlásiť sa je potrebné na fare u kňazov. Prosíme prihlásených aby prišli zaplatiť za púť na farský úrad.