Tel.: +421  41 569 51 90; +421 915 275 573

27. nedeľa v cezročnom období

Ráno

Večer

 

Pondelok 8. 10.

Féria

6:30

 

Za zdravie a Božiu pomoc pre bohuznámu rodinu

 

17:00

za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Balátovú

Utorok 9. 10.

Výročie konsekrácie nášho kostola (69r.)

6:30

 

Za dobrodincov pri budovaní, prestavbe, maľovaní nášho kostola

 

17:00

Za veriacich

Streda 10. 10.

Féria

6:30

 

+ Viktor Mažgút a rodičia z oboch strán

Štvrtok 11. 10.

Výročie posviacky katedrálneho chrámu Najsvätejšej Trojice v Žiline (sviatok)

 

17:00

Za šťastný pôrod, zdravie, Božiu pomoc a Dary Ducha Svätého pre rodinu Synákovú

Piatok 12. 10.

Féria

6:30

 

+ Pavlína a Štefan

 

17:00

+ Evička

Sobota 13. 10.

Féria

6:30

 

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodiny

 

17:00

+ Štefánia Valentová a rodičia z oboch strán

Nedeľa 14. 10.

DVADSIATA ÔSMA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

7:00

 

+ Jarolín, Ľudmila, Adam Krištofík

8:30

 

+ Margita Romanová

9:00

 

Dom dôchodcov

10:30

 

Za farníkov – sv. omša za účastí detí

 

18:00

Na úmysel

Upratovaniekostola:prosíme veriacich z domov od 201 – 300. Srdečné Pán Boh zaplať tým, ktorí upratali kostol tento víkend. Na kvety ste prispeli    Eur.

Minulú nedeľu sme mali v našej farnosti slávnosť birmovania.Touto cestou sa chceme ešte raz z celého srdca poďakovať všetkým, ktorí sa aktívne podieľali na príprave a realizácii tejto krásnej slávnosti.

Srdečne pozývame deti zapojiť sa do aktivityNaša trieda sa spolu modlí sv. ruženec.Úprimne prosím všetkých rodičov, starý rodičov aby vytvorili deťom čas a priestor aspoň raz sa zúčastniť na tejto modlitbe v kostole. Samozrejme deti, ktoré chcú prísť častejšie sú srdečne vítané. Modlitba sv. ruženca sa začne o 16:30. Deti sa stretnú v sakristii o 16:20.  

V pondelok je miništrantské stretnutie. Do našich kruhov pozývame ďalších chlapcov, ktorí by mali o službu miništrovania záujem.

Zapisovanie úmyslov sv. omší na mesiac November a Decemberbude v pondelok8. októbra.Zapisovať začneme od 16:00 do 17:00. Pokračovať v zapisovaniu budeme po večernej sv. omši. 

Návštevy chorých v Terchovejbudú v pondelok ako zvyčajne.

V piatok 12. októbra pokračujeme v stretnutiach birmovancov. Stretávame sa o 18:00 hod. pred kostolom.

V sobotu  13. septembrapozývame veriacich na modlitbu krížovej cesty na vrch Oravcové. Stretneme sa poobede o 15:00 pri kostole. 

Prosíme deti, ktoré zbierajú nálepky, aby si po ne prišli po požehnaní do sakristie.