Tel.: +421  41 569 51 90; +421 915 275 573

28. nedeľa v cezročnom období

Ráno

Večer

 

Pondelok 15. 10.

sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi (spomienka)

6:30

 

na úmysel SVD

 

17:00

+ Ján Paštrnák – výročná sv. omša

Utorok 16. 10.

Féria

6:30

 

+ Margita a Martin Romančík a rodičia

 

17:00

+ z rodiny Ondrušovej a Bobáňovej

Streda 17. 10.

Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka (spom.)

6:30

 

+ František Hanuliak, Mária, Vincent, Viktor a rodičia Hanuliakoví a Dikošoví

Štvrtok 18. 10.

SV. LUKÁŠA, evanjelistu (sviatok)

 

17:00

+ Vladimír Baran

Piatok 19. 10.

Féria

6:30

 

+ Vendelín Tlacháč

 

17:00

+ Štefan 

Sobota 20. 10.

Féria

6:30

 

+ Jaroslav Lúčan, Oľga, Anna, Vincent

 

17:00

+ Alojz a Ľudmila a rodičia z oboch strán

Nedeľa 21. 10.

DVADSIATA DEVIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Misijná nedeľa

7:00

 

+ Adam, Pavlína, Vincent a rodičia z oboch strán

8:30

 

+ Viktor Dubeň a rodičia z oboch strán 

9:00

 

Dom dôchodcov

10:30

 

Za farníkov – sv. omša za účastí detí

 

18:00

Na úmysel

Upratovanie kostola:prosíme veriacich z domov od 301 – 400. Srdečné Pán Boh zaplať tým, ktorí upratali kostol tento víkend. Na kvety ste prispeli 73 Eur.

Na budúcu nedeľu je zbierka na misie. Za vaše milodary vám vyslovujeme Pán Boh odplať. 

Srdečne pozývame deti zapojiť sa do aktivityNaša trieda sa spolu modlí sv. ruženec.Úprimne prosím všetkých rodičov, starý rodičov aby vytvorili deťom čas a priestor aspoň raz sa zúčastniť na tejto modlitbe v kostole. Samozrejme deti, ktoré chcú prísť častejšie sú srdečne vítané. Modlitba sv. ruženca sa začne o 16:30. Deti sa stretnú v sakristii o 16:20.  

V pondelok je miništrantské stretnutie. Do našich kruhov pozývame ďalších chlapcov, ktorí by mali o službu miništrovania záujem.

Návštevy chorých v Terchovejbudú v pondelok ako zvyčajne.

V piatok 19. októbra pokračujeme v stretnutiach birmovancov. Stretávame sa o 18:00 hod. pred kostolom.

Na budúcu nedeľu, t.j. 21. októbra bude druhé zo sérií katechetických stretnutí pre deti, ktoré sa pripravujú na 1. sv. prijímanie. Stretnutie začíname o 9:00 hod., pokračuje sa detskou sv. omšou o 10:30. Prosíme deti o dochvíľnosť. 

Na budúcu nedeľu, t.j. 21. októbra o 14:00 hod. bude na symbolickom cintoríne vo Vrátnej sv. omša k 20. výročiu založenia symbolického cintorína a pietna spomienka na obete horských nešťastí v Malej Fatre. Sv. omšu bude celebrovať Mons. František Rábek. 

Naša farnosť sa opäť zapojí do kampane Sviečka za nenarodené deti, ktorú organizuje pro-life organizácia Fórum života s podporou a požehnaním biskupov Slovenska. Hlavnou myšlienkou tejto kampane je spojiť spomienku na našich drahých zosnulých s pripomenutím si osudov detí, ktoré sa nemohli narodiť, lebo zomreli pri spontánnom alebo umelom potrate.
Túto spomienku môžeme vyjadriť symbolicky večer 2. novembra na Pamiatku zosnulých zapálením sviečky a modlitbou s prosbou o Božie milosrdenstvo pre nenarodené deti a všetkých ľudí zranených potratom. V našom kostole si až do 2. novembra môžete zakúpiť za dobrovoľný príspevok originálnu sviečku s logom kampane a tým podporiť aktivity zamerané na ochranu života od počatia, podporu ľudskej dôstojnosti a rodiny.

Prosíme deti, ktoré zbierajú nálepky, aby si po ne prišli po požehnaní do sakristie.