Tel.: +421  41 569 51 90; +421 915 275 573

29. nedeľa v cezročnom období

Ráno

Večer

 

Pondelok 22. 10.

sv. Jána Pavla II. pápeža (spomienka)

6:30

 

+Mária, Anna, Vincent, Paulína a Jozef

 

17:00

+ Gustáv Gaššo – výročná sv. omša

Utorok 23. 10.

Féria

6:30

 

za zdravie a Božiu pomoc pri príležitosti 80r. Jozefa Hanuliaka a výročie sobáša 57r.

 

17:00

+ Ján a Žofia Hanuliakových, rodičia z oboch strán, Ján Chovanec

Streda 24. 10.

Féria

6:30

 

+ Jozef Chovanec, + Terézia Vrbinská

Štvrtok 25. 10.

Féria

 

17:00

+ Ján, Irena, Ľudovít a Mikuláš

Piatok 26. 10.

Féria

6:30

 

+ Pavol Žáčik, vdp. Pavol Šadlák

 

17:00

+ Terézia Holúbková – výročná sv. omša

Sobota 27. 10.

Féria

6:30

 

+ Darina Kohútová - Hanuliaková

 

17:00

+ Elena a Milan a ich rodičia

Nedeľa 28. 10.

TRIDSIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

7:00

 

+ z rodiny Struhárňanskej a Berešíkovej

8:30

 

+ Pavol Turčan a rodičia z oboch strán

9:00

 

Dom dôchodcov

10:30

 

Za farníkov – sv. omša za účastí detí

 

18:00

Na úmysel

Upratovanie kostola: prosíme veriacich z domov od 401 – 500. Srdečné Pán Boh zaplať tým, ktorí upratali kostol tento víkend. Na kvety ste prispeli 116 Eur.

Túto nedeľu máme zbierku na misie. Za vaše milodary vám vyslovujeme Pán Boh odplať.

Dnes o 14:00 hod. bude na symbolickom cintoríne vo Vrátnej sv. omša k 20. výročiu založenia symbolického cintorína a pietna spomienka na obete horských nešťastí v Malej Fatre. Sv. omšu bude celebrovať Mons. František Rábek.

Srdečne pozývame deti zapojiť sa do aktivity: Naša trieda sa spolu modlí sv. ruženec. Úprimne prosím všetkých rodičov, starý rodičov aby vytvorili deťom čas a priestor aspoň raz sa zúčastniť na tejto modlitbe v kostole. Samozrejme deti, ktoré chcú prísť častejšie sú srdečne vítané. Modlitba sv. ruženca sa začne o 16:30. Deti sa stretnú v sakristii o 16:20.   

V pondelok je miništrantské stretnutie. Do našich kruhov pozývame ďalších chlapcov, ktorí by mali o službu miništrovania záujem.

Návštevy chorých v Terchovej budú v pondelok ako zvyčajne.

V piatok pokračujeme v stretnutiach birmovancov. Stretávame sa o 18:00 hod. pred kostolom.

Vzadu na stolíku sú sviečky z kampane Sviečka za nenarodené deti. Prosíme zoberte si za dobrovoľný príspevok aspoň jednu sviečku do rodiny a pri návšteve cintorína ju

V sakristii zapisujeme na modlenie za zomrelých.

V noci z 27. na 28. októbra sa mení čas. O 03.00 hod. letného času posúvame hodiny na 02.00 hod. stredoeurópskeho času.

Prosíme deti, ktoré zbierajú nálepky, aby si po ne prišli po požehnaní do sakristie.