Tel.: +421  41 569 51 90; +421 915 275 573

30. nedeľa v cezročnom období

Ráno

Večer

 

Pondelok 29. 10.

Féria

6:30

 

+ Karolína a Štefan Dikošoví

 

17:00

Za zdravie a Božie požehnanie pre Annu Vantuchovú

Utorok 30. 10.

Féria

6:30

 

+ Viktor, František, Marek, Martin a Jozef

 

17:00

+ Iveta Mažgutová

Streda 31. 10.

Féria

6:30

 

Za duše v očistci

 

17:00

+ Jozef Panták a rodičia z oboch strán

(Večerná sv. omša je z nasledujúcej slávnosti).

Štvrtok 1. 11.

VŠETKÝCH SVÄTÝCH, slávnosť a prikázaný sviatok

7:00

 

Za nové kňazské a rehoľné povolania z farnosti

8:30

 

+ Jozef Chovanec

9:00

 

Dom dôchodcov

10:30

 

Za farníkov

 

18:00

Na úmysel

Piatok 2. 11.

Spomienka na všetkých verných zosnulých

8:30

 

Na úmysel (k)

 

14:00

Sv. omša na cintoríne – Na úmysel (k)

 

17:00

Na úmysel (k)

Sobota 3. 11.

Féria

6:30

 

+ Pavlína Vráblova a Anton Potočár

 

17:00

+ Anna Janková – výročná sv. omša

Nedeľa 4. 11.

TRIDSIATA PRVÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

7:00

 

Za šťastný pôrod pre Luciu

8:30

 

+ František Gažo – výročná sv. omša

9:00

 

Dom dôchodcov

10:30

 

Za farníkov – sv. omša za účastí detí

 

18:00

Na úmysel

Upratovanie kostola: prosíme veriacich z domov od 501 – 600. Srdečné Pán Boh zaplať tým, ktorí upratali kostol tento víkend.
Na kvety ste prispeli 30 Eur.

Minulú nedeľu sme mali zbierku na misie. Vyzbieralo sa 1835 Eur. Za vaše milodary vám vyslovujeme Pán Boh odplať.

Na kostol darovali:  Z krstu Viktórie Valabkovej – 50 Eur.

Miništrantské stretnutie v pondelok nebude.

Prvopiatkové spovedanie chorých:
Keďže tento týždeň máme aj spomienku na všetkých verných zomrelých a chceme aby aj naši chorí boli v milosti posväcujúcej a tak mohli pomôcť dušiam v očistci, budeme ich spovedať tento týždeň nasledovne:

Utorok:     páter Hudák: Struháreň a osady

páter Feja a páter Hans pôjdu najprv na Nižné a Vyšné Kamence, potom Centrum Terchová a na záver Biely Potok a osady.

 Streda:     dom dôchodcov

Spovedanie v kostole pred prvým piatkom a dušičkami:

Okrem pondelka pred každou rannou sv. omšou a večer od 15:30.

V pondelok nebudeme spovedať pred večernou sv. omšou pretože máme stretnutie v Nitre. Večernú sv. omšu bude zastupovať kňaz z inej farnosti.

Na prvý piatok nebude v kostole celodenná adorácia. Pobožnosť k prvému piatku sa budeme modliť po rannej a po večernej sv. omši.

V sobotu máme prvú sobotu v mesiaci. Fatimská pobožnosť bude ráno po sv. omši.

Vzadu na stolíku sú sviečky z kampane Sviečka za nenarodené deti. Prosíme zoberte si za dobrovoľný príspevok aspoň jednu sviečku do rodiny a pri návšteve cintorína ju môžete zapáliť pri hlavnom kríži na cintoríne.

V sakristii zapisujeme na modlenie za zomrelých.

Prosíme deti, ktoré zbierajú nálepky, aby si po ne prišli po požehnaní do sakristie.

Odpustky:

1.   Veriaci, ktorý deň v spomienky na všetkých zosnulých nábožne navštívi kostol alebo kaplnku a pomodlí sa Modlitbu Pána a Vyznanie viery (Verím v Boha), môže získať úplné odpustky, ktoré možno privlastniť iba dušiam v očistci.

Okrem tohto odpustkového úkonu sa žiada splniť tri podmienky:

a.   svätú spoveď (krátko pred tým alebo potom)

b.   sväté prijímanie (najlepšie v ten istý deň)

c.    modlitba na úmysel Svätého Otca (stačí Otčenáš, Zdravas a Sláva)

A ďalej ako vo všeobecnosti treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, aj všednému.

Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže získať úplné odpustky, ktoré možno privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od 1. Novembra do 8. Novembra. Treba splniť aj ďalšie podmienky. Jedna sv. spoveď však stačí na všetky odpustky.