Tel.: +421  41 569 51 90; +421 915 275 573

CMD 2022

OBEC TERCHOVÁ ● MIESTNE KULTÚRNE STREDISKO V TERCHOVEJ 

BISKUPSKÝ ÚRAD ŽILINA ● FARSKÝ ÚRAD TERCHOVÁ

ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ ● KRAJSKÉ KULTÚRNE STREDISKO V ŽILINE

 

 

 

 CYRILOMETODSKÉ DNI

XXXIII. ročník

 

TERCHOVÁ  3. – 5. JÚL 2022

 

 

NEDEĽA  3. 7. 

6.30 a 8.30 h
Diecézna svätyňa svätých Cyrila a Metoda  

SVÄTÉ OMŠE
hra na organe: Zuzana Patrnčiaková 

 

10.30 h
Diecézna svätyňa svätých Cyrila a Metoda

LITURGIA SV. JÁNA ZLATOÚSTEHO
Gréckokatolícka svätá omša

spev: Chrysostomos – Gréckokatolícky miešaný zbor
pod vedením Martina Škovieru  

 

14.00 – 15.30 h 

Námestie Andreja Hlinku

MUZIKA NÁS SPÁJA VI. 

účinkujú: žiaci a učitelia SZUŠ Akadémia muzika, DFS Zázrivček, úspešní sólisti zo súťaží 

Réžia: Alexandra Ondrušová a Patrik Matúš   

 

18.00 h 
Diecézna svätyňa svätých Cyrila a Metoda   

SVÄTÁ OMŠA

hra a spev: zbor Kolená  

 

PONDELOK  4. 7. 

11.00 h

Terchovská galéria umenia  (budova obecného  úradu)

JOZEF VYDRNÁK: VÝBER Z TVORBY 

Vernisáž výstavy 

Maľba, kresba, grafika, kolorovaná plastika, typografické diela reflektujúce cyrilo-metodskú tematiku a fenomén hlaholského písma 

kurátor: PhDr. Marián Kvasnička 

účinkujú:  Chórus

 

16.00 h

Vrch Oravcove

KRÍŽOVÁ CESTA NÁRODNÝCH SVÄTCOV  

 

18.15 h 

Diecézna svätyňa svätých Cyrila a Metoda 

SVÄTÁ OMŠA 

hra na organe:  Alexandra Ondrušová   

 

19.30 h 

Terchovská galéria umenia (budova obecného úradu)      

VÁŠEŇ ZVANÁ FILM 

Slávnostné uvedenie knihy Jožka Miča    

účinkujú: Jožko Mičo a jeho hostia 

scenár, réžia, moderovanie: Peter Cabadaj 

 

UTOROK  5. 7. 

6.30 a 8.30 h  

Diecézna svätyňa svätých Cyrila a Metoda   

SVÄTÉ OMŠE

hra na organe: Zuzana Patrnčiaková    

 

10.30 h 

Diecézna svätyňa svätých Cyrila a Metoda  – vrch Oravcove 

PROCESIA VERIACIC

účinkujú: terchovský ľud, Spojené muziky terchovské, Dychová hudba Stranianka  zo Stránskeho    

 

11.00 h 

Vrch Oravcove 

CYRILO-METODSKÁ SVÄTÁ OMŠA 

celebruje: Mons. Tomáš Galis, žilinský diecézny biskup

hra na organe: Janka Patrnčiaková

 

16.00 h 

Diecézna svätyňa svätých Cyrila a Metoda 

GALAKONCERT 

Pod záštitou predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja 

Eriky Jurinovej

účinkujú: Komorný orchester ZOE

Zuzana Ballánová, soprán 

Adam Szendrei, husle

Žilinský miešaný zbor

Štefan Sedlický, dirigent
 

www.terchova.sk  www.terchova.fara.sk   www.cyrilometodskedni.sk

Vitajte

Srdečne vás všetkých vítame na obnovenej webovej stránke farnosti Terchová. Stále je čo dolaďovať, ale verím, že čoskoro bude fungovať tak ako má. Určite aspoň základné funkcie ako sú farské oznamy a dôležité informácie.

S pozdravom P. Pavol Hudák, SVD