Tel.: +421  41 569 51 90; +421 915 275 573

Spovedanie k prvému piatku a Vianociam

Tento rok nebudeme mať spoločnú sv. spoveď ako bývalo zvykom po minulé roky. Každý kňaz si bude musieť sám vyspovedať svojich veriacich vo farnosti. Preto už od budúceho týždňa budeme spovedať aj k Vianociam. Spovedať budeme počas týždňa okrem nedele pol hodinu pred rannými sv. omšami a 1 hod. pred večernými sv. omšami a cez sv. omše ak je to potrebné. Pri večerných sv. omšiach budeme spovedať dvaja. Jeden kňaz v bočnom vstupe do kostola a druhý kňaz v budove fary. Na sv. spoveď prosím vytvorte rad vonku vedľa kostola alebo pred schodmi fary. Prosíme aby ste v rade dodržiavali odstupy minimálne dva kroky od ďalšej osoby. Prosíme všetkých veriaci aby si vianočnú sv. spoveď nenechávali na poslednú chvíľu ale radšej využili čas spovedí počas nasledujúcich dní adventu. Stále však trvá dišpenz od nedeľných sv. omší a sviatkov. 

Rorátne sv. omše

Pozývame deti, rodičov, starých rodičov zúčastňovať sa adventných rorát v našom kostole. Roráty budú bývať pri raných sv. omšiach o 6:30 od pondelka do piatka. Téma tohtoročných rorát je: „S Božím Slovom čakám na Ježiša.“ Tento rok prosíme deti aby sa nezhromažďovali pred sv. omšou v predsieni kostola, ale hneď vošli zo zapálenými sviecami alebo kahančekmi do kostola. Žiaľ tento rok vzhľadom k momentálnej situácii nebudeme organizovať malé pohostenie po sv. omši. 

Obnovenie Bohoslužieb

Od pondelka 16. novembra budú na základe vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva platiť nové pravidlá, ktoré sa týkajú aj slávenia verejných bohoslužieb.

Kľúčová informácia sa týka obnovenej možnosti tzv. šachovnicového sedenia, ktoré sa používalo aj pri uvoľňovaní opatrení v prvej vlne. Veriaci v kostole môžu využiť lavice alebo stoličky takým spôsobom, že medzi obsadenými miestami ostane vždy jedno miesto voľné, a v každom nasledujúcom rade sa neobsadené miesto posunie o jedno do strany - tak, aby ľudia nesedeli v rade za sebou. Toto pravidlo budeme rešpektovať aj keď v lavici budú iba rodinný príslušníci.

Upozorňujeme, že toto uvoľňujúce pravidlo má výhradnú platnosť pre sediacich a využiť sa môže polovica existujúcej kapacity kostola, v našom kosotole to je približne 280 miest na sedenie.

Zároveň pamätajme, že nebol zrušený zákaz zhromažďovania. Pre verejné bohoslužby máme teda konkrétne definovanú možnosť využiť polovicu miest na sedenie v chrámoch, ale nemôžeme pozývať ďalších ľudí, aby zaplnili aj miesto na státie, alebo sa zhromažďovali vo väčších počtoch pred chrámom.

Stále platia všetky hygienické opatrenia: povinné sú rúška, dezinfekcia pri dverách, nepodávanie rúk, nepoužívanie otvorených nádobiek so svätenou vodou, dezinfekcia rúk kňazov pred rozdávaním svätého prijímania, rozdávanie Eucharistie do rúk.

Kto nedodrží základné pravidlá, berie na seba zodpovednosť za to, že o uvoľnenie, ktoré sa dosahovalo veľmi zložitým a ťažkým spôsobom, znovu prídeme!

Prosíme seniorov, chronicky chorých a rizikové skupiny, aby v prípade zlého zdravotného stvau návštevy bohoslužieb zvážili. Nateraz každá nedeľná sv. omša o 6:30 bude určená pre seniorov nad 65 rokov. Stále, samozrejme, platí všeobecný dišpenz od povinnej účasti.

Vitajte

Srdečne vás všetkých vítame na obnovenej webovej stránke farnosti Terchová. Stále je čo dolaďovať, ale verím, že čoskoro bude fungovať tak ako má. Určite aspoň základné funkcie ako sú farské oznamy a dôležité informácie.

S pozdravom P. Pavol Hudák, SVD