Rímskokatolícka cirkev, farnosť sv. Martina

Terchová

 

Kontakt:


Rímskokatolícka cirkev, Farnosť
sv. Martina,

013 06 Terchová,
Tel.: +421 41 5695190,
email: terchova@fara.sk

Sv. omše 


Pondelok

6:30

17:00

Utorok

6:30

17:00

Streda

6:30

 

Štvrtok

 

17:00

Piatok

6:30

17:00

Sobota

6:30

17:00

Nedeľa

7:00
8:30
10:30

 
9:00
Dom dôchodcov

Farské oznamy...  33. NEDEĽA CEZ ROK ...   Čítaj


Prečítajte si ... ponúkame vám pár člankov   Čítaj


 

Stretnutia pre deti

Každú sobotu dopoludnia od 10:00 do 11:30 pozývame deti na stretnutia do Pastoračného centra. Je pripravený pekný program. Ak chceš zažiť radosť a dobre využiť čas, príď. 

 

Dekrét o plnomocných odpustkov v roku zasväteného života

Na základe rozhodnutia Apoštolskej Penitenciárie pán biskup Tomáš Galis dáva možnosť, že veriaci v Žilinskej diecéze môžu počas celého „Roka zasväteného života" získať úplné odpustky aj v našom kostole sv. Cyrila pri zachovaní obvyklých podmienok (sviatostná spoveď, eucharistické prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca) a to tým, že sa tu sa verejne pomodlia liturgiu hodín, alebo primeraný čas zotrvajú v zbožnom uvažovaní zakončenom modlitbou Pána, vyznaním viery a zbožným vzývaním preblahoslavenej Panny Márie". Prikladáme celý dekrét.

Čítať ďalej...

Detské sväté omše

Každý piatok (17:00) máme detskú svätú omšu.  Pozývame všetky deti. Môžete sa zapojiť aj do spevu. Nácvik je pred sv. omšou 0 16:00 v pastoračnom centre.

 

Farské oznamy

33. NEDEĹA CEZ ROK 15.11. - 22.11.2015

 

Ráno

Večer

 

Pondelok 16.11.

Pondelok – sv. Margity Škótskej (spomienka)

6:30

SVD

 

17:00

+ František, Paulína, Marián, František Šuštiakoví a Emília

Utorok 17.11.

Utorok – sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky spomienka

6:30

+ z rod. Kvočkovej a Ďuranovej

17:00

+ Vincent, Cecília Valchár, Anna a Martin

Streda 18.11.

Streda – výročie posviacky bazilík sv. Petra a sv. Pavla (spomienka)

6:30

 

+ Valéria a Jozef Balát a starí rodičia

Štvrtok 19.11.

Štvrtok – Féria

17:00

+ Margita, Štefan, Ján, Milan a + z rod. Michálkovej a Bučkuliakovej

Piatok 20.11.

           Piatok – Féria

6:30

 

+ Jaroslav Podhorský

17:00

+ Martin Šupica, ZBP pre rod. Hanuliakovú a Šupicovú – detská sv. omša

Sobota 21.11.

Sobota – Obetovanie Panny Márie (spomienka)

6:30

 

+ Ján Fondrk

 

17:00

+ Vincent, Martin, Jozef a rodičia

Nedeľa 22.11.

     Tridsiata štvrtá nedeľa v cezročnom období  - Krista kráľa

7:00

 

+ František Šupica a rod. z oboch strán

8:30

 

+ Šebastián, Magdaléna, Miroslav, Marcel Rechtorík a rod. z oboch strán

9:00

Domov dôchodcov

10:30

 

Za farníkov

 

 

 

  • Upratovanie kostola: prosíme veriacich z domov od 101 – 150. Srdečné Pán Boh tým, ktorí upratali kostol tento víkend.

 

  • Návštevy chorých v Terchovej Ústredí budú pondelok.

 

  • Dnes popoludní bude stretnutie lektorov. Pozývame všetkých, ktorí čítavajú alebo aj chcú čítať v kostole, aby prišli v nedeľu o 14:30 do pastoračného centra.

 

  • V stredu o 16:00 hod. bude stretnutie deviatakov na fare.

 

  • Vo štvrtok po večernej sv. omši je adorácia, budeme sa modliť za pokoj vo svete.

 

  • Začína „Týždeň Cirkvi pre mládež“ medzi viacerými aktivitami je evanjelizačný večer „ Godzone“ s názvom "ZMENA ATMOSFÉRY", ktorý sa uskutoční 18. 11. 2015 o 18:00 hod. v zimnom štadióne v Žiline. Tu zažijú zmenu atmosféry. Budú počuť o Bohu formou, ktorá je blízka mladým.

 

  • Podarilo sa nám získať nejaké finančné prostriedky na opravu oplotenia kostola a fary. Tento rok pred zimou by sme chceli urobiť opravu a nátery kovových častí a na jar betónové časti plotu.

 

  • Gymnázium Kráľovnej pokoja pozýva všetkých záujemcov o štúdium na deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční v utorok dňa 24.11.

A Obchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského taktiež pozýva na stredu 18. novembra. Bližšie informácie sú na nástenke.

 

  • Prosíme detí, aby prišli po požehnaní tu dopredu pred kaplnku sv. Martina.

 

feedback

Prihlasenie