Rímskokatolícka cirkev, farnosť sv. Martina

Terchová

Denno-denne sa presviedčame že výdobytky komunikačných technológií nás čoraz viac zbližujú i spájajú. V tomto svete nám médiá môžu pomáhať, aby sme sa cítili jedni voči druhým bližšími. Taktiež nám poskytujú možnosť, aby sme znovu nadobudli zmysel pre jednotu veľkej rodiny ľudstva. Dobrá komunikácia nám pomáha, aby sme si boli bližší a aby sme sa medzi sebou lepšie spoznali; aby sme boli viac zjednotení. Médiá nám môžu v tomto pomôcť zvlášť dnes, keď siete ľudskej komunikácie dosiahli neslýchaný pokrok. Zvlášť internet je schopný ponúknuť väčšie možnosti stretnutia medzi všetkými a to je dobré, je to Boží dar. /por. Posolstvo sv. Otca Františka/

V posledných rokoch sme si zvykli hľadať informácie na internete. Táto technológia nám umožňuje, aby sme sa dostali pomerne ľahko a rýchlo k tomu, čo hľadáme. Taktiež všetky firmy, organizácie i jednotlivci ponúkajú informácie o svojej činnosti alebo výrobkoch na internete. A bokom nestojí ani Cirkev a tí ktorí pracujú v oblasti apoštolátu. Využívame internet na informácie aj na ohlasovanie evanjelia. Aj vďaka internetu sa môže kresťanské posolstvo môže dostať „až po samý kraj zeme“ (Sk 1, 8).

Toto si uvedomujem v týchto chvíľach, keď spúšťame novú internetovú stránku do života. Chceme používať aj my túto technologickú vymoženosť, aby sme boli viac informovaní o dianí a aktivitách v našej farnosti, aby sme poskytli informácie aj iným ľuďom, ktorí sa zaujímajú o to, kedy sú niektoré akcie. Internet je i dôležitý prostriedok na odovzdávanie evanjelia. Je to však len jedna z ciest. Viem, že to podstatné je živé slovo a živý človek. Osobná komunikácia nesmie byť nahradená nejakou technológiou. Samotná technika samozrejme toho ani nie je schopná.  V živote je dôležitá nielen informácia, ale byť tu pre druhých. Iba osobné ľudské vzťahy môžu vyústiť do osobného stretnutia s Kristom. Internet a iné technológie sú len pomôcka. Pomôcka užitočná, silná a pomerne účinná. Bez nášho osobného rozhovoru a bez nášho svedectva života a dobrého príkladu nie je možná pravá a účinná evanjelizácia. Toto ostáva ako stála a najdôležitejšia úloha každého jedného z nás.

Touto cestou chcem poďakovať všetkým, ktorí napomohli zrodeniu tohto projektu a prajem novej „stránke farnosti“, požehnanú cestu, aby bola dobrou služobnicou pre nás všetkých a aby sme vedeli rozumne a zodpovedne používať tento prostriedok v službe Božieho kráľovstva.

Kontakt:


Rímskokatolícka cirkev, Farnosť
sv. Martina,

013 06 Terchová,
Tel.: +421 41 5695190,
email: terchova@fara.sk

Sv. omše 


Pondelok

6:30

17:00

Utorok

6:30

17:00

Streda

6:30

 

Štvrtok

 

17:00

Piatok

6:30

17:00

Sobota

6:30

17:00

Nedeľa

7:00
8:30
10:30

 
9:00
Dom dôchodcov

Farké oznamy 3. ADVENTNÁ NEDEĽA ...   Čítaj


Prečítajte si ... ponúkame vám pár člankov   Čítaj


Katechézy pre birmovancov ...   Čítaj


Roráty 2015 kroky na našej adventnej ceste...   Čítaj


Video z jasličkovej slávnosti v Bratislave

Na tomto linku je filmový klip z koncertu Večer autentického folklóru:
Tento koncert sa konal v Dome kultúry Zrkadlový háj (Bratislava - Petržalka)
dňa 12. decembra 2014 o 19.00

https://www.youtube.com/watch?v=oq9wdrlwtXg&list=UU7_hS0y-4nTvSvBFrwpeH7A

Vysielanie jasličkovej slávnosti

Slovenská televízia v relácii Kapura bude vysielať Jasličkovú pobožnosť v týchto termínoch:

 

20.12.2014 – 13:30 hod.

21.12.2014 – 08:25 hod.

27.12.2014 – 08:30 hod.

 

Viera v Boha a môj život - 12.12.2014

Čítať ďalej...

známosť - téma z 28.11.

Čítať ďalej...

Roráty sú aj vo štvrtok ráno

Pripomíname, že roráty budú aj vo štvrtok ráno, tak ako je to uverejnené vo farských oznamom. Tešíme sa opäť na stretnutie.

JASLIČKOVÁ POBOŽNOSŤ Z TERCHOVEJ

Originálny terchovský ľudový muzikál oslavujúci narodenie Ježiša Krista podľa predstáv jednoduchých obyvateľov Terchovej.

Čítať ďalej...

Detské sväté omše

Každý piatok (17:00) máme detskú svätú omšu.  Pozývame všetky deti. Môžete sa zapojiť aj do spevu. Nácvik je pred sv. omšou 0 16:30 v pastoračnom centre.

Katechézy pre birmovancov - 14.11. 2014

Tu nájdete katechetické materiály k témam, ktorým sme sa venovali v piatok 14.11.

 

Čítať ďalej...

Farské oznamy

Čítať ďalej...
feedback

Prihlasenie