Tel.: +421  41 569 51 90; +421 915 275 573

Slávnostná sv. omša - sv. Cyril a Metod, Terchová 2020

Záznam zo slávnostnej sv. omše si môžete pozrieť >TU< (archív TV Lux)

Info - Fara

Zopár praktických usmernení pre našu farnosť k verejným bohoslužbám.

Slovenskí biskupi v prítomnosti apoštolského nuncia zhodnotili opatrenia, ktoré boli pre Cirkev i spoločnosť spojené s úsilím zastaviť šírenie koronavírusu. Vyjadrili vďačnosť veriacim za trpezlivé prijatie a dodržanie výnimočných nariadení, ktoré v našej skúsenosti nemali obdobu.

Vzhľadom na pokračujúce uvoľnenia biskupi rozhodli o odvolaní všeobecného dišpenzu od povinnej účasti veriacich na nedeľných a sviatočných bohoslužbách k 17. júnu 2020. Virtuálne spoločenstvo a sledovanie prenosov, ktoré sa ukázalo ako veľmi užitočný prostriedok vo výnimočnom stave, samozrejme nemôže trvalo nahradiť živé spoločenstvo stretávajúce sa pri modlitbe a sláveniach. V našej farnosti budeme po malej technickej prestávke naďalej vysielať sv. omše do miestnej káblovej TV. Nateraz prestávame s ONLINE vysielaním na FB a Youtube.

Bezpochyby zostávajú v platnosti výnimky z povinnej účasti pre tých, ktorí sú chorí, musia zostať v karanténe alebo pociťujú vážnu fyzickú či morálnu prekážku (napríklad veľkú obavu kvôli iným chronickým ochoreniam, pooperačným stavom, atď.). 

Kým platia krízové hygienické opatrenia, zostáva platné dovolenie prednostne prijímať na ruku, o ktorom biskupi rozhodli pre čas núdze, kvôli ochrane zdravia a života.

Naďalej sa odporúča, aby sa ruky na bohoslužbách nepodávali. Znak pokoja je možné nahradiť úklonom alebo úsmevom.

Vstup a pobyt v kostole alebo v príslušných priestoroch bude možný len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka). Pri vchode do kostola alebo do príslušných priestorov je nutné aplikovať dezinfekciu na ruky.

Odporúča sa zabezpečiť sedenie mimo osôb žijúcich v jednej domácnosti tak, že medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia sedadiel odporúča v radoch alternovať. Je potrebné dodržiavať respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu). Z obradov majú byť úplne vylúčené osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia. 

V kostole sa pred a po sv. omši nebudeme nateraz predmodlievať žiadne modlitby. Ticho pred sv. omšou využite na osobnú modlitbu. Po skončení sv. omše, po požehnaní alebo po záverečnej piesni, vás prosíme aby ste v krátkej dobe opustili priestory kostola.

Sviatosť zmierenia vysluhujem i naďalej od pondelka do soboty vždy polhodinu pred každou sv. omšou. Spovedáme v priestoroch bočného vchodu, prosíme veriacich aby na sv. spoveď si sadali na bočnú lavicu v kostole.

Vitajte

Srdečne vás všetkých vítame na obnovenej webovej stránke farnosti Terchová. Stále je čo dolaďovať, ale verím, že čoskoro bude fungovať tak ako má. Určite aspoň základné funkcie ako sú farské oznamy a dôležité informácie.

S pozdravom P. Pavol Hudák, SVD