Rímskokatolícka cirkev, farnosť sv. Martina

Terchova

CYRILOMETODSKÉ DNI, 2016


 

Kontakt:


Rímskokatolícka cirkev, Farnosť
sv. Martina,

013 06 Terchová,
Tel.: +421 41 5695190,
email: terchova@fara.sk

Sv. omše 


Pondelok

6:30

18:15

Utorok

6:30

18:15

Streda

6:30

 

Štvrtok

 

18:15

Piatok

6:30

18:15

Sobota

6:30

18:15

Nedeľa

7:00
8:30
10:30

 
9:00
Dom dôchodcov

Farské oznamy... Dvadsiata Piata Nedeľa Cez Rok Čítaj


Prečítajte si ... ponúkame vám pár člankov  Čítaj


 

Sv. omše 15. 8. - Slávnosť Nanebovzatia Panny Márie

(prikázaný sviatok)

Sv. omše v Terchovej: 7:00, 8:30, 9:00 (dom dôchodcov), 18:15
Sv. omše v Belej: 8:15, 17:00
Sv. omša v Kubíkovej: 15:30

Otvorenie Výstavy umeleckých diel o sv. Cyrilovi a Metodovi

V Terchovskej galérií bola otvorená výstava umeleckých diel od viacerých umelcov zobrazujúcich sv. Cyrila a Metoda. Tu je link z otvorenia výstavy: 

https://www.youtube.com/watch?v=KgUGnp6D4p8

 

Fotoreport z krížovej cesty

Na tomto linku nájdete fotoreport z krížovej cesty v Terchovej. 

https://www.youtube.com/watch?v=2Gqp3QAbqWY

Program Veľkého týždňa

V prílohe nájdete program Veľkého Týždňa...

Čítať ďalej...

Program na Jubilejný rok milosrdenstva

 

Prežívame Jubilejný rok Milosrdenstva. Okrem aktivít, ktoré sa konajú na celocirkevnej úrovni, my sa budeme každý štvrtok venovať pri sv. omši a adorácii tejto téme. Vzadu na stolíku je označená škatuľka, do ktorej môžete vložiť svoje prosby a úmysly, za ktoré sa budeme pri adorácii modliť. Taktiež tam môžete vložiť svoje otázky zo života farnosti, duchovného života a pod. , na ktoré sa pokúsime dať odpovede na osobitnom stretnutí.

 

Krížová cesta v Terchovej

Na tomto linku je filmový klip z krížovej cesty na Veľký piatok v Terchovej

https://www.youtube.com/watch?v=e5MS11dPL2I

 

Stretnutia pre deti

Každú sobotu dopoludnia od 10:00 do 11:30 pozývame deti na stretnutia do Pastoračného centra. Je pripravený pekný program. Ak chceš zažiť radosť a dobre využiť čas, príď. 

 

Prosba o darovanie dvoch percent pre Centrum pre rodinu a mládež.

V našej farnosti máme zriadenú už niekoľko rokov neziskovú organizáciu Centrum pre rodinu a mládež. Vďaka vašej pomoci môžeme financovať akcie ako sú:  prípravy na manželstvo, prípravy na birmovku, formácia animátorov, farský deň, misijná púť detí, detský letný tábor, roráty, atď. Preto sa aj tento rok uchádzame o vašu priazeň prostredníctvom darovania vašich 2 percent z už zaplatenej dane. Tlačivá sú na internetovej stránke farnosti a vzadu v kostole. Stačí vyplnené tlačivá priniesť na faru, potom ich naraz odnesieme na daňový úrad.

Čítať ďalej...

Detské sväté omše

Každý piatok (18:15) máme detskú svätú omšu.  Pozývame všetky deti. Môžete sa zapojiť aj do spevu. Nácvik je pred sv. omšou 0 17:15 v pastoračnom centre.

 

Farské oznamy

DVADSIATA PIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ


Ráno

Večer

 

Pondelok 19. 09.

Féria

6:30

 

Za zdravie a Božiu pomoc pri životnom jubileu 80r. Milana Ondruša

 

18:15

+Jozefína, Anton, Gustáv Martinusík

Utorok 20. 09.

Sv. Ondreja Kima Taegona, kňaza a Pavla Chonga Hasanga a spol. mučeníkov (spomienka)

6:30

 

+ Anna, Gašpar ich deti a vnúčatá

 

18:15

+ Viktor Krištof – výročná sv. omša

Streda 21. 09.

Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu (sviatok)

6:30

 

+ Paulína a František

Štvrtok 22. 09.

Féria

 

18:15

+ Anton

Piatok 23. 09.

Sv. Pia z Pietrelciny, kňaza (spomienka)

6:30

 

+ Štefan a Kamila Vojtekoví a rodičia z oboch strán

 

18:15

+ Jozef, Serafína (ž), Štefan a Mária, Pavlína

Sobota 24. 09.

Féria

6:30

 

+ Ladislav, Vlasta, Jaroslav a rodičia z oboch strán

 

18:15

+ Viktória Hanuliaková

Nedeľa 25. 09.

 Dvadsiata šiesta nedeľa v Cezročnom období

7:00

 

+ Ján Muráň, Anna Muráňová a sestra Hanka

8:30

 

+ Evka Rybárová

9:00

 

Domov dôchodcov

10:30

 

Za farníkov – detská sv. omša

  • Upratovanie kostola: prosíme veriacich z domov od 901 – 951. Srdečné Pán Boh zaplať tým, ktorí upratali kostol tento víkend. Na kvety ste prispeli 24 Eur.
  • Na kostol darovali: Z pohrebu Milana Rybára – 100 Eur. Z pohrebu Ladislava Krištofíka – 100 Eur. Zo sobáša Juraja a Jaroslavy Škrabákových – 100 Eur. Zo sobáša Mareka a Márie Lyžicových – 50 Eur. Z krstu Niny Pavnicovej – 50 Eur. Z krstu Adama Kosa – 50 Eur. Darcom vyslovujeme úprimne Pán Boh odplať.
  • Minulú nedeľu sme mali zbierku na kňazský seminár. Vyzbieralo sa 650 Eur. Za vaše milodary Vám srdečne ďakujeme a vyprosujeme hojnosť Božieho požehnania.
  • Návštevy chorých v Terchovej ústredí budú v pondelok ako zvyčajne.
  • Jesenné kántrové dni sú na budúci týždeň v stredu, piatoksobotu. Záväzný je iba jeden deň. Obsah jesenných kántrových dní: Poďakovanie z úrodu.
  • V utorok o 17:00 hod. pozývame miništrantov a chlapcov, ktorí by chceli začať miništrovať, na prvé miništrantské stretnutie. Stretnutie sa uskutoční na fare.
  • Vo štvrtok po večernej sv. omši máme krátku adoráciu.
  • V piatok pokračujeme v katechézach pre birmovancov. Začíname večernou sv. omšou o 18:15 a po nej pokračujeme v katechézach v skupinkách.
  • Pozývame deti na stretnutie každú sobotu do pastoračného centra. Začíname o 10:00 hod. a končíme o 11:45. Pripravený je pre vás zaujímavý program a zábava.
  • Dávame do pozornosti Misijné kalendáre na rok 2017. Kalendáre sú plné krásnych fotografií z misií ale aj zaujímavých článkov o misiách a zamyslení na rôzne témy. Kúpou kalendárov tak môžete podporiť prácu nás misionárov verbistov na Slovensku ale predovšetkým v zahraničí. Za váš dar Vám zo srdca ďakujeme a vyprosujeme hojnosť Božích milostí.  

 

 

 

 

 

 

 

feedback

Prihlasenie