Rímskokatolícka cirkev, Farnosť sv. Martina, 013 06 Terchová, Tel.: +421 41 5695190, email: terchova@fara.sk

Nové správy
Púť Kríža svetových dní mládeže

 
Slávnosť Krista Kráľa

Farské oznamy od 23.11. do 30.11. 2014

 

 

Read more...
 
Internetové vysielanie pre mladých

Milí mladí priatelia,

17. 11. sa spúšťa internetové vysielanie hlavne pre mladých. Na programe sú napríklad takéto témy:

Internetová stránka s obsahom atraktívnym pre duchovný život mladých
Odpovede na otázky mladých cez sociálne siete; súťaže.

živé vysielanie cez internet v nedeľu až štvrtok od 18:00 do 21:00 hod.

Diskusie s hosťami a poslucháčmi na “tému týždňa”

sprevádzanie duchovným slovom kvalitná duchovná hudba. Sú to témy, ktoré nám pomôžu ľudsky i duchovne rásť.

 

Plagát

 
Katechézy pre birmovancov - 14.11. 2014

 

Tu nájdete katechetické materiály k témam, ktorým sme sa venovali v piatok 14.11.

 

 

Read more...
 
Október mesiac svätého ruženca.

 

Počas októbra sa deti našej farnosti zúčastňovali modlitby sv. ruženca každý večer v kostole. Bol to milý pohľad, ako sa spolu s katechétkami modlia. V horlivosti a vernosti dali príklad aj nám dospelým. Počas októbra sa vďaka iniciatíve školy zrodila aj ďalšia pekná akcia. Deti vytvorili sv. ružence z netradičných materiálov. Musíme obdivovať ich tvorivosť a nápaditosť. Utorok 5.10. sa v škole konalo aj ocenenie malých umelcov a tvorcov týchto ružencov. Z každej kategórie boli odmenení prví traja. Ostatní tiež neodišli naprázdno. Výstavu ružencov môžeme obdivovať vzadu v kostole na výstavných paneloch.

 
Detské sväté omše

 

Každý piatok máme detskú svätú omšu. V októbri začíname modlitbou sv. ruženca o 16.45 a o 17.45 začína sv. omša. Pozývame všetky deti. Môžete sa zapojiť aj do spevu. Nácvik je pred sv. omšou v pastoračnom centre.


 
Katechéza sv. Otca o manželstve

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Dnes zakončíme cyklus katechéz o sviatostiach, budeme hovoriť o manželstve. Táto sviatosť nás privádza do srdca Božieho plánu, ktorý je plánom zmluvy s jeho ľudom, s nami všetkými, je to plán spoločenstva. Na začiatku knihy Genezis, prvej knihy Svätého písma, sa v zavŕšení rozprávania o stvorení hovorí: «Boh stvoril človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril, muža a ženu ich stvoril... Preto muž opustí svojho otca i svoju matku a prilipne k svojej manželke a budú jedným telom» (Gn 1,27; 2,24).

 

Read more...
 
Sv. Otec nám dáva príklad

V piatok večer a v sobotu sa koná pôstna iniciatíva „24 hodín pre Pána“. V jej centre je slávenie sviatosti zmierenia. Sv. Otec, keď ho viedol  ceremonár k spovedelnici, kde mal spovedať, pokračoval ďalej a pristúpil k  sv. spovedi. Dal nám príklad, aby sme sa aj my pripravili prijatím sviatosti  zmierenia na Veľkonočné sviatky. Pozrite si video.

 

 
Kurz pre rodičov detí do 10 rokov

Pozývame rodičov na kurz o výchove detí. Je predovšetkým určený pre rodičov detí od 0 do 10 rokov, ale sú vítaní i rodičia starších detí. Jedná sa o 5 stretnutí, ktoré boli vytvorené tak, aby dali rodičom a vychovávateľom nástroj ako budovať šťastný rodinný život.

Jednotlivé stretnutia sa zaoberajú:

 • Budovaním pevných základov
 • Napĺňaním potrieb našich detí
 • Stanovením hraníc
 • Výchova k zdravým vzťahom
 • Zameraním na dlhodobý cieľ.

Termíny určíme po vzájomnej dohode, kedy to bude vyhovovať  vám. Môžete sa informovať na adrese This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it alebo aj tel. čísle 0903809608.

 

 
Katechéza sv. Otca o sviatosti zmierenia

„Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Prostredníctvom sviatostí kresťanskej iniciácie, krstu, birmovania a Eucharistie, človek dostáva nový život v Kristovi. Zatiaľ máme tento život, ako všetci vieme, „v hlinených nádobách“ (2 Kor 4,7). Sme ešte vystavení pokušeniam, utrpeniu, smrti a z dôvodu hriechu môžeme dokonca tento nový život aj stratiť. Preto Pán Ježiš chcel, aby Cirkev pokračovala v jeho diele spásy aj v prospech svojich členov, osobitne sviatosťou zmierenia a pomazania chorých, ktoré možno označiť spoločným menom ako „sviatosti uzdravenia“. Sviatosť zmierenia je sviatosťou uzdravenia.


Read more...
 
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  Next 
 •  End 
 • »


Page 1 of 8
Feed Entries
Powered by Joomla!. Template:/Kodadesign/ - upravil (ph).