Tel.: +421  41 569 51 90; +421 915 275 573

Program CMD 2020

OBEC TERCHOVÁ ● BISKUPSKÝ ÚRAD ŽILINA

MIESTNE KULTÚRNE STREDISKO V TERCHOVEJ ● FARSKÝ ÚRAD TERCHOVÁ

ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ ● KRAJSKÉ KULTÚRNE STREDISKO V ŽILINE

● CENTRUM PRE RODINU A MLÁDEŽ, n. o.

 

 

CYRILOMETODSKÉ DNI

 

XXXI. ročník

TERCHOVÁ  3. – 5. JÚL 2020

 

PIATOK 3. 7. 

16.00 h

Kostol svätých Cyrila a Metoda 

KRÍŽOVÁ CESTA NÁRODNÝCH SVÄTCOV

 

18.15 h 

SVÄTÁ OMŠA 

Po sv. omši bude sprístupnená panelová výstava, nainštalovaná v kostole pri príležitosti 30. výročia vzniku Cyrilometodských dní

 

19.30 h 

Terchovská galéria umenia (budova obecného úradu)  

NAŠE JUBILEÁ 

Slávnostný program venovaný 440. výročiu prvej písomnej zmienky

o obci 30. výročiu vzniku Cyrilometodských dní a novín Terchová    

 

účinkujú: Peter Cabadaj, Rudolf Patrnčiak, Ján Miho ml., Marián Zajac, Ťažká muzika, Nebeská muzika, Alexandra Ondrušová, Marek Dikoš, Zuzana Patrnčiaková, Veronika Zajacová, Anna Dávidíková  

scenár, réžia, moderovanie: Peter Cabadaj

 

SOBOTA 4. 7. 

14.00 h 

Terchovská galéria umenia 

MILAN OPALKA – SKLO 

Vernisáž výstavy spojená s uvedením knihy o jej autorovi 

účinkujú: Milan Opalka, Zbojband, Nataša Berešíková, Vladimír Moravčík ml. 

vstupný príhovorPeter Cabadaj

 

17.00 h  

Kostol svätých Cyrila a Metoda

LITURGIA SV. JÁNA ZLATOÚSTEHO 

Gréckokatolícka svätá omša

 

celebruje: Dr. Emil Turiak – žilinský dekan Gréckokatolíckej cirkvi

spev: Chrysostomos – Gréckokatolícky miešaný zbor pod vedením Martina Škovieru 

 

NEDEĽA 5. 7. 

6.30 a 8.30 h 

Kostol svätých Cyrila a Metoda

SVÄTÉ OMŠE

 

8.30 h  

ODHALENIE PAMÄTNEJ TABULE PÁTROVI JOZEFOVI STAŠOVISDB, 

NA FARSKEJ BUDOVE 

 

10.30 h 

Kostol svätých Cyrila a Metoda 

CYRILO-METODSKÁ SVÄTÁ OMŠA v priamom prenose TV LUX

 

celebrujeMons. Tomáš Galis – žilinský diecézny biskup 

hra na organe: Janka Patrnčiaková

účinkujú:  Repáňovská muzika  (sprievod), terchovský ľud

 

TERCHOVÁ BOLA V ROKU 1990 PRVÝM MIESTOM NA ÚZEMÍ VTEDAJŠEJ  ČESKEJ A SLOVENSKEJ FEDERATÍVNEJ REPUBLIKY, KDE SA KONALI CYRILOMETODSKÉ DNI. TENTO ROK JE PODUJATIE PRVÝKRÁT SLÁVENÉ V DIECÉZNEJ svätyni Sv. Cyrila a Metoda.  

 

 Program, ktorý museli organizátori zredukovať, bude dôsledne rešpektovať opatrenia súvisiace s pandémiou koronavírusu.

Info - Fara

Zopár praktických usmernení pre našu farnosť k verejným bohoslužbám.

Slovenskí biskupi v prítomnosti apoštolského nuncia zhodnotili opatrenia, ktoré boli pre Cirkev i spoločnosť spojené s úsilím zastaviť šírenie koronavírusu. Vyjadrili vďačnosť veriacim za trpezlivé prijatie a dodržanie výnimočných nariadení, ktoré v našej skúsenosti nemali obdobu.

Vzhľadom na pokračujúce uvoľnenia biskupi rozhodli o odvolaní všeobecného dišpenzu od povinnej účasti veriacich na nedeľných a sviatočných bohoslužbách k 17. júnu 2020. Virtuálne spoločenstvo a sledovanie prenosov, ktoré sa ukázalo ako veľmi užitočný prostriedok vo výnimočnom stave, samozrejme nemôže trvalo nahradiť živé spoločenstvo stretávajúce sa pri modlitbe a sláveniach. V našej farnosti budeme po malej technickej prestávke naďalej vysielať sv. omše do miestnej káblovej TV. Nateraz prestávame s ONLINE vysielaním na FB a Youtube.

Bezpochyby zostávajú v platnosti výnimky z povinnej účasti pre tých, ktorí sú chorí, musia zostať v karanténe alebo pociťujú vážnu fyzickú či morálnu prekážku (napríklad veľkú obavu kvôli iným chronickým ochoreniam, pooperačným stavom, atď.). 

Kým platia krízové hygienické opatrenia, zostáva platné dovolenie prednostne prijímať na ruku, o ktorom biskupi rozhodli pre čas núdze, kvôli ochrane zdravia a života.

Naďalej sa odporúča, aby sa ruky na bohoslužbách nepodávali. Znak pokoja je možné nahradiť úklonom alebo úsmevom.

Vstup a pobyt v kostole alebo v príslušných priestoroch bude možný len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka). Pri vchode do kostola alebo do príslušných priestorov je nutné aplikovať dezinfekciu na ruky.

Odporúča sa zabezpečiť sedenie mimo osôb žijúcich v jednej domácnosti tak, že medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia sedadiel odporúča v radoch alternovať. Je potrebné dodržiavať respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu). Z obradov majú byť úplne vylúčené osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia. 

V kostole sa pred a po sv. omši nebudeme nateraz predmodlievať žiadne modlitby. Ticho pred sv. omšou využite na osobnú modlitbu. Po skončení sv. omše, po požehnaní alebo po záverečnej piesni, vás prosíme aby ste v krátkej dobe opustili priestory kostola.

Sviatosť zmierenia vysluhujem i naďalej od pondelka do soboty vždy polhodinu pred každou sv. omšou. Spovedáme v priestoroch bočného vchodu, prosíme veriacich aby na sv. spoveď si sadali na bočnú lavicu v kostole.

Vitajte

Srdečne vás všetkých vítame na obnovenej webovej stránke farnosti Terchová. Stále je čo dolaďovať, ale verím, že čoskoro bude fungovať tak ako má. Určite aspoň základné funkcie ako sú farské oznamy a dôležité informácie.

S pozdravom P. Pavol Hudák, SVD