Rímskokatolícka cirkev, farnosť sv. Martina

Terchova

CYRILOMETODSKÉ DNI, 2016


 

Kontakt:


Rímskokatolícka cirkev, Farnosť
sv. Martina,

013 06 Terchová,
Tel.: +421 41 5695190,
email: terchova@fara.sk

Sv. omše 


Pondelok

6:30

18:15

Utorok

6:30

18:15

Streda

6:30

 

Štvrtok

 

18:15

Piatok

6:30

18:15

Sobota

6:30

18:15

Nedeľa

7:00
8:30
10:30

 
9:00
Dom dôchodcov

Farské oznamy... Dvadsiata Nedeľa Cez Rok Čítaj


Prečítajte si ... ponúkame vám pár člankov  Čítaj


 

Sv. omše 15. 8. - Slávnosť Nanebovzatia Panny Márie

(prikázaný sviatok)

Sv. omše v Terchovej: 7:00, 8:30, 9:00 (dom dôchodcov), 18:15
Sv. omše v Belej: 8:15, 17:00
Sv. omša v Kubíkovej: 15:30

Otvorenie Výstavy umeleckých diel o sv. Cyrilovi a Metodovi

V Terchovskej galérií bola otvorená výstava umeleckých diel od viacerých umelcov zobrazujúcich sv. Cyrila a Metoda. Tu je link z otvorenia výstavy: 

https://www.youtube.com/watch?v=KgUGnp6D4p8

 

Fotoreport z krížovej cesty

Na tomto linku nájdete fotoreport z krížovej cesty v Terchovej. 

https://www.youtube.com/watch?v=2Gqp3QAbqWY

Program Veľkého týždňa

V prílohe nájdete program Veľkého Týždňa...

Čítať ďalej...

Program na Jubilejný rok milosrdenstva

 

Prežívame Jubilejný rok Milosrdenstva. Okrem aktivít, ktoré sa konajú na celocirkevnej úrovni, my sa budeme každý štvrtok venovať pri sv. omši a adorácii tejto téme. Vzadu na stolíku je označená škatuľka, do ktorej môžete vložiť svoje prosby a úmysly, za ktoré sa budeme pri adorácii modliť. Taktiež tam môžete vložiť svoje otázky zo života farnosti, duchovného života a pod. , na ktoré sa pokúsime dať odpovede na osobitnom stretnutí.

 

Krížová cesta v Terchovej

Na tomto linku je filmový klip z krížovej cesty na Veľký piatok v Terchovej

https://www.youtube.com/watch?v=e5MS11dPL2I

 

Stretnutia pre deti

Každú sobotu dopoludnia od 10:00 do 11:30 pozývame deti na stretnutia do Pastoračného centra. Je pripravený pekný program. Ak chceš zažiť radosť a dobre využiť čas, príď. 

 

Prosba o darovanie dvoch percent pre Centrum pre rodinu a mládež.

V našej farnosti máme zriadenú už niekoľko rokov neziskovú organizáciu Centrum pre rodinu a mládež. Vďaka vašej pomoci môžeme financovať akcie ako sú:  prípravy na manželstvo, prípravy na birmovku, formácia animátorov, farský deň, misijná púť detí, detský letný tábor, roráty, atď. Preto sa aj tento rok uchádzame o vašu priazeň prostredníctvom darovania vašich 2 percent z už zaplatenej dane. Tlačivá sú na internetovej stránke farnosti a vzadu v kostole. Stačí vyplnené tlačivá priniesť na faru, potom ich naraz odnesieme na daňový úrad.

Čítať ďalej...

Detské sväté omše

Každý piatok (18:15) máme detskú svätú omšu.  Pozývame všetky deti. Môžete sa zapojiť aj do spevu. Nácvik je pred sv. omšou 0 17:15 v pastoračnom centre.

 

Farské oznamy

DVADSIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Ráno

Večer

 

Pondelok 15. 08.

Nanebovzatie Panny Márie (slávnosť, prikázaný sviatok)

7:00

 

Na úmysel (S)

8:30

 

+ Jozef Hanzel, rodičia z oboch strán a bratia Jozef a Ladislav

9:00

 

Dom dôchodcov

18:15

 

Za farníkov

Utorok 16. 08.

sv. Štefana Uhorského (ľubovoľná spomienka)

6:30

 

+ Vladimír Baran, rodičia z oboch strán; ZBP pre manželku a deti s rodinami

 

18:15

+ Jozef Zubaj

Streda 17. 08.

Féria

6:30

 

Za zdravie a Božiu pomoc pre Dominika

Štvrtok 18. 08.

Féria

 

18:15

+ Elena a Alojz a rodičia z oboch strán

Piatok 19. 08.

Féria

6:30

 

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Tomáša a jeho deti

 

18:15

+ Valéria, Anton, syn Anton, Milan

Sobota 20. 08.

sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi (spomienka)

 

 15:00

Sobášna sv. omša vo východnom obrade

 

17:00

Sobášny obrad

 

18:15

+ Štefan Ondruš a rodičia z oboch strán

Nedeľa 21. 08.

Dvadsiata prvá  nedeľa v Cezročnom období

7:00

 

+ Alojz a Elena Dendisoví

8:30

 

+ Ľudmila a Kamil Krištofíkoví, Tobiáš a Anna Romančíkoví

9:00

 

Domov dôchodcov

10:30

 

Za farníkov

 

  • Upratovanie kostola: prosíme veriacich z domov od 551 – 600. Srdečné Pán Boh zaplať tým, ktorí upratali kostol tento víkend. Na kvety ste prispeli 20 Eur
  • Na kostol darovali: Bohuznámy – 100 Eur. Z pohrebu Václava Hajasa – 50 Z krstov Juraja Cingela – 50 Eur a Violy Hajasovej – 35 Eur. Zo sobáša Martina a Kataríny Grondžákových – 60 Eur. Darcom vyslovujeme úprimne Pán Boh odplať. 
  • Návštevy chorých v Terchovej ústredí budú tento týždeň v utorok
  • Štvrtok po večernej sv. omši je krátka adorácia.
feedback

Prihlasenie