Tel.: +421  41 569 51 90; +421 915 275 573

Odborný seminár - CMD 2019

Cyrilometodské dni 2019

OBEC TERCHOVÁ BISKUPSKÝ ÚRAD ŽILINA

MIESTNE KULTÚRNE STREDISKO V TERCHOVEJ  FARSKÝ ÚRAD TERCHOVÁ

ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ KRAJSKÉ KULTÚRNE STREDISKO V ŽILINE

CENTRUM PRE RODINU A MLÁDEŽ, n. o.

 

 

 

CYRILOMETODSKÉ DNI


Jubilejný XXX. ročník

 

TERCHOVÁ  2. – 5. JÚL 2019

 

UTOROK 2. 7.

 

16.00 h

Terchovská galéria umenia (budova obecného úradu)

DÁŽĎ PÍSMEN

Výstava rodiny Trizuljakovcov

vystavujúci: Alexander Trizuljak, Eva Trizuljaková, Michaela Klimanová Trizuljaková, Marek Trizuljak, Miroslava Trizuljaková, Klement Trizuljak, Katarína Böhmová, Pavla Lazárková Trizuljaková

účinkujú: Ťažká muzika & Chorus II.

vstupný príhovorPeter Cabadaj

 

STREDA  3. 7.

 

9.00 – 11.00  a  11.30 –14.00 h

Terchovská galéria umenia

 

ODKAZ CYRILO-METODSKÉHO POSOLSTVA

Medzinárodný odborný seminár

 

prednášajúci:Mons. Prof. ThDr. Viliam Judák, PhD.– nitriansky diecézny biskup,

Mons. doc. ThDr. Tomáš Galis, PhD. – žilinský diecézny biskup, vladyka Stefan –  arcibiskup ochridský a macedónsky, archimandrita Partenijprof. Gjorge Ivanov (v rokoch 2009 až 2019 prezident Macedónskej republiky), prof. PhDr. Martin Homza, PhD – Filozofická fakulta UK Bratislava, Mgr. Peter Cabadaj – spoluzakladateľ Cyrilometodských dní v Terchovej, Mgr. Ing. Marián Zajac – zástupca starostu obce Terchová

garant: Mons. Cyril Vasiľ, SJ – sekretár Kongregácie pre východné cirkvi

 

18.15 h - Kostol sv. Cyrila a Metoda

SVÄTÁ OMŠA

 

19.30 h - Terchovská galéria umenia

CYRILOMETODSKÉ DNI V TERCHOVEJ  (1990 - 2019)

Slávnostné uvedenie knižnej publikácie vydanej pri príležitosti

XXX. ročníka podujatia

účinkujú:Nebeská muzika, Martin Repáň, Zbojband, Peter Ničík, Rudolf Patrnčiak, Marián Zajac

scenár, réžia moderovanie:Peter Cabadaj

 

ŠTVRTOK  4. 7.

 

15.00 h - Vrch Oravcove

KRÍŽOVÁ CESTA NÁRODNÝCHSVÄTCOV

 

 

17.00 h - Kostol sv. Cyrila a Metoda

LITURGIA SV. JÁNA ZLATOÚSTEHO

Gréckokatolícka svätá omša

celebruje:Mons. CYRIL VASIĽ, SJ – sekretár Kongregácie pre východné cirkvi

účinkujú:Gréckokatolícky katedrálny spevácky zbor CHRYSOSTOMOS

 

19.00 h - Kultúrny dom Andreja Hlinku

Jozef Hollý - KUBO

Predstavenie Terchovského národného divadla

réžia:Vlado Švec

 

PIATOK  5. 7.

 

7.00 a 8.30 h - Kostol sv. Cyrila a Metoda

SVÄTÉ OMŠE

 

10.30 h - Kostol sv. Cyrila a Metoda – vrch Oravcove

PROCESIA VERIACICH

účinkujú: terchovský ľud, Spojené muziky terchovské, Dychová hudba STRANIANKA zo Stránskeho

 

11.00 h - Vrch Oravcove

CYRILO-METODSKÁ SVÄTÁ OMŠA

celebrujeMons. TOMÁŠ GALIS – žilinský diecézny biskup

hra na organe:Eva Halasová

 

14.00 – 15.30 h - Námestie Andreja Hlinku

MUZIKA NÁS SPÁJA

účinkujú: SZUŠ AKADÉMIA MUZIKA, DFS Zázrivček, Spojené muziky terchovské a hostia

 

16.00 h - Kostol sv. Cyrila a Metoda

ZÁVEREČNÝ GALAKONCERT

účinkujú:

Slovenská filharmónia, Slovenský filharmonický zbor a sólisti

Rastislav ŠTÚR, dirigent

Jozef CHABROŇ, zbormajster

Martina MASARIKOVÁ, soprán

Michaela ŠEBESTOVÁ, mezzosoprán

Jozef GRÁF, tenor

Tomáš ŠELC, bas

Štefan Németh-Šamorínsky: BRATISLAVSKÁ OMŠA

 

Podujatie je venované 1150. výročiu úmrtia sv. Cyrila a 70. výročiu posviacky Kostola svätých Cyrila a Metoda v Terchovej

Čestným hosťom xxx. ročníka cyrilometodských dní v terchovej bude vladyka stefan – arcibiskup ochridský a macedónsky

Vitajte

Srdečne vás všetkých vítame na obnovenej webovej stránke farnosti Terchová. Stále je čo dolaďovať, ale verím, že čoskoro bude fungovať tak ako má. Určite aspoň základné funkcie ako sú farské oznamy a dôležité informácie.

S pozdravom P. Pavol Hudák, SVD