Rímskokatolícka cirkev, farnosť sv. Martina

Terchová

Krížová cesta

Niet snáď kostola, kde by sa nenachádzala krížová cesta. Na stenách kostola nájdeme vyobrazenia, ktoré nám pripomínajú posledné okamihy Ježišovho života až po uloženie jeho tela do hrobu. Okrem toho na viacerých miestach, podobne je tomu aj v našej farnosti, nájdeme celý areál v prírode so zobrazeniami Ježišovho utrpenia. Tieto vyobrazenia nie sú ako iné obrazy v kostole, ale hovoríme im a to nie náhodou „zastavenia.“ Zastavenia na Ježišovej krížovej ceste. Zastavenia, pri ktorých sa aj my máme zastaviť a zamyslieť, čo Ježiš pre nás vytrpel. A nebolo toho málo. Okrem nepredstaviteľného utrpenia, ktoré prijal dobrovoľne a vedome, dal za nás dokonca aj svoj život. A toto nás núti zastaviť sa a zamyslieť nad touto Ježišovou obetou lásky.

Utrpenie iného človeka sa nás dotýka. Podobne to je aj v Ježišovom prípade. Jeho utrpenie sa nás musí dotknúť. Máme precítiť s ním jeho bolesť. Uvedomujeme si vtedy viac ako inokedy, čo Ježiš pre nás spravil. Utrpenie a smrť Ježiša sa nás dotýkajú aj v tom zmysle, že skrze ne sme boli vykúpení. Táto udalosť spojená s Ježišovým zmŕtvychvstaním je pre nás a pre celé dejiny čímsi kľúčovým. Najdôležitejším.

Tento Veľký Piatok sa budeme „modliť“ krížovú cestu iným spôsobom. Pôjdeme ulicami našej farnosti a budeme sa dívať a meditovať nad jednotlivými výjavmi. Nech nám ich predstavenie našimi veriacimi pomôže precítiť to, čo Ježiš spravil pre nás. Stretneme sa pred kostolom na Veľký Piatok o 14:30 hod.

Klaniame sa Ti Kriste a dobrorečíme Ti, lebo si svojim krížom vykúpil svet.

Kontakt:


Rímskokatolícka cirkev, Farnosť
sv. Martina,

013 06 Terchová,
Tel.: +421 41 5695190,
email: terchova@fara.sk

Sv. omše 


Pondelok

6:30

18:15

Utorok

6:30

18:15

Streda

6:30

 

Štvrtok

 

18:15

Piatok

6:30

18:15

Sobota

6:30

18:15

Nedeľa

7:00
8:30
10:30

 
9:00
Dom dôchodcov

Farské oznamy...  7. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA ...   Čítaj


Prečítajte si ... ponúkame vám pár člankov   Čítaj


Katechézy pre birmovancov ...   Čítaj


 

Biskup z Tanzánie v Terchovej

V nedeľu 8. marca prišiel na krátku návštevu

Čítať ďalej...

Čo prináša priateľstvo s Ježišom? 27.2.

Čo prináša priateľstvo s Ježišom?

Čítať ďalej...

Dekrét o plnomocných odpustkov v roku zasväteného života

Na základe rozhodnutia Apoštolskej Penitenciárie pán biskup Tomáš Galis dáva možnosť, že veriaci v Žilinskej diecéze môžu počas celého „Roka zasväteného života" získať úplné odpustky aj v našom kostole sv. Cyrila pri zachovaní obvyklých podmienok (sviatostná spoveď, eucharistické prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca) a to tým, že sa tu sa verejne pomodlia liturgiu hodín, alebo primeraný čas zotrvajú v zbožnom uvažovaní zakončenom modlitbou Pána, vyznaním viery a zbožným vzývaním preblahoslavenej Panny Márie". Prikladáme celý dekrét.

Čítať ďalej...

Boh ktorý sa zjavuje - 23.1.2015

Mohli by sme povedať: Na čo nám je Starý zákon (SZ), veď sme kresťania a máme Nový zákon (NZ) a ten je oveľa lepší? Je to úplná pravda, že NZ je lepší ako SZ, a že kresťan by ma predovšetkým čítať a poznať NZ, ale je pár dobrých dôvodov prečo by sme aj my kresťania mali poznať SZ.

Tu sú:

Čítať ďalej...

Detské sväté omše

Každý piatok (17:00) máme detskú svätú omšu.  Pozývame všetky deti. Môžete sa zapojiť aj do spevu. Nácvik je pred sv. omšou 0 16:30 v pastoračnom centre.

Farské oznamy

Veľkonočná nedeľa 17.5. - 24.5. 2015

 

Čítať ďalej...
feedback

Prihlasenie