Rímskokatolícka cirkev, farnosť sv. Martina

Terchová

Náš dom je nielen miestom kde bývame, z ktorého sa tešíme, či sme dokonca naň pyšní, ale je to i starosť. Často myslíme na to, či nepotrebuje nejakú opravu, či je všetko v ňom v poriadku. Ak by sme sa nepostarali o opravu strechy, keď nám zateká, alebo by nám nevadilo, že okno je rozbité, alebo má inú vadu, časom by nám  začal dom chátrať. A ak by bol z materiálu, na ktorý veľmi vplývajú poveternostné podmienky, dom by sa nám mohol aj zrútiť. Mohol by nám padnúť na hlavu. To platí o všetkom. Aj v nemateriálnej oblasti. Ak nedbáme na vzťahy, časom sa odcudzíme jeden druhému. Ak sa nevenujeme vzdelávaniu a dopĺňaniu vedomosti, ustrnieme a možno i stratíme prácu. Platí to aj vo vzťahu k Bohu. Nielen pre nás jednotlivcoch ale i pre celé spoločenstvo. I ako farnosť potrebujeme sa neustále obnovovať. V priebehu roka máme na to viacero príležitosti. Uvedomujeme si to pred Vianocami, v pôstnej dobe a hádam pri každej sviatosti zmierenia. Chceme sa zmeniť, pretože to potrebujeme. Ak nenapredujeme, klesáme nadol. Zvykneme si na zlyhanie i chyby, akoby to tak malo byť.

Zvláštnou príležitosťou pre obnovu farnosti sú farské ľudové misie. Sú to akoby duchovné cvičenia pre celé spoločenstvo farnosti. Kedy si my jednotlivci i celé spoločenstvo uvedomujeme, že sa potrebujeme  a aj chceme duchovne obnoviť. Je potrebné prehĺbiť náš vzťah k Bohu, potrebujeme sa pozrieť i na náš život v inom svetle. Počas ľudových misií sa pozeráme nanovo na pravdy evanjelia i na to, ako ich prežívame v konkrétnom živote. S niečím sme možno spokojní, tu si  povieme, že chceme pokračovať  ďalej. Ale iste sú i oblasti nášho duchovného i spoločného života, kde spokojní nebudeme. Ľudové misie sú príležitosťou odraziť sa a pokúsiť sa o zmenu. Aj tu platí, že ak neurobíme potrebné opravy, môže nám strecha či dom padnúť na hlavu. Od posledných farských misií uplynulo už desať rokov. Je to nie dlhá doba, ale zároveň dosť dlhá na to, aby sme sa veľmi vzdialili jeden od druhého i od Pána Boha. Niekedy porovnávame, ako to bolo kedysi a ako je to dnes. Ak bolo niečo dobré a už nie je, vráťme sa späť. Ak niečo bolo zlé a teraz je to lepšie, pokračujme v začatej ceste.

Modlime sa a prinášajme i drobné obety na ten úmysel, aby sme čas ľudových misií dobre využili. Aby to bol čas duchovnej obnovy každého jedného z nás. Takto potom vytvoríme akoby nový  celok, novú farskú rodinu, kde sa budeme cítiť jeden druhému bližší, a budeme prežívať to, že sme bližšie i k Pánu Bohu, ale predovšetkým budeme cítiť, že Boh nám je blízko.

Hľa, teraz je milostivý čas, teraz je deň spásy!

Kontakt:


Rímskokatolícka cirkev, Farnosť
sv. Martina,

013 06 Terchová,
Tel.: +421 41 5695190,
email: terchova@fara.sk

Sv. omše 


Pondelok

6:30

17:00

Utorok

6:30

17:00

Streda

6:30

 

Štvrtok

 

17:00

Piatok

6:30

17:00

Sobota

6:30

17:00

Nedeľa

7:00
8:30
10:30

 
9:00
Dom dôchodcov

Farské oznamy... 2. PôSTNA NEDEĽA ...   Čítaj


Prečítajte si ... ponúkame vám pár člankov   Čítaj


Katechézy pre birmovancov ...   Čítaj


Prosba o darovanie dvoch percent pre Centrum pre rodinu a mládež.

V našej farnosti máme zriadenú už niekoľko rokov neziskovú organizáciu Centrum pre rodinu a mládež. Vďaka vašej pomoci môžeme financovať akcie ako sú:  prípravy na manželstvo, prípravy na birmovku, formácia animátorov, farský deň, misijná púť detí, detský letný tábor, roráty, atď. Preto sa aj tento rok uchádzame o vašu priazeň prostredníctvom darovania vašich 2 percent z už zaplatenej dane. Tlačivá sú na internetovej stránke farnosti a vzadu v kostole. Stačí vyplnené tlačivá priniesť na faru, potom ich naraz odnesieme na daňový úrad.

Čítať ďalej...

Čo prináša priateľstvo s Ježišom? 27.2.

Čo prináša priateľstvo s Ježišom?

Čítať ďalej...

Ľudové misie 2015

Pozývame Vás na ľudové misie v našej farnosti

Program ľudových misií vo farnosti sv. Martina v Terchovej
od 15. do 22. marca 2015

Radosť z Kristovho evanjelia napĺňa naše srdce a celý náš život

Čítať ďalej...

Dekrét o plnomocných odpustkov v roku zasväteného života

Na základe rozhodnutia Apoštolskej Penitenciárie pán biskup Tomáš Galis dáva možnosť, že veriaci v Žilinskej diecéze môžu počas celého „Roka zasväteného života" získať úplné odpustky aj v našom kostole sv. Cyrila pri zachovaní obvyklých podmienok (sviatostná spoveď, eucharistické prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca) a to tým, že sa tu sa verejne pomodlia liturgiu hodín, alebo primeraný čas zotrvajú v zbožnom uvažovaní zakončenom modlitbou Pána, vyznaním viery a zbožným vzývaním preblahoslavenej Panny Márie". Prikladáme celý dekrét.

Čítať ďalej...

STRETNUTIE S JEŽIŠOM, KTORÉ NEKONČÍ, 13.2.2015

STRETNUTIE S JEŽIŠOM, KTORÉ NEKONČÍ

Čítať ďalej...

Boh ktorý sa zjavuje - 23.1.2015

Mohli by sme povedať: Na čo nám je Starý zákon (SZ), veď sme kresťania a máme Nový zákon (NZ) a ten je oveľa lepší? Je to úplná pravda, že NZ je lepší ako SZ, a že kresťan by ma predovšetkým čítať a poznať NZ, ale je pár dobrých dôvodov prečo by sme aj my kresťania mali poznať SZ.

Tu sú:

Čítať ďalej...

Modlitba za ľudové misie

 V našej farnosti sa od 15. - 22. marca 2015 budú konať ľudové misie. Podporme túto dôležitú udalosť našou modlitbou. 

Čítať ďalej...

Pozvánka na kurz Manželské večery

Srdečne Vás pozývame na kurz Manželské večery, ktorý sa uskutoční v pastoračnom centre našej farnosti.

Čítať ďalej...

5. Téma Kto je Boh 9.1.2015

5 téma  Kto je Boh, dlhá cesta hľadania, hľadanie pravého obrazu Boha

 

Čítať ďalej...

Viera v Boha a môj život - 12.12.2014

Čítať ďalej...

známosť - téma z 28.11.

Čítať ďalej...

Detské sväté omše

Každý piatok (17:00) máme detskú svätú omšu.  Pozývame všetky deti. Môžete sa zapojiť aj do spevu. Nácvik je pred sv. omšou 0 16:30 v pastoračnom centre.

Katechézy pre birmovancov - 14.11. 2014

Tu nájdete katechetické materiály k témam, ktorým sme sa venovali v piatok 14.11.

 

Čítať ďalej...
feedback

Prihlasenie