Rímskokatolícka cirkev, Farnosť sv. Martina, 013 06 Terchová, Tel.: +421 41 5695190, email: terchova@fara.sk

Nové správy
Veľkonočná nedeľa 2014

Farské oznamy

21.4.2013 – 27.4. 2014

 

Read more...
 
Poďakovanie za lásku

 

 

 

 

 

 

 

V nedeľu 27. apríla 2014 sa vo farskom kostole sv. Cyrila a Metoda v Terchovej  koná veľkonočný koncert, ktorý nesie názov „Poďakovanie za lásku.“ Koncert je venovaný pamiatke blahoslaveného Jána Pavla II,  ktorý práve v tento deň bude vyhlásený za svätého. Touto akciou si každoročne pripomíname tohto nezabudnuteľného pápeža a zároveň sa chceme nechať inšpirovať jeho životom. Tento rok sa táto akcia koná už po desiaty krát. Pozývame všetkých, ktorí chcú vyjadnriť svoj obdiv, úctu a lásku k Jánovi Pavlovi a tešiť sa z jeho pripočítania k zástupu svätých. Plagát nájdete tu.

 


 
Program bohoslužieb počas Veľkého týždňa

V prílohe môžete nájsť program slávení v našom kostole vo Veľkom týždni.

 

 

Read more...
 
Katechéza sv. Otca o manželstve

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Dnes zakončíme cyklus katechéz o sviatostiach, budeme hovoriť o manželstve. Táto sviatosť nás privádza do srdca Božieho plánu, ktorý je plánom zmluvy s jeho ľudom, s nami všetkými, je to plán spoločenstva. Na začiatku knihy Genezis, prvej knihy Svätého písma, sa v zavŕšení rozprávania o stvorení hovorí: «Boh stvoril človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril, muža a ženu ich stvoril... Preto muž opustí svojho otca i svoju matku a prilipne k svojej manželke a budú jedným telom» (Gn 1,27; 2,24).

 

Read more...
 
Sv. Otec nám dáva príklad

V piatok večer a v sobotu sa koná pôstna iniciatíva „24 hodín pre Pána“. V jej centre je slávenie sviatosti zmierenia. Sv. Otec, keď ho viedol  ceremonár k spovedelnici, kde mal spovedať, pokračoval ďalej a pristúpil k  sv. spovedi. Dal nám príklad, aby sme sa aj my pripravili prijatím sviatosti  zmierenia na Veľkonočné sviatky. Pozrite si video.

 

 
Kajúca pobožnosť v Ríme

Od piatka večer do 17. hod. v sobotu 29. marca sa v Ríme koná pôstna iniciatíva „24 hodín pre Pána“. V jej centre je slávenie sviatosti zmierenia, pričom veriaci majú možnosť pristúpiť k nej až do neskorých nočných hodín vo vybratých kostoloch Ríma. Súčasťou programu sú aj adorácie a vydávanie svedectva dobrovoľníkmi, ktorí budú k dispozícii na rozhovor. Celú akciu dnes krátko po 17.00 v Bazilike sv. Petra otvoril Svätý Otec kajúcou pobožnosťou za hojnej účasti veriacich. Sv. Otec v príhovore povedal:Read more...
 
Možnosť darovať dve percentá z dane

V našej farnosti máme zriadenú už niekoľko rokov neziskovú organizáciu Centrum pre rodinu a mládež. Vďaka vašej pomoci môžeme financovať akcie ako sú  prípravy na manželstvo, prípravy na birmovku, formácia animátorov, farský deň, misijná púť detí, detský letný tábor, roráty, atď. Preto sa aj tento rok uchádzame o vašu priazeň prostredníctvom darovania vašich 2 percent z už zaplatenej dane. Tlačivá sú na internetovej stránke farnosti a vzadu v kostole. Stačí vyplnené tlačivá priniesť na faru, potom ich naraz odnesieme na daňový úrad.

Tlačivo nájdete tu.

 
Kurz pre rodičov detí do 10 rokov

Pozývame rodičov na kurz o výchove detí. Je predovšetkým určený pre rodičov detí od 0 do 10 rokov, ale sú vítaní i rodičia starších detí. Jedná sa o 5 stretnutí, ktoré boli vytvorené tak, aby dali rodičom a vychovávateľom nástroj ako budovať šťastný rodinný život.

Jednotlivé stretnutia sa zaoberajú:

 • Budovaním pevných základov
 • Napĺňaním potrieb našich detí
 • Stanovením hraníc
 • Výchova k zdravým vzťahom
 • Zameraním na dlhodobý cieľ.

Termíny určíme po vzájomnej dohode, kedy to bude vyhovovať  vám. Môžete sa informovať na adrese This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it alebo aj tel. čísle 0903809608.

 

 
Posolstvo Svätého Otca na Pôstne obdobie 2014

Stal sa chudobným, aby sme sa jeho chudobou obohatili (porov. 2 Kor 8, 9)

Drahí bratia a sestry,

keďže sa blíži Veľká noc, chcel by som vám ponúknuť niekoľko myšlienok, ktoré by vám – ako jednotlivcom i spoločenstvám – mohli pomôcť na ceste obrátenia. Tieto zamyslenia sú inšpirované slovami svätého Pavla: „Veď poznáte milosť nášho Pána Ježiša Krista, že hoci bol bohatý, stal sa pre vás chudobným, aby ste sa vy jeho chudobou obohatili“ (2 Kor 8, 9). Apoštol to napísal kresťanom v Korinte, aby ich povzbudil do veľkodušnej pomoci veriacim v Jeruzaleme, ktorí trpeli núdzu. Čo znamenajú tieto slová svätého Pavla pre nás, dnešných kresťanov? Čo pre nás znamená výzva na chudobu a život v evanjeliovej chudobe?

Read more...
 
Katechéza sv. Otca o sviatosti zmierenia

„Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Prostredníctvom sviatostí kresťanskej iniciácie, krstu, birmovania a Eucharistie, človek dostáva nový život v Kristovi. Zatiaľ máme tento život, ako všetci vieme, „v hlinených nádobách“ (2 Kor 4,7). Sme ešte vystavení pokušeniam, utrpeniu, smrti a z dôvodu hriechu môžeme dokonca tento nový život aj stratiť. Preto Pán Ježiš chcel, aby Cirkev pokračovala v jeho diele spásy aj v prospech svojich členov, osobitne sviatosťou zmierenia a pomazania chorých, ktoré možno označiť spoločným menom ako „sviatosti uzdravenia“. Sviatosť zmierenia je sviatosťou uzdravenia.


Read more...
 
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  Next 
 •  End 
 • »


Page 1 of 8
Feed Entries
Powered by Joomla!. Template:/Kodadesign/ - upravil (ph).