Rímskokatolícka cirkev, farnosť sv. Martina

Terchová

Denno-denne sa presviedčame že výdobytky komunikačných technológií nás čoraz viac zbližujú i spájajú. V tomto svete nám médiá môžu pomáhať, aby sme sa cítili jedni voči druhým bližšími. Taktiež nám poskytujú možnosť, aby sme znovu nadobudli zmysel pre jednotu veľkej rodiny ľudstva. Dobrá komunikácia nám pomáha, aby sme si boli bližší a aby sme sa medzi sebou lepšie spoznali; aby sme boli viac zjednotení. Médiá nám môžu v tomto pomôcť zvlášť dnes, keď siete ľudskej komunikácie dosiahli neslýchaný pokrok. Zvlášť internet je schopný ponúknuť väčšie možnosti stretnutia medzi všetkými a to je dobré, je to Boží dar. /por. Posolstvo sv. Otca Františka/

V posledných rokoch sme si zvykli hľadať informácie na internete. Táto technológia nám umožňuje, aby sme sa dostali pomerne ľahko a rýchlo k tomu, čo hľadáme. Taktiež všetky firmy, organizácie i jednotlivci ponúkajú informácie o svojej činnosti alebo výrobkoch na internete. A bokom nestojí ani Cirkev a tí ktorí pracujú v oblasti apoštolátu. Využívame internet na informácie aj na ohlasovanie evanjelia. Aj vďaka internetu sa môže kresťanské posolstvo môže dostať „až po samý kraj zeme“ (Sk 1, 8).

Toto si uvedomujem v týchto chvíľach, keď spúšťame novú internetovú stránku do života. Chceme používať aj my túto technologickú vymoženosť, aby sme boli viac informovaní o dianí a aktivitách v našej farnosti, aby sme poskytli informácie aj iným ľuďom, ktorí sa zaujímajú o to, kedy sú niektoré akcie. Internet je i dôležitý prostriedok na odovzdávanie evanjelia. Je to však len jedna z ciest. Viem, že to podstatné je živé slovo a živý človek. Osobná komunikácia nesmie byť nahradená nejakou technológiou. Samotná technika samozrejme toho ani nie je schopná.  V živote je dôležitá nielen informácia, ale byť tu pre druhých. Iba osobné ľudské vzťahy môžu vyústiť do osobného stretnutia s Kristom. Internet a iné technológie sú len pomôcka. Pomôcka užitočná, silná a pomerne účinná. Bez nášho osobného rozhovoru a bez nášho svedectva života a dobrého príkladu nie je možná pravá a účinná evanjelizácia. Toto ostáva ako stála a najdôležitejšia úloha každého jedného z nás.

Touto cestou chcem poďakovať všetkým, ktorí napomohli zrodeniu tohto projektu a prajem novej „stránke farnosti“, požehnanú cestu, aby bola dobrou služobnicou pre nás všetkých a aby sme vedeli rozumne a zodpovedne používať tento prostriedok v službe Božieho kráľovstva.

Kontakt:


Rímskokatolícka cirkev, Farnosť
sv. Martina,

013 06 Terchová,
Tel.: +421 41 5695190,
email: terchova@fara.sk

Sv. omše 


Pondelok

6:30

17:00

Utorok

6:30

17:00

Streda

6:30

 

Štvrtok

 

17:00

Piatok

6:30

17:00

Sobota

6:30

17:00

Nedeľa

7:00
8:30
10:30

 
9:00
Dom dôchodcov

Farské oznamy 3. NEDEĽA CEZ ROK...   Čítaj


Prečítajte si ... ponúkame vám pár člankov   Čítaj


Katechézy pre birmovancov ...   Čítaj


Roráty 2015 kroky na našej adventnej ceste...   Čítaj


Boh ktorý sa zjavuje - 23.1.2015

Mohli by sme povedať: Na čo nám je Starý zákon (SZ), veď sme kresťania a máme Nový zákon (NZ) a ten je oveľa lepší? Je to úplná pravda, že NZ je lepší ako SZ, a že kresťan by ma predovšetkým čítať a poznať NZ, ale je pár dobrých dôvodov prečo by sme aj my kresťania mali poznať SZ.

Tu sú:

Čítať ďalej...

Modlitba za ľudové misie

 V našej farnosti sa od 15. - 22. marca 2015 budú konať ľudové misie. Podporme túto dôležitú udalosť našou modlitbou. 

Čítať ďalej...

Pozvánka na kurz Manželské večery

Srdečne Vás pozývame na kurz Manželské večery, ktorý sa uskutoční v pastoračnom centre našej farnosti.

Čítať ďalej...

5. Téma Kto je Boh 9.1.2015

5 téma  Kto je Boh, dlhá cesta hľadania, hľadanie pravého obrazu Boha

 

Čítať ďalej...

Viera v Boha a môj život - 12.12.2014

Čítať ďalej...

známosť - téma z 28.11.

Čítať ďalej...

Detské sväté omše

Každý piatok (17:00) máme detskú svätú omšu.  Pozývame všetky deti. Môžete sa zapojiť aj do spevu. Nácvik je pred sv. omšou 0 16:30 v pastoračnom centre.

Katechézy pre birmovancov - 14.11. 2014

Tu nájdete katechetické materiály k témam, ktorým sme sa venovali v piatok 14.11.

 

Čítať ďalej...
feedback

Prihlasenie