Tel.: +421  41 569 51 90; +421 915 275 573

7. veľkonočná nedeľa (A)

Ráno

Večer

 

Pondelok 25. 5.

Pondelok po 7. veľkonočnej nedeli

6:30

 

Na úmysel (k)

 

18:15

Za zdravie a Božiu pomoc pri dožitá životného jubilea 40 rokov Pavla

Utorok 26. 5.

Sv. Filipa Neriho, kňaza (spomienka)

6:30

 

Na úmysel (k)

 

18:15

+ Štefan a Jozefína Paštrnákoví, Milan, Jozef Staňoví a Hana Romančíková, Lojzo Komačka

Streda 27. 5.

Streda po 7. veľkonočnej nedeli

6:30

 

Na úmysel (k)

Štvrtok 28. 5.

Štvrtok po 7. veľkonočnej nedeli

 

18:15

+ z rodiny Komačkovej a Trnkovej

Piatok 29. 5.

Piatok po 7. veľkonočnej nedeli

6:30

 

+ Pavol Romančík 

 

18:15

+ z rodiny Viktórie Špirkovej

Sobota 30. 5.

Sobota po 7. veľkonočnej nedeli

6:30

 

Na úmysel (k)

 

18:15

+ Anna a Jozef Zichoví a rodičia a starí rodičia z oboch strán

Nedeľa 31. 5.

ZOSLANIE DUCHA SVÄTÉHO, slávnosť

6:30

 

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Janíčkovú a Rybovičovú

8:30

 

+ Štefan a Jozefína Struhárňanskí a rodičia z oboch strán

10:30

 

Za farníkov

 

Pripomíname, že naďalej zostáva v platnosti dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách v nedele a sviatky. Účasť na sv. omšiach bude možná, avšak stále dobrovoľná - aj čo sa týka nedelí a prikázaných sviatkov.

 

Upratovanie kostolaprosíme veriacich z domov od 301 – 400.

Štvrtok po večernej sv. omši je krátka adorácia.

V piatok 29. 5. o 16:00 hod. bude sv. omša pre birmovancov, ktorí sa pripravujú na birmovku v tomto roku. Po sv. omši bude krátke stretnutie v kostole. Birmovanci nech prídu s rúškom a v kostole budú sedieť podľa aktuálneho zasadacieho poriadku.

Tento týždeň v stredu, piatok a sobotu letné kántrové dni. Záväzný je iba jeden deň. Obsahom letných kántrových dní: Prosby za jednotu kresťanov alebo za duchovné povolania.

Kostol bude počas dňa zvyčajne otvorený pre súkromnú modlitbu.

Pomazanie chorých v blízkosti smrti – viatikum, vyslúžime neodkladne v hociktorý deň a hodinu.

Sviatosť zmierenia vysluhujem od pondelka do soboty vždy polhodinu pred každou sv. omšou. Spovedáme vonku pri bočnom vchode.

Deti ktoré, zbierate nálepky sú k dispozícii vzadu v kostole.

Po sv. omši prosíme 4 ochotné ženičky, aby pretreli lavice a kľučky. Veci na utieranie sú v sakristii.

Kartičky, ktoré ste dostali pri vstupe do kostola nechajte prosím v laviciach, alebo na stoličkách.