Tel.: +421  41 569 51 90; +421 915 275 573

2. nedeľa cez rok (A)

Ráno

Večer

 

Pondelok 20. 1.

Féria

6:30

 

Za zdravie a Božiu pomoc a poďakovanie za dožitých 85r. Štefana

 

17:00

Na úmysel SVD

Utorok 21. 1.

sv. Agnesy, panny a mučenice (spomienka)

6:30

 

+ rodičov a manžela

 

17:00

+ Ján a Mária Mintách, Juraj a Mária Muráň

Streda 22. 1.

Féria

6:30

 

+ Ladislav a rodičia z oboch strán

Štvrtok 23. 1.

Féria

 

17:00

+ Hanka a Marcel a z rodiny Muráňovej a Špirkovej

Piatok 24. 1.

sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi (spomienka) 

6:30

 

+ Emília Dávidíková

 

17:00

+ Bernard a z rodiny Repáňovej Balátovej

Sobota 25. 1.

Obrátenie sv. Pavla, apoštola (sviatok)

6:30

 

+ Andrea, Peter, Hanka, Helena, Jaroslav

 

17:00

+ Gustáv a Emília Stašoví, a z rodiny Stašovej

Nedeľa 26. 1.

TRETIA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – Nedeľa Božieho Slova

7:00

 

+ Štefan, Mária, Juraj, Ľudmila, Jozef a duše v očistci

8:30

 

+ Jozef, Margita, Helena Dendisoví

9:00

 

Dom dôchodcov

10:30

 

Za farníkov – detská sv. omša

 

18:00

Na úmysel

 

Upratovanie kostolaprosíme veriacich z domov od 1301 – 1400. Srdečné Pán Boh zaplať tým, ktorí upratali kostol tento víkend. Na kvety ste prispeli 43 Eur.

 

Srdečne pozývame rodiny, deti a mládež na farskú akciu s názvom „VYVETROŇ“.Spoločne sa poprechádzať, stretnúť sa, oddýchnuť si. Stretávame sa dnes o 13:45 hod. na konečnej autobusovej zastávke Šípková a pôjdeme po trase smerom do osád Jánošovia, Kýčera. Kto by chcel ísť Autobusovým spojom z centra v Terchovej, ten má odchod 13:24.

 

Návštevy chorých v Terchovej budú v pondelok ako zvyčajne.

 

V pondelok máme miništrantské stretnutie.

 

Štvrtok po večernej sv. omši je krátka adorácia.

 

Tento rok plánujeme zorganizovať púť do Guadalupe v Mexiku, v čase od 13. – 24. novembra. Počas púte sa navštívia tie najdôležitejšie miesta zjavenia panny Márie, množstvo historických miest pôvodného obyvateľstva ale aj trojdňový oddych pri mori na známej pláži Acapulco. Cena púte je 1690 Eur, plus 100 dolárov sa platí priamo v Mexiku. Púť organizujeme v spolupráci s TV Lux. Počet pútnikov je limitovaný na 30 osôb. Záujemcovia na púť nech sa prídu zapísať na faru, kde si môžu zobrať podrobné informácie o celej púti. K zapísaniu na púť si prosím doneste aj číslo pasu. Čo sa týka platby za púť, zatiaľ to nie je potrebné. 

 

Prosíme deti, ktoré zbierajú nálepky, aby si po ne prišli po požehnaní do sakristie.