Tel.: +421  41 569 51 90; +421 915 275 573

7. nedeľa cez rok (A)

Ráno

Večer

 

Pondelok 24. 2.

Féria

6:30

 

+ Ladislav a Anna a rodičia z oboch strán

 

17:00

+ Štefan, Štefánia a ich deti a rodičia z oboch strán

Utorok 25. 2.

Féria

6:30

 

+ Štefan Sekerka

 

17:00

+ z rodiny Struhárňanskej, Krištofíkovej, Adamko

Streda 26. 2.

POPOLCOVÁ STREDA

8:30

 

+ Štefánia, Oľga  a rodičia z oboch strán

 

17:00

Za zdravie a Božiu pomoc a dary Ducha Svätého pre rodinu

Štvrtok 27. 2.

Štvrtok po Popolcovej strede

 

17:00

Za zdravie a Božiu pomoc a dary Ducha Svätého pre rodinu Kamila a celú jeho rodinu

Piatok 28. 2.

Piatok po Popolcovej strede

6:30

 

Na úmysel (k)

 

17:00

Za zdravie a Božiu pomoc pre Ľudmilu a celú jej rodinu

Sobota 29. 2.

Sobota po Popolcovej strede

6:30

 

Na úmysel (k)

 

17:00

+ Jozef, Anna, Mária

Nedeľa 1. 3.

PRVÁ PÔSTNA NEDEĽA

7:00

 

+ Vincent a Mária Berešíkoví

8:30

 

Za šťastlivý pôrod, dary Ducha Svätého pre rodinu Synákovú

9:00

 

Dom dôchodcov

10:30

 

Za farníkov – detská sv. omša

 

18:00

Na úmysel

 

Upratovanie kostolaprosíme veriacich z domov od 1 – 100Srdečné Pán Boh zaplať tým, ktorí upratali kostol tento víkend. Na kvety ste prispeli      Eur.

Na budúcu nedeľu bude jarná zbierka na charitu. Všetkým darcom vopred v mene charity ďakujeme.

V pondelok máme miništrantské stretnutie.

Návštevy chorých v Terchovej budú v pondelok ako zvyčajne.

Popolcová streda – deň pôstu. Popolcovou stredou sa začína Pôstne obdobie. Popolcová streda je deň pokánia, prísneho pôstu a zdržiavania sa mäsitého pokrmu v celej Cirkvi. Prísny pôst – čo znamená len raz za deň sa do sýtosti najesť pričom možno prijať trochu pokrmu ešte dvakrát v priebehu dňa.

Štvrtok po večernej sv. omši je krátka adorácia.

V pôstnom období sa budeme modliť pobožnosť krížovej cesty každý piatok o 16:45 hod. (a po nej bude nasledovať večerná sv. omša) a v nedeľu o 14:10 hod. S pobožnosťou sú za obvyklých podmienok spojené úplné odpustky.

Naša farská organizácia Centrum pre rodinu a mládež sa aj tento rok uchádza o vašu priazeň prostredníctvom darovania vašich 2 percent z už zaplatenej dane. Tlačivá sú vzadu v kostole. Stačí vyplnené tlačivá priniesť na faru, potom ich naraz odnesieme na daňový úrad. Zamestnanec vyplní toto tlačivo + priloží k tomu potvrdenie o zaplatení dane z príjmov od zamestnávateľa. Firma uvádza údaje neziskovky priamo do daňového priznania. Tlačivo si môžete stiahnuť aj z našej farskej webovej stránky www.terchova.fara.sk. Srdečne ďakujeme.

V tomto roku sme plánovali zorganizovať spoločnú farskú púť do Guadalupe v Mexiku. Z televízie Lux ma prosili, aby sme čo najskôr dali približný počet pútnikov z nasej farnosti. Keďže sme dostali mali konkrétny ohlas k tejto púti, musel som zrušiť našu spoločnú púť. Avšak termín púte je stále aktuálny a tí, ktorí máte záujem sa jej zúčastniť môžete sa prihlásiť priamo cez televíziu LUX.

Prosíme deti, ktoré zbierajú nálepky, aby si po ne prišli po požehnaní do sakristie.