Tel.: +421  41 569 51 90; +421 915 275 573

14. nedeľa v období cez rok (C)

Ráno

Večer

 

Pondelok 4. 7.

Féria (CMD)

 

16:00

Krížová cesta národných svätcov

 

18:15

Za zdravie, Božiu pomoc a dary Ducha Svätého pri životnom jubileu 90r. Margity 

Utorok 5. 7.

SV. CYRILA A METODA (slávnosť)

6:30

 

Za veriacich

8:30

 

Na úmysel

9:00

 

Dom dôchodcov

10:30

 

Procesia na vrch Oravcové

11:00

 

Slávnostná sv. omša na vrchu Oravcové
(v prípade nepriaznivého počasia sv. omša bude v kostole)

Streda 6. 7.

Féria

6:30

 

Za všetkých chorých a nevládnych našich farníkov

Štvrtok 7. 7.

Féria

 

18:15

Za nové kňazské a rehoľné povolania z farnosti

Piatok 8. 7.

Féria

6:30

 

Za zdravie a Božiu pomoc pre dcéru

Sobota 9. 7.

Féria

6:30

 

Poďakovanie za dar života pre Máriu

 

18:15

Za členov Ružencového bratstva

Nedeľa 10. 7.

PÄTNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

6:30

 

+ Jarolím, Ľudmila, Adam, Emília a Viktor

8:30

 

+ Lucia, Pavlína, Mária

9:00

 

Dom dôchodcov

10:30

 

Za farníkov

 

18:00

Na úmysel

Upratovanie kostola: prosíme veriacich z domov od č. 801 – 900Srdečné Pán Boh zaplať tým, ktorí upratali kostol tento víkend. 
Na kvety ste prispeli –      Eur.

V zbierke na dobročinné diela Svätého Otca sa minulú nedeľu vyzbieralo 575 Eur. Za všetky vaše milodary vám Pán Boh odplať.

Počas letných prázdnin bude v kostole od pondelka do piatka iba jedna sv. omša s výnimkou slávností a prikázaných sviatkov.  

Návštevy chorých v Terchovej budú v pondelok ako zvyčajne.

Štvrtok po večernej sv. omši je krátka adorácia.

Dnes poobede o 14:00 hod. vás pozývame na kultúrny program Muzika nás spája. Nastala malá zmena k mieste konania programu. Program sa uskutoční v kinosále kultúrneho domu v Terchovej.

Zajtra v pondelok o 11:00 hod. vás pozývame do galérie umenia v Terchovej na otvorenie vernisáže Jozefa Vydrnáka. Poobede o 16:00 hod. sa pomodlíme krížovú cestu na vrchu Oravcové. Ku krížovej ceste sa stretneme pri prvom zastavení. O 19:30 vás opäť pozývame do terchovskej galérie umenia na uvedenie knihy Jožka Miču – Vášeň zvaná film. Viacej  informácií k  programu nájdete na výveske.