Tel.: +421  41 569 51 90; +421 915 275 573

2. nedeľa v cezročnom období

Ráno

Večer

 

Pondelok 18. 1.

Féria

6:30

 

na úmysel SVD

 

17:00

na úmysel SVD

Utorok 19. 1.

Féria

6:30

 

+ rodičia a starí rod. z rodiny Boženíkovej, Špirkovej a brat Gustáv

 

17:00

+ Jozefína Ondrušová – výročná sv. omša

Streda 20. 1.

Féria

6:30

 

+ Terézia Staňová, Michal Staňo a Viktor Dávidík

Štvrtok 21. 1.

sv. Agnesy, panny a mučenice (spomienka)

 

17:00

+ Jozef Švec

Piatok 22. 1.

Féria

6:30

 

+ Štefan a otec

 

17:00

+ Jaroslav, Milan, rodičia z oboch strán, Michal Jánošík

Sobota 23. 1.

Féria

6:30

 

Za obrátenie hriešnikov

 

17:00

Za zdravie a Božiu pomoc a dary Ducha Svätého pri životnom jubileu 60r. Margity

Nedeľa 24. 1.

TRETIA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – Nedeľa Božieho Slova

6:30

 

+ z rodiny Mičekovej a Tichej

8:30

 

Za zdravie a Božiu pomoc a dary Ducha Svätého pre rodinu Komačkovú

10:30

 

Za farníkov

Pri zbierke na Dobrú novinu sa v našej farnosti vyzbieralo 1270 Eur. Za všetky vaše milodary vám Pán Boh odplať.

Od 18. do 25. januára je týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. 

Štvrtok po večernej sv. omši je krátka adorácia.

Saleziáni don Bosca a Pavlíni Vás pozývajú na Púť zaľúbených, ktorá sa uskutoční 20. februára 2021. Tento ročník bude veľmi špecifický - po prvýkrát sa bude konať online cez Youtube kanál. Púť je určená pre všetkých zaľúbených (chodiacich, snúbencov i manželov), ale aj pre jednotlivcov. Viac sa dozviete na stránke www.zalubeni.sk. Tešíme sa na Vás! 

Nálepky, ktoré deti zbierajú budú položené na stolíku v predsieni kostola.