Tel.: +421  41 569 51 90; +421 915 275 573

23. nedeľa v cezročnom období

Ráno

Večer

 

Pondelok 9. 9.

Féria

6:30

 

+ Mária Baranová a z rodiny Brežnej

 

18:15

Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Kresanovú a Kovaľovú

Utorok 10. 9.

Féria

6:30

 

+ Jozef, Apolónia, Emília, Viktória, Jozef, Kamil

 

18:15

Za uzdravenie Jána a Heleny

Streda 11. 9.

Féria

6:30

 

+ Viktor a Jozefína Berešíkoví a rodičia z oboch strán

Štvrtok 12. 9.

Najsvätejšieho mena Panny Márie (spomienka)

 

18:15

+ Anna a Hugo Michalkoví

Piatok 13. 9.

sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi (spomienka)

6:30

 

+ Vincent a z rodiny Krištofíkovej a Ondrušovej

 

18:15

Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Klackovú

Sobota 14. 9.

POVÝŠENIE SVÄTÉHO KRÍŽA(sviatok)

6:30

 

+ Augustín, Mária, Štefan Miho

 

14:00

Sobášna sv. omša

 

15:00

Sobášny obrad

 

16:00

Sobášna sv. omša

 

18:15

+ Milan, syn Milan, starí rodičia z oboch strán, Jozefína, Zdeno z rodiny Siráňovej

Nedeľa 15. 9.

SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE, PATRÓNKY SLOVENSKA(slávnosť)

7:00

 

+ Jozefína, Peter, Pavlína, Adam, Anton

8:30

 

+ Jozef Panták a rodičia z oboch strán

9:00

 

Dom dôchodcov

10:30

 

Za farníkov – detská sv. omša

 

15:00

Kajúcna tryzna na miestnom cintoríne. 

 

18:00

Na úmysel

Upratovanie kostolaprosíme veriacich z domov od 1301 – 1400. Srdečné Pán Boh zaplať tým, ktorí upratali kostol tento víkend. Na kvety ste prispeli 63 Eur. Upratovanie kostola začína o 8:00 hod..

V dnešnú nedeľu bude po veľkej sv. omši o 10:30 organizačné stretnutie s rodičmi birmovancov, ktorí idú na birmovku tento septemberStačí keď príde jeden z rodičov.

Návštevy chorých v Terchovej ústredí budú v pondelok ako zvyčajne.

Štvrtok po večernej sv. omši je krátka adorácia.

V piatok 13. septembra sa začneme modliť pred sv. omšami deviatnik za úctu k daru ľudského života. 

V piatok 13. septembra pokračujeme v birmovaneckých stretnutiach birmovancov, ktorí pôjdu na birmovku tento september.Prosíme birmovancov aby prišli na večernú sv. omšu o 18:15. Po sv. omši budú stretnutia v skupinkách.

V piatok 13. septembrapo večernej sv. omši pozývame veriacich na modlitbu krížovej cesty na vrch Oravcove. Pre bezpečnejšie schádzanie z krížovej cesty si zoberte pre istotu aj baterky.

Na budúcu nedeľu máme zbierku na seminár. Za vaše milodary Vám srdečne Pán Boh zaplať.  

Na budúcu nedeľu, t. j. na sviatok Sedembolestnej Panny Márie budeme mať vo farnosti Kajúcnu tryznu - verejné odprosenie za naše hriechy proti daru ľudské života.Slovo tryznaje odvodené od slova trýzeň – vnútorná bolesť duše. Prídavné meno kajúcnaznamená, že ide o bolesť spojenú s úprimnou a hlbokou ľútosťou pred Bohom za preliatu krv nevinných nenarodených detí. Kajúcna tryzna má charakter odprosenia a zmierenia. Je výpoveďou, ktorú adresujeme našim blížnym a zároveň Bohu – Stvoriteľovi. Okrem toho je to akt zástupnej modlitby, a to v dvojokom zmysle: autority sa modlia v mene spoločenstva a súčasníci odprosujú aj za hriechy minulých generácií. Kajúcna tryzna sa uskutoční na miestnom cintoríne pri hlavnom kríži, budúcu nedeľu o 15:00 hod.

Tento týždeň pán farár rozdá v škole tretiakom prihlášky na prvé sv. prijímanie a terajším deviatakom prihlášky na birmovku. Všetky podrobné informácie budú na prihláškach.

Aj tento školský rok sa môžu deti zapojiť do zbieranie nálepiek z nedeľných sv. omší.Pápežské misijné diela vydali k tomu krásnu brožúrku s titulom: S radosťou pôjdeme do domu Pánovho“. Deti pripravujúce sa na prvé sv. prijímanie, t.j. tohoroční tretiaci, dostanú túto brožúrku v škole aj s nálepkou dnešnej nedele. Ostatné deti si brožúrku aj prvú nálepku môžu prísť zobrať teraz po sv. omši do sakristie. Počas roka budú priebežné losovania o pekné ceny a na konci školského roka bude hlavné losovanie. Podmienkou je aby boli v slovníčku všetky nálepky, výnimkou je účasť na sv. omši v inej farnosti, alebo neúčasť kvôli chorobe.

Dávame do pozornosti Misijné kalendáre na rok 2020. Kalendáre sú plné krásnych fotografií z misií ale aj zaujímavých článkov o misiách a zamyslení na rôzne témy. Kúpou kalendárov tak môžete podporiť prácu nás misionárov verbistov na Slovensku ale predovšetkým v zahraničí. Za váš dar Vám zo srdca ďakujeme a vyprosujeme hojnosť Božích milostí. 

Termín národného pochodu v Bratislave sa blíži – 22. september.Aj naša farnosť chce podporiť túto myšlienku a verejne vydať svedectvo a podpore života od počatia po prirodzenú smrť.  Keďže sa nateraz prihlásilo malo ľudí spoločný autobus sme zrušili a do Bratislavy pôjdeme buď spoločne špeciálnym vlakom zo Žiliny alebo vlastnými autami.