Tel.: +421  41 569 51 90; +421 915 275 573

24. nedeľa v cezročnom období

Ráno

Večer

 

Pondelok 16. 9.

Sv. Kornélia, pápeža a Cypriána, biskupa a mučeníkov (spomienka)

6:30

 

na úmysel SVD

 

18:15

+ Helena Vallová – výročná sv. omša

Utorok 17. 9.

Féria

6:30

 

+ Vincent, Anna, Jozef, Gitka Cingelových 

 

18:15

+ Anna Podhorská – výročná sv. omša

Streda 18. 9.

Féria

6:30

 

+ Štefan, Ján, Tobiáš, Anna, Pavlína

Štvrtok 19. 9.

Féria

 

18:15

+ Filip A Anna Hanzeloví, starí rodičia, Martin, Milan

Piatok 20. 9.

Sv. Ondreja Kima Taegona, kňaza a Pavla Chonga Hasanga a spol. mučeníkov (spomienka)

6:30

 

+ Ján Kačeriak

 

16:00

Sobášny obrad

 

18:15

+ Peter a Margita Nogoví

Sobota 21. 9.

Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu (sviatok)

6:30

 

+ Pavol, Mária Zuziak, Jozef s rodinou a Michal

 

18:15

+ z rodiny Krkoškovej, Cyril, Margita, Koloman, Margita

Nedeľa 22. 9.

DVADSIATA PIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

7:00

 

+ Ján a Anna Muráňoví, Hanka, starí rodičia

8:30

 

Za zdravie a Božiu pomoc pre bohuznámeho s rodinou

9:00

 

Dom dôchodcov

10:30

 

Za farníkov – detská sv. omša

 

18:00

Na úmysel

Upratovanie kostolaprosíme veriacich z domov od 1401 – a vyššie. Srdečné Pán Boh zaplať tým, ktorí upratali kostol tento víkend. Na kvety ste prispeli 63 Eur. Upratovanie kostola začína o 8:00 hod..

Dnešnú nedeľu máme zbierku na seminár. Za vaše milodary Vám srdečne Pán Boh zaplať.  

Dnes, na sviatok Sedembolestnej Panny Márie budeme mať vo farnosti Kajúcnu tryznu - verejné odprosenie za naše hriechy proti daru ľudské života.Kajúcna tryzna sa uskutoční na miestnom cintoríne pri hlavnom kríži, dnes o 15:00 hod. 

Návštevy chorých v Terchovej ústredí budú v pondelok ako zvyčajne.

V pondelok máme miništrantské stretnutie.

Štvrtok po večernej sv. omši je krátka adorácia.

Na budúcu nedeľu 22. 9. bude prvé zo sérií katechetických stretnutí pre deti, ktoré sa pripravujú na 1. sv. prijímanie. Stretnutie začíname o 9:00 hod., pokračuje sa detskou sv. omšou o 10:30. Stretnutia budú prebiehať na fare. Stretávame sa o 8:55 pred vchodom do fary, kde deti zadelíme do menších skupín. Prosíme deti a rodičov o dochvíľnosť.

Jesenné kántrové dni sú na budúci týždeň v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je iba jeden deň. Obsah jesenných kántrových dní: Poďakovanie za úrodu. Večerná sv. omša v sobotu bude z formulára sv. omše: Na poďakovanie Pánu Bohu. Počas tejto večernej sv. omše budeme mať zbierku potravín, zeleniny, ovocia, zaváranín najlepšie z vlastnej úrody na chod našich misijných domov v Bratislave a v Nitre na Kalvárii. Za vašu štedrosť vám Pán Boh odplať. 

Aj tento školský rok sa môžu deti zapojiť do zbieranie nálepiek z nedeľných sv. omší.Počas roka budú priebežné losovania o pekné ceny a na konci školského roka bude hlavné losovanie. Podmienkou je aby boli v slovníčku všetky nálepky, výnimkou je účasť na sv. omši v inej farnosti, alebo neúčasť kvôli chorobe. Slovníčky si deti môžu zobrať v sakristii kostola.

Dávame do pozornosti Misijné kalendáre na rok 2020. Kalendáre sú plné krásnych fotografií z misií ale aj zaujímavých článkov o misiách a zamyslení na rôzne témy. Kúpou kalendárov tak môžete podporiť prácu nás misionárov verbistov na Slovensku ale predovšetkým v zahraničí. Za váš dar Vám zo srdca ďakujeme a vyprosujeme hojnosť Božích milostí.

Prosíme farníkov, ktorí sa prihlásili na púť do Lúrd, aby si prišli zobrať do sakristie organizačné pokyny k púti.