Tel.: +421  41 569 51 90; +421 915 275 573

25. nedeľa v cezročnom období

Ráno

Večer

 

Pondelok 23. 9.

Sv. Pia z Pietrelciny, kňaza (spomienka)

6:30

 

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Michala

 

18:15

Za zdravie a Božiu pomoc a dary Ducha Svätého pri životnom jubilea Štefana 60r. 

Utorok 24. 9.

Féria

6:30

 

Za zdravie a božie požehnanie pre Annu 

 

18:15

+ z rodiny Dávidkovej, Cabadajovej, Marčanovej, Barátovej Závodskej

Streda 25. 9.

Féria

6:30

 

+ Pavlína a František

Štvrtok 26. 9.

Féria

 

18:15

+ Štefan a Ľudmila a rodičia  zoboch strán 

Piatok 27. 9.

Sv. Vincenta de Paul, kňaza (spomienka)

6:30

 

+ Štefan a Peter

 

18:15

Za zdravie a Božiu pomoc pre manželov Jána a Margitu

Sobota 28. 9.

Féria

6:30

 

Za zdravie a Božiu pomoc pre deti 

 

15:00

Sobášna sv. omša

 

18:15

+ z rodiny Vlčkovej, Rusiňákovej, Oliver

Nedeľa 29. 9.

DVADSIATA ŠIESTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

7:00

 

Za farníkov

8:30

 

Za zdravie a Božiu pomoc pre dcéru a celú jej rodinu

9:00

 

Dom dôchodcov

10:30

 

SLÁVNOSŤ BIRMOVANIA

 

18:00

Na úmysel

Upratovanie kostolaprosíme rodičov birmovancov, ale aj samotných  birmovancov. Srdečné Pán Boh zaplať tým, ktorí upratali kostol tento víkend. Na kvety ste prispeli 15 Eur.

Na zbierku na seminár sa minulú nedeľu vyzbieralo 785 Eur. Za vaše milodary Vám srdečne Pán Boh zaplať.

Návštevy chorých v Terchovej ústredí budú v pondelok ako zvyčajne.

V pondelok máme miništrantské stretnutie.

Štvrtok po večernej sv. omši je krátka adorácia.

Informácie k príprave na sviatosť birmovania:

Ø  V utorok účasť birmovancov na večernej sv. omši o 18:15, po nej nácvik v kostole.

Ø  V stredu nácvik v kostole o 18:00.

Ø  V piatok účasť birmovancov na večernej sv. omši o 18:15, po nej nácvik v kostole. V piatok, ak je to možné, nech prídu na nácvik aj birmovný rodičia.

Ø  Sviatosť zmierenia pre birmovancov, rodičov a birmovných rodičov bude v sobotu 28. 9. od 9:00 hod. do 10:00. Rodičia a iní príbuzní, ktorí nemôžu prísť v tomto čase, môžete prísť aj v týždni. Spovedáme vždy pol hodinu pred sv. omšou.

Slávnosť udeľovania sviatosti birmovania bude na budúcu nedeľu o 10:30 hod. Pozývame rodičov, starých rodičov a aj blízkych príbuzných aby sa zúčastnili tejto slávnostnej sv. omše.

Prosíme deti, ktoré zbierajú nálepky, aby si po ne prišli po požehnaní do sakristie.