Tel.: +421  41 569 51 90; +421 915 275 573

27. nedeľa v cezročnom období

Ráno

Večer

 

Pondelok 7. 10.

Ružencovej Panny Márie (spomienka)

6:30

 

Za všetkých chorých a nevládnych našich farníkov

 

17:00

Za členov Ružencového bratstva

Utorok 8. 10.

Féria

6:30

 

Za zdravie a Božiu pomoc pre vnuka a vnučky

 

17:00

Za dožitých 80r. života Milana

Streda 9. 10.

Výročie konsekrácie nášho kostola sv. Cyrila a Metoda (70r.)

 

18:00

Na úmysel

Štvrtok 10. 10.

Výročie posviacky katedrálneho chrámu Najsvätejšej Trojice v Žiline (sviatok)

 

17:00

+ Martin a starí rodičia 

Piatok 11. 10.

Féria

6:30

 

Za zdravie a Božiu pomoc pre Annu

 

17:00

+ z rodiny Komačkovej a Muráňovej

Sobota 12. 10.

Féria

6:30

 

+ Štefan a rodičia z oboch strán

 

15:00

Sobášny obrad

 

17:00

+ Ján, Jozef Hanuliak, Joefína, Stefan Panták, starí rodičia z oboch strán

Nedeľa 13. 10.

DVADSIATA ÔSMA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

7:00

 

+ Jarolín a Ľudmila, Adam

8:30

 

+ Jozef a Kristína Mažgútoví

9:00

 

Dom dôchodcov

10:30

 

Za farníkov – detská sv. omša

 

18:00

Na úmysel

Upratovanie kostolaprosíme veriacich z Hornej Tižiny a osady JankoviaSrdečné Pán Boh zaplať tým, ktorí upratali kostol tento víkend. Na kvety ste prispeli 27 Eur.

Dnes poobede vás pozývame na farskú akciu s názvom „VYVETROŇ“. Akcia „vyvetroň“ odvodená od slova vyvetrať sa, je pozvaním pre rodiny, deti a mládež vyjsť si v nedeľu poobede von a spoločne sa poprechádzať, stretnúť sa, oddýchnuť si. Stretávame dnes o 13:00 hod. na konečnej zastávky v Šípkovej a pôjdeme po trase smerom do osád k Tlacháčom, Šušotom a späť. Iba v prípade silného dažďa bude akcia zrušená.

V pondelok máme miništrantské stretnutie.

Návštevy chorých v Terchovej budú tento týždeň v utorok ako zvyčajne.

Zapisovanie úmyslov sv. omší na mesiac November a December bude v utorok 8. októbra. Zapisovať začneme od 16:00 do 17:00. Pokračovať v zapisovaniu budeme po večernej sv. omši.

V stredu 9. októbra bude náš kostol sv. Cyrila a Metoda sláviť 70r. od svojej posviacky. Je to veľká slávnosť, pretože sa to týka nás všetkých, ktorí prichádzame do tohto nášho Božieho chrámu. Slávnostná sv. omša bude o 18:00 hod., ktorú bude celebrovať Žilinský biskup Tomáš Galis. Milovaní farníci srdečne vás všetkých pozývame na túto slávnosť a prosíme aby sme sa jej zúčastnili v čo najväčšom počte.    

Štvrtok po večernej sv. omši bude krátka adorácia.

V piatok 11. októbra začíname stretnutia s novými birmovancami. Stretávame sa o 18:00 hod. pred kostolom.

Na budúcu nedeľu 13. 10. bude druhé zo sérií katechetických stretnutí pre deti, ktoré sa pripravujú na 1. sv. prijímanie. Stretnutie začíname o 9:00 hod., pokračuje sa detskou sv. omšou o 10:30. Prosíme deti a rodičov o dochvíľnosť. Zároveň pozývame aj rodičov na budúcu detskú sv. omšu, po nej bude krátke stretnutie s pánom farárom a rodičmi. Stačí ak príde jeden rodič.

Na budúcu nedeľu 13. októbra pozývame veriacich na modlitbu krížovej cesty na vrch Oravcové. Stretneme sa poobede o 15:00 pri kostole. 

Srdečne pozývame deti aby sa v čo najväčšom zapojili do aktivityNaša trieda sa modlí misijný ruženec. Úprimne prosím všetkých rodičov, starých rodičov aby vytvorili deťom čas a priestor aspoň raz sa zúčastniť na tejto modlitbe v kostole. Samozrejme deti, ktoré chcú prísť častejšie sú srdečne vítané. Modlitba sv. ruženca sa začne o 16:30. Deti sa stretnú v sakristii o 16:20. V stredu sa výnimočne modlitba sv. ruženca začne o 17:30.

Tento rok máme mimoriadny misijný mesiac október. My, misionári verbisti, sme na tento mesiac vytvorili krátke zamyslenia na tému MISIA. Tieto zamyslenia nájdete vzadu na stolíku s časopismi.  

Prosíme deti, ktoré zbierajú nálepky, aby si po ne prišli po požehnaní do sakristie.