Tel.: +421  41 569 51 90; +421 915 275 573

29. nedeľa v cezročnom období

Ráno

Večer

 

Pondelok 21. 10.

Féria

6:30

 

na úmysel SVD

 

17:00

+ Václav Vallo a rodičia z oboch strán 

Utorok 22. 10.

sv. Jána Pavla II. pápeža (spomienka)

6:30

 

+ Ján a Pavlína a rodičia z oboch strán a Anton

 

17:00

+ Jakub, Eva a Ondrej a starí rodičia 

Streda 23. 10.

Féria

6:30

 

+ Jozef a Štefánia Zubajoví

Štvrtok 24. 10.

Féria

 

17:00

+ Elena a Alojz Dendisoví a rodičia z oboch strán

Piatok 25. 10.

Féria

6:30

 

+ Darina Kohút Hanuliaková

 

17:00

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Mažgútovú

Sobota 26. 10.

Féria

6:30

 

+ Dagmar a starí rodičia

 

15:00

Sobášna sv. omša

 

17:00

+ Hanka Struhárňanská

Nedeľa 27. 10.

TRIDSIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 

7:00

 

+ Alojz, Elena a Milan

8:30

 

+ Gitka Romanová a rodičia z oboch strán 

9:00

 

Dom dôchodcov

10:30

 

Za farníkov – detská sv. omša

 

18:00

Na úmysel

Upratovanie kostolaprosíme veriacich z Hornej Tižiny a osady JankoviaSrdečné Pán Boh zaplať tým, ktorí upratali kostol tento víkend. Na kvety ste prispeli 110 Eur.

V dnešnú nedeľu máme zbierku na misie. Za vaše milodary vám vyslovujeme Pán Boh odplať.

Dnes o 13:00 hod. bude na symbolickom cintoríne vo Vrátnej sv. omša a pietna spomienka na obete horských nešťastí v Malej Fatre. 

V pondelok máme miništrantské stretnutie.

Návštevy chorých v Terchovej budú tento týždeň v pondelok ako zvyčajne

Štvrtok po večernej sv. omši bude krátka adorácia.

Farský úrad s Televíziou LUX vás srdečne pozýva na verejnú nahrávku novej televíznej relácie „faTAL“, ktorá sa bude konať v sobotu 26. 10. o 19:00 h v Kultúrnom dome Andreja Hlinku v Terchovej. Účinkujúcimi budú farské talenty z Terchovej. Môžete sa tešiť na zábavu, spev, súťaže, tanec a mnohé iné. Relácia faTAL bude vysielaná naživo. Na nakrúcanie je potrebné prísť v časovom predstihu, najneskôr o 18:40 h. Vopred sa však ospravedlňujeme, že s kapacitných možností Kultúrneho domu, nebude možné vyhovieť všetkým k vstupu na túto reláciu. Vstup na podujatie je voľný.

V nedeľu 27. 10. bude po doobedných nedeľných svätých omšiach priestor na osobné stretnutie s otcom Mariánom Bérom, riaditeľom Klubu priateľov TV LUX. V Klubovom stánku Televízie LUX bude možnosť zapísať sa do Klubu priateľov, vybrať si niektorý z propagačných predmetov, či podporiť vysielanie Televízie LUX. 

Tento rok máme mimoriadny misijný mesiac október. My, misionári verbisti, sme na tento mesiac vytvorili krátke zamyslenia na tému MISIA. Tieto zamyslenia nájdete vzadu na stolíku s časopismi.

Naša farnosť sa opäť zapojí do kampane Sviečka za nenarodené deti, ktorú organizuje pro-life organizácia Fórum života s podporou a požehnaním biskupov Slovenska. Hlavnou myšlienkou tejto kampane je spojiť spomienku na našich drahých zosnulých s pripomenutím si osudov detí, ktoré sa nemohli narodiť, lebo zomreli pri spontánnom alebo umelom potrate.

Túto spomienku môžeme vyjadriť symbolicky večer 2. novembra na Pamiatku zosnulých zapálením sviečky a modlitbou s prosbou o Božie milosrdenstvo pre nenarodené deti a všetkých ľudí zranených potratom. V našom kostole si až do 2. novembra môžete zakúpiť za dobrovoľný symbolický príspevok originálnu sviečku s logom kampane a tým podporiť aktivity zamerané na ochranu života od počatia, podporu ľudskej dôstojnosti a rodiny.

V sakristii zapisujeme na modlenie za zomrelých.

Srdečne Vás pozývame na Deň otvorených dverí na Gymnáziu Kráľovnej pokoja v Žiline. Bude sa konať dňa 25. októbra 2019 so vstupom o 10,00 h v budove školy Na Závaží 2 v Žiline. 

Obchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského v Žiline pozýva všetkých záujemcov na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční v utorok 29. októbra 2019 v čase od 9.00 do 12. hod.

V noci z 26. na 27. októbra sa mení čas. O 03.00 hod. letného času posúvame hodiny na 02.00 hod. stredoeurópskeho času.

Prosíme deti, ktoré zbierajú nálepky, aby si po ne prišli po požehnaní do sakristie.