Tel.: +421  41 569 51 90; +421 915 275 573

30. nedeľa v cezročnom období

Ráno

Večer

 

Pondelok 28. 10.

Sv. Šimona a Júdu, apoštolov (sviatok)

6:30

 

Za zdravie a Božiu pomoc pre Annu a jej deti

 

17:00

+ Pavol Turčan a rodičia

Utorok 29. 10.

Féria

6:30

 

+ Adam Sekerka

 

17:00

+ Václav Holúbek

Streda 30. 10.

Féria

6:30

 

+ Mária Sekerková

Štvrtok 31. 10.

Féria

 

17:00

Za nové kňazské a rehoľné povolania z farnosti
(Večerná sv. omša je z nasledujúcej slávnosti).

Piatok 1. 11.

VŠETKÝCH SVÄTÝCH, slávnosť a prikázaný sviatok

7:00

 

+ Viktor Stančiak a rodičia z oboch strán 

8:30

 

+ Evička a rodičia Rybároví a Sekerkoví

9:00

 

Dom dôchodcov

10:30

 

Na poďakovanie pánu Bohu za dožitých 100 rokov života Anny Halasovej, za jej zdravie a Božie požehnanie 

 

18:00

Za farníkov

Sobota 2. 11.

Spomienka na všetkých verných zosnulých

8:30

 

Na úmysel (k)

 

14:00

Sv. omša na cintoríne – Na úmysel (k)

 

17:00

Na úmysel (k)

Nedeľa 3. 11.

TRIDSIATA PRVÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 

7:00

 

+ z rodiny Huličiarovej, Badaňovej a Ganobčíkovej

8:30

 

+ Arnold a Mária Matejoví

9:00

 

Dom dôchodcov

10:30

 

Za farníkov – detská sv. omša

 

18:00

Na úmysel

Upratovanie kostolaprosíme veriacich z domov od 101 – 200Srdečné Pán Boh zaplať tým, ktorí upratali kostol tento víkend. Na kvety ste prispeli 51 Eur.

Dnes v  noci z 26. na 27. októbra sa mení čas. O 03.00 hod. letného času posúvame hodiny na 02.00 hod. stredoeurópskeho času.

Minulú nedeľu sme mali zbierku na misie. Vyzbieralo sa 1560 Eur. Za vaše milodary vám vyslovujeme Pán Boh odplať.

V pondelok máme miništrantské stretnutie.

Prvopiatkové spovedanie chorých:
Pondelok: Terchová ústredie
Utorok: Nižné, Vyšné Kamence, Biely Potok a osady
Štvrtok: Struháreň a osadydomov dôchodcov

Spovedanie v kostole pred prvým piatkom v mesiaci a k dušičkám: bude pol hodinu pred rannými sv. omšami a od 15:30 pred večernými sv. omšami. 

Vo štvrtok medzi 12:30 a 14:00 budeme spovedať žiakov z príležitosti prvého piatku. Pozývame všetky deti. Prosíme, aby ste ich povzbudili k spovedi keď pôjdu zo školy domov. 

Štvrtok po večernej sv. omši bude krátka adorácia.

V piatok nebude v kostole celodenná adorácia

V sobotu máme prvú sobotu v mesiaci. Klasická Fatimská pobožnosť túto sobotu nebude, ale sv. ruženec sa môžete pomodliť pred rannou a večernou sv. omšou.

Vzadu na stolíku sú sviečky z kampane Sviečka za nenarodené deti. Prosíme zoberte si či už za dobrovoľný príspevok alebo za krátku modlitbu na cintoríne aspoň jednu sviečku (môžete aj viacej, je ich dosť) a pri návšteve cintorína ju môžete zapáliť pri hlavnom kríži na cintoríne. 

V sakristii zapisujeme na modlenie za zomrelých.

Prosíme deti, ktoré zbierajú nálepky, aby si po ne prišli po požehnaní do sakristie.