Tel.: +421  41 569 51 90; +421 915 275 573

1. adventná nedeľa (A)

Ráno

Večer

 

Pondelok 2. 12.

Pondelok po 1. adventnej nedeli

6:30

 

Za všetkých chorých a nevládnych našich farníkov

 

17:00

Za členov Ružencového bratstva

Utorok 3. 12.

sv. Františka Xaverského, kňaza (spomienka)

6:30

 

Za zdravie a Božiu pomoc pre Michal pri dožití životného Jubilea 70r.

 

17:00

+ Viktor Romančík a rodičia z oboch strán, Mária a Ján Gregiš

Streda 4. 12.

Streda po 1. adventnej nedeli

6:30

 

Poďakovanie za dožitých 70r. života Milana a Anny 

Štvrtok 5. 12.

Štvrtok po 1. adventnej nedeli

6:30

 

+ Bernard Berešík

 

17:00

Za nové kňazské a rehoľné povolania z farnosti

Piatok 6. 12.

sv. Mikuláša, biskupa

6:30

 

+ Vincent a Anna Stančiakoví a rodičia z oboch strán 

 

17:00

+ Ivan Cingel – výročná sv. omša

Sobota 7. 12.

sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi (spomienka)

6:30

 

+ Viktória Marunová a rodičia Jozef a Oľga a starí rodičia Šupicoví

 

17:00

+ z rodiny Repáňovej, Ďuríčkovej, Balátovej

Nedeľa 8. 12.

DRUHÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

7:00

 

+ Adamko a z rodiny Krištofíkovej, Radekovej a Struhárňanskej

8:30

 

Poďakovanie za dožitých 70r. Štefana

9:00

 

Dom dôchodcov

10:30

 

Za farníkov – detská sv. omša

 

18:00

Na úmysel

Upratovanie kostolaprosíme veriacich z domov od 601 – 700Srdečné Pán Boh zaplať tým, ktorí upratali kostol tento víkend. Na kvety ste prispeli 43 Eur.

V dnešnú nedeľu máme zbierku na charitu. Za vaše milodary vám všetkým vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.

Nácvik na jasličkovú pobožnosť bude dnes v nedeľu o 14 hod. v kostole.

Rorátne sv. omše: Pozývame všetky deti, rodičov, starých rodičov zúčastňovať sa adventných rorát v našom kostole. Roráty budú bývať pri raných sv. omšiach o 6:30 od pondelka do piatka. Témou tohtoročných rorát je: Príď Pane Ježišu. Prosíme ochotných rodičov, alebo známych aby deti zo Struhárne priviezli a potom odviezli do školy. V piatok ráno, ak sa budú deti veľmi dobre modliť, príde na rannú rorátnu sv. omšu niekto veľmi známi a očakávaný.

V pondelok máme miništrantské stretnutie.

Prvopiatkové spovedanie chorých:

Pondelok: ústredie v Terchovej

Štvrtok: domov dôchodcov a Struháreň

Piatok:  Nižné, Vyšné Kamence, Biely Potok a osady

Prvopiatkové spovedanie v kostole: 

Pol hodinu pred ranou sv. omšou a hodinu pred večernou sv. omšou.

Vo štvrtok medzi 12:30 a 14:00 budeme spovedať žiakov z príležitosti prvého piatku. Pozývame všetky deti a birmovancov. Prosíme, aby ste ich povzbudili k spovedi keď pôjdu zo školy domov.

Spoločná sv. spoveď pred Vianocami bude v našej farnosti v pondelok 16. decembra popoludní.

Štvrtok po večernej sv. omši bude krátka adorácia.

Na prvý piatok od 7:00 do 16:40 bude v kostole celodenná adorácia. Pobožnosť k prvému piatku sa budeme modliť po rannej sv. omši a večer o 16:40.

V sobotu máme prvú sobotu v mesiaci. Fatimská pobožnosť bude ráno po sv. omši.

13. decembra 2019, t. j. až budúci piatok organizujeme Birmovanecký Vianočný večierok v kinosále kultúrneho domu v Terchovej. Terajší deviataci, ktorí sa pripravujú na birmovku, budú mať vlastný program, ktorý začne o 16:30Na 18:00 hodinu srdečne pozývame všetkých birmovancov, ktorí boli už tohto roku na birmovke a všetkých Terchovských skautov. Večierok potrvá maximálne do 22:00.

Diecézna charita Žilina prostredníctvom celoslovenskej kampane Charitné Vianoce chce upriamiť pozornosť na seniorov. Pomocou adventného kalendára sa budú môcť deti, mladí, rodiny zapojiť počas adventu do 4 úloh, ktoré budú spojené s jednotlivými adventnými týždňami a podporiť kampaň charity. Adventné kalendáre sú k dispozícii vzadu na stolíku s časopismi. Zároveň diecézna charita Žilina ďakuje všetkým, ktorí sa zapojili do minulotýždňovej Tesco zbierky potravín a drogérie. Aj vďaka Vám sa nám podarilo vyzbierať 28 ton v hodnote 46 800 eur.

Oddnes môžete hlasovať za farské a diecézne projekty, ktoré boli predložené v rámci diecéznej projektovej súťaže. Viac informácií o hlasovaní spolu s modlitbou za farnosť si môžete zobrať pri východe z kostola.

Vzadu na stolíku je najnovšie číslo diecézneho časopisu. Okrem zaujímavého čítania ponúka aj osobitnú prílohu s betlehemom, ktorý si podľa návodu môžete doma vyrobiť. Cena časopisu zostala nezmenená 1 euro, príloha je zadarmo. 

Ako sme už z pastierskeho listu počuli, dnešnou prvou adventnou nedeľou sa začína Rok Božieho Slova. Aj v našej farnosti chceme úctu k Božiemu Slovu stvárňovať tak, že počas všetkých nedeľných sv. omšiach sa bude prinášať sv. písmo v sprievode k oltáru. Po sv. omšiach zase ostane sv. písmo vystavené na oltári. Vzadu v predsieni kostola bude vystavené sv. písmo na náhodne čítanie a zakúpia sa sv. písma, pre osobnú modlitbu v kostole. Pozývame aby v každej kresťanskej rodine ako pre jednotlivcov alebo spoločne ako rodina si našli spôsob k čítaniu sv. písma. Napr. pred nedeľným obedom si môže rodina prečítať evanjelium alebo čítanie z danej nedele. Ako jednotlivci si môžeme zaumieniť prečítať počas roka celé sv. písmo. Nápady a kreativita v tomto ohľade nemajú hraníc. Určite pripravíme aj ďalšie farské aktivity, ktoré nám pomôžu si nájsť cestu k čítaniu Božieho Slova. 

Prosíme deti, ktoré zbierajú nálepky, aby si po ne prišli po požehnaní do sakristie.