Tel.: +421  41 569 51 90; +421 915 275 573

3. adventná nedeľa (A)

Ráno

Večer

 

Pondelok 16. 12.

Pondelok po 3. adventnej nedeli

6:30

 

+ Anna a Adam Rybár

15:00 – 17:00

Spoločná sv. spoveď pred Vianocami.

Utorok 17. 12.

Utorok po 3. adventnej nedeli

6:30

 

+ Helena Janíková – výročná sv. omša

Streda 18. 12.

Streda po 3. adventnej nedeli

6:30

 

+ Ján, Mária, Július, Magdaléna, Bohuš

Štvrtok 19. 12.

Štvrtok po 3. adventnej nedeli

6:30

 

+ Ľudka Laurenčíková a rodičia z oboch strán

Piatok 20. 12.

Piatok po 3. adventnej nedeli

6:30

 

+ z rodiny Stanislava a Márie Hanuliakových, rodičia z oboch strán, Viktor, Cecília a Jozef

Sobota 21. 12.

Sobota po 3. adventnej nedeli

6:30

 

+ z rodiny Hanuliakovej, Cabadajovej a Zuzjakovej

 

17:00

+ Anna Struhárňanská – výročná sv. omša

Nedeľa 22. 12.

ŠTVRTÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

7:00

 

+ Ján a Kamila a rodičia súrodenci

8:30

 

+ Jozef Hanuliak a rodičia z oboch strán 

9:00

 

Dom dôchodcov

10:30

 

Za farníkov – detská sv. omša

 

18:00

Na úmysel

 

Upratovanie kostolaprosíme veriacich z domov od 801 – 900Srdečné Pán Boh zaplať tým, ktorí upratali kostol tento víkend. Na kvety ste prispeli 39 Eur.

 

Nácvik na jasličkovú pobožnosť bude dnes poobede o 14:00h.

 

Návštevy chorých v Terchovej budú v pondelok ako zvyčajne.

 

Miništrantské stretnutie tento týždeň nebude. 

 

Zajtra v pondelok od 15:00 – 17:00 hod. bude v našej farnosti Spoločná sv. spoveď pred Vianocami. Prosím, nájdite si čas pristúpiť k svätej spovedi. Pripomíname aj žiakom a študentom, ktorí doteraz nestihli, aby prišli aj oni.

 

Tento týždeň okrem soboty a nedele máme iba ranné sv. omše z dôvodu spovedania v iných farnostiach. Tí, ktorí pricestujú domov až v týždni, alebo zajtra poobede pracujú, budeme v tomto týždni spovedať aj pol hodinu pred každou ranou sv. omšou, ak bude potrebné aj počas ranných sv. omší. 

 

Deti a mládež, ktorí chcú svoj voľný čas počas vianočných prázdni venovať na dobrú vec, srdečne pozývame zapojiť sa do koledníckej akcie Dobrá Novina. Dobrú novinu by sme zorganizovali v našej farnosti na budúci piatok 27. decembra od rána 10:00 hod. Viacej informácií v oznamoch na budúcu nedeľu. O projekte Dobrá novina sa môžete viacej dočítať v Dobrých Novinách na stolíku s časopismi. 

 

Prosíme deti, ktoré zbierajú nálepky, aby si po ne prišli po požehnaní do sakristie.