Tel.: +421  41 569 51 90; +421 915 275 573

Krst Krista Pána

Ráno

Večer

 

Pondelok 13. 1.

Féria

6:30

 

+ Jozefína, Peter, Pavlína, Adam a Anton

 

18:00

+ z rodiny Repáňových a rodičia z oboch strán

Utorok 14. 1.

Féria

6:30

 

+ Ján Tlacháč

 

17:00

+ Anton, Márian Krištofíkoví a rodičia z oboch strán

Streda 15. 1.

sv. Arnolda Janssena, sviatok – zakladateľa SVD 

6:30

 

Na úmysel SVD

Štvrtok 16. 1.

Féria

 

17:00

+ Milan, rodiny Meškovej a Adamovskej

Piatok 17. 1.

sv. Antona, opáta (spomienka)

6:30

 

+ Viktor Huličiar

 

17:00

+ Štefan Krištofík a rodičia z oboch strán

Sobota 18. 1.

Féria

6:30

 

Šťastný pôrod pre vnučku

 

17:00

Za zdravie a Božiu pomoc a dary Ducha Svätého pre Miroslava a rodinu

Nedeľa 19. 1.

DRUHÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

7:00

 

+ rodina Švecová, Ján a rodičia z oboch strán

8:30

 

+ František Lysičan 

9:00

 

Dom dôchodcov

10:30

 

Za farníkov – detská sv. omša

 

18:00

Na úmysel

 

Upratovanie kostolaprosíme veriacich z domov od 1201 – 1300. Srdečné Pán Boh zaplať tým, ktorí upratali kostol tento víkend. Na kvety ste prispeli     Eur.

 

Pri zbierke na Dobrú novinu sa v našej farnosti vyzbieralo 4295 Eur. (Minulý rok 2760 Eur.) Z toho bolo 2000 Eur z pokladničky, ktorá bola v kostole a 2295 Eur sa vyzbieralo pri koledovaní po Terchovej. Srdečné Pán Boh zaplať za váš milodar.

 

V pondelok bude večerná sv. omša o 18:00 hod.. Máme stretnutie verbistov na Morave.

 

Návštevy chorých v Terchovej budú tento týždeň v stredu.

 

Štvrtok po večernej sv. omši je krátka adorácia.

 

Opäť srdečne pozývame rodiny, deti a mládež na farskú akciu s názvom „VYVETROŇ“.Spoločne sa poprechádzať, stretnúť sa, oddýchnuť si. Stretávame sa budúcu nedeľu 19. januára o 13:45 hod. na konečnej autobusovej zastávke Šípková a pôjdeme po trase smerom do osád Jánošovia, Kýčera. Kto by chcel ísť Autobusovým spojom z centra v Terchovej, ten má odchod 13:24. 

 

Tento rok plánujeme zorganizovať púť do Guadalupe v Mexiku, v čase od 13. – 24. novembra. Počas púte sa navštívia tie najdôležitejšie miesta zjavenia panny Márie, množstvo historických miest pôvodného obyvateľstva ale aj trojdňový oddych pri mori na známej pláži Acapulco. Cena púte je 1690 Eur, plus 100 dolárov sa platí priamo v Mexiku. Púť organizujeme v spolupráci s TV Lux. Počet pútnikov je limitovaný na 30 osôb. Záujemcovia na púť nech sa prídu zapísať na faru, kde si môžu zobrať podrobné informácie o celej púti. K zapísaniu na púť si prosím doneste aj číslo pasu. Čo sa týka platby za púť, zatiaľ to nie je potrebné.

 

Prosíme deti, ktoré zbierajú nálepky, aby si po ne prišli po požehnaní do sakristie.

 

Dnešnou nedeľou sa končí Vianočné obdobie.