Tel.: +421  41 569 51 90; +421 915 275 573

11. nedeľa cez rok

Ráno

Večer

 

Pondelok 15. 6.

Féria

6:30

 

na úmysel SVD

 

18:15

na úmysel SVD

Utorok 16. 6.

Féria

6:30

 

+ Jozefína Mihová, Peter, Paulína, Adam, Anton

 

18:15

+ z rodiny Cingelovej, Rybárovej, Staňovej, Evička a Ferko

Streda 17. 6.

Féria

6:30

 

+ Jozef a Mária Brežní

Štvrtok 18. 6.

Féria

 

18:15

+ Michal Jánošík – výročná sv. omša

Piatok 19. 6.

NAJSVÄTEJŠIEHO SRDCA JEŽIŠOVHO, slávnosť

6:30

 

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Mihovú

 

18:15

+ Václav Holúbek – výročná sv. omša

Sobota 20. 6.

Nepoškvrneného srdca Panny Márie (spomienka)

6:30

 

+ Gustáv Jánošík a rodičia z oboch strán

 

15:00

Sobášna sv. omša

 

18:15

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Halúbkovú a Lopušanovú

Nedeľa 21. 6.

DVANÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

6:30

 

Za zdravie a Božiu pomoc a dary Ducha Svätého pre bohuznámu rodinu

8:30

 

+ rodičia Sekerkoví a Rybároví

9:00

 

Dom dôchodcov

10:30

 

Za farníkov

 

Pripomíname, že naďalej zostáva v platnosti dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách v nedele a sviatky. Účasť na sv. omšiach bude možná, avšak stále dobrovoľná - aj čo sa týka nedelí a prikázaných sviatkov.

Od 10. júna povinnosť šachovnicového sedenia počas bohoslužieb sa mení na odporúčanie. Je možno ešte rozumné ponechať trochu miesta medzi dvoma cudzími ľuďmi, rodina alebo obyvatelia jednej domácnosti môžu sedieť blízko seba. Obsadené miesta sa už nemusia alternovať, čiže aby bolo prázdne miesto pred či za mnou. 

Upratovanie kostolaprosíme veriacich z domov od 601 – 700Na kvety ste prispeli - 47  Eur.

Návštevy chorých v Terchovej budú v pondelok ako zvyčajne.

V pondelok by sme opäť obnovili naše miništrantské stretnutia. Stretnutie bude po večernej sv. omši. Miništranti ak prídu na večernú sv. omšu nech si sadnú nateraz do lavíc.

V piatok bude o 16:00 hod. birmovanecká sv. omša a po nej krátke spoločné stretnutie. 

V piatok máme slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Na záver sv. omší bude odprosujúca pobožnosť. Veriaci, ktorý sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Najmilší Ježišu, predpísanú na slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

Sviatosť zmierenia vysluhujem od pondelka do soboty vždy polhodinu pred každou sv. omšou. Spovedáme vonku pri bočnom vchode.

Z celého srdca chceme poďakovať rodinám, ktoré pripravili oltáriky k procesii na Božie Tela, rodičom, ktorý pripravili svoje deti na sypanie lupienkov kvetín, požiarnikom za asistenciu a všetkým vám, ktorí ste sa zúčastnili tejto procesie. 

Deti ktoré, zbierate nálepky sú k dispozícii vzadu v kostole.