Tel.: +421  41 569 51 90; +421 915 275 573

14. nedeľa cez rok (A)

Ráno

Večer

 

Pondelok 6. 7.

Féria

6:30

 

Za členov Ružencového bratstva

Utorok 7. 7.

Féria

 

18:15

+ Štefan a Kamila Vojtekoví a ich rodičov

Streda 8. 7.

Féria

6:30

 

Za všetkých chorých a nevládnych našich farníkov

Štvrtok 9. 7.

Féria

 

18:15

+ Kamil Vlk – výročná sv. omša

Piatok 10. 7.

Féria

6:30

 

Za zdravie a Božie požehnanie a ochrana Panny Márie pre rodinu Ondrušovú

Sobota 11. 7.

Sv. Benedikta, opáta, patróna Európy (sviatok)

6:30

 

+ Jozef a Anna Valovčiakoví

 

15:30

Dom dôchodcov

 

18:15

Za zdravie a Božiu pomoc a poďakovanie za dožitých 93 rokov Ľudmily

Nedeľa 12. 7.

PÄTNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

6:30

 

+ Jarolín, Ľudmila, Adamko, Viktor, Emília

8:30

 

Za zdravie a Božiu pomoc a dary Ducha Svätého pre Štefana a celú rodinu

10:30

 

Za farníkov

 

18:00

Na úmysel

 

Upratovanie kostolaprosíme veriacich z domov od 901 – 1000Na kvety ste prispeli – 34 Eur.

 

Sviatosť zmierenia vysluhujem od pondelka do soboty vždy pol hodinu pred každou sv. omšou. Spovedáme v priestoroch bočného vchodu, prosíme veriacich aby na sv. spoveď si sadali na bočnú lavicu pri východe z kostola.

 

Štvrtok po večernej sv. omši je krátka adorácia. Budeme sa modliť za nové duchovné a kňazské povolania.