Tel.: +421  41 569 51 90; +421 915 275 573

16. nedeľa cez rok (A)

Ráno

Večer

 

Pondelok 20. 7.

Féria

6:30

 

+ z rodiny Lutišanovej, Podkopčanovej a Gustáva

Utorok 21. 7.

Féria

 

18:15

+ Milan a Amália Šušovčiakoví a Branislav

Streda 22. 7.

Sv. Márie Magdalény (sviatok)

6:30

 

+ Viktória Hanuliaková 

Štvrtok 23. 7.

Sv. Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy (sviatok)

 

18:15

Za zdravie a Božiu pomoc pre Kristínku a dary Ducha Svätého pre celú rodinu

Piatok 24. 7.

Féria

6:30

 

+ Vladimír Baran a rodičia a starí rodičia z oboch strán

Sobota 25. 7.

Sv. Jakuba, apoštola (sviatok)

6:30

 

Za zdravie a Božiu pomoc pri dožití životného jubilea 70r. Štefana a rodinu

 

15:30

Dom dôchodcov

 

18:15

+ Apolónia Vallová – výročná sv. omša

Nedeľa 26. 7.

SEDEMNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

6:30

 

+ Jozefína, Ján, Vincent, Mária Berešíkoví

8:30

 

+ Anna a Vincent Stančiakoví a rodičia z oboch strán

10:30

 

Za farníkov

 

18:00

Na úmysel

 

Upratovanie kostolaprosíme veriacich z domov od 1101 -1200Na kvety ste prispeli 49 – Eur.

 

Sviatosť zmierenia vysluhujeme od pondelka do soboty vždy pol hodinu pred každou sv. omšou. Spovedáme v priestoroch bočného vchodu, prosíme veriacich aby na sv. spoveď si sadali na bočnú lavicu pri východe z kostola.

 

Návštevy chorých v Terchovej budú v pondelok ako zvyčajne.

 

Štvrtok po večernej sv. omši je krátka adorácia.

 

Pripomíname birmovancom, ale aj deťom z prvého sv. prijímania, že je už možné chodievať v nedele do kostola.

 

V krátkosti pripomíname, že v kostoloch je stále povinné nosiť rúško, nosiť ho nemusia len tie osoby, ktorým spôsobujú vážne dýchacie problémy, alebo trpia kožnou chorobou. Celebrant zasa nemusí mať rúško iba vtedy, ak zachová odstup minimálne dva metre od ostatných osôb. Na rozdávanie svätého prijímania si ho však vždy musí nasadiť. Takisto stále platí povinnosť dezinfikovania rúk pred podávaním svätého prijímania. Odporúčaný spôsob podávania je do rúk a len vo výnimočných prípadoch do úst, nie naopak. Tí, ktorí z vážneho dôvodu nemôžu prijať do rúk, majú prísť až na záver radu, nie medzi ostatnými. Na znak pokoja si ľudia nemajú podávať ruky, a sväteničky pri vstupoch do chrámov majú zostať naďalej prázdne.