Tel.: +421  41 569 51 90; +421 915 275 573

17. nedeľa cez rok (A)

Ráno

Večer

 

Pondelok 27. 7.

Sv. Gorazda a spoločníkov (spomienka)

6:30

 

Za zdravie a Božiu pomoc pre Pavlínu

Utorok 28. 7.

Féria

 

18:15

Za zdravie a Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre Jána pri dožití životného jubilea 60 r.

Streda 29. 7.

Sv. Marty (spomienka)

6:30

 

+ Stanislav Valchár

Štvrtok 30. 7.

Bl. Zdenky Schelingovej, panny a mučenice (spomienka)

 

18:15

+ Helena Romančíková

Piatok 31. 7.

Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza (spomienka)

6:30

 

Za zdravie a Božiu Pomoc a dary Ducha Svätého pre manžela Jána

Sobota 1. 8.

Sv. Alfonza Máriu de´Liguori, biskupa a uč. Cirkvi (spom.)

6:30

 

+ Norika, Viktória a Ondrej

 

15:30

Dom Dôchodcov

 

18:15

+ Gustáv Špirka a rodičia a starí rodičia z oboch strán

Nedeľa 2. 8.

OSEMNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

6:30

 

+ otec biskup Tondra

8:30

 

+ z rodiny Balážovej a Krížovej, Vantúchovej a Valentovej a duše v očistci

10:30

 

Za farníkov

 

18:00

Na úmysel

 

Upratovanie kostolaprosíme veriacich z domov od 1201 -1300Na kvety ste prispeli       –Eur.

 

Sviatosť zmierenia vysluhujeme od pondelka do soboty vždy pol hodinu pred každou sv. omšou. Spovedáme v priestoroch bočného vchodu, prosíme veriacich aby na sv. spoveď si sadali na bočnú lavicu pri východe z kostola.

 

Návštevy chorých v Terchovej budú v pondelok ako zvyčajne.

 

Štvrtok po večernej sv. omši je krátka adorácia.

 

V sobotu máme prvú sobotu v mesiaci. Fatimská pobožnosť bude ráno po sv. omši.