Tel.: +421  41 569 51 90; +421 915 275 573

18. nedeľa cez rok (A)

Ráno

Večer

 

Pondelok 3. 8.

Féria

6:30

 

+ Helena Romančíková

Utorok 4. 8.

Sv. Ján Máriu Vianneya, kňaza (spomienka)

 

18:15

Za členov Ružencového bratstva

Streda 5. 8.

Féria

6:30

 

Za všetkých chorých a nevládnych našich farníkov

Štvrtok 6. 8.

Premenenie Pána (sviatok)

 

18:15

Za nové kňazské a rehoľné povolania z farnosti

Piatok 7. 8.

Féria

6:30

 

+ Hanka Struhárňanská

 

18:15

+ Štefan a Jozefína Balátoví

Sobota 8. 8.

Sv. Dominika, kňaza (spomienka)

6:30

 

+ Magdaléna, Vincent Poživenec

 

15:30

Dom dôchodcov

 

18:15

+ Kamila Vojteková – výročná sv. omša

Nedeľa 9. 8.

DEVÄTNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

6:30

 

+ Jaroslav, Viktor, Kamila Lúčan a starí rodičia z oboch strán

8:30

 

+ z rodiny Jána Krištofíka

10:30

 

Za farníkov

 

18:00

Na úmysel

 

·       Upratovanie kostolaprosíme veriacich z domov od 1301 -1400Na kvety ste prispeli 32 –Eur.

Prvopiatkové spovedanie chorých:

Pondelok: Centrum Terchová, Struháreň a osady

Utorok: Nižné, Vyšné Kamence, Biely Potok a osady

Štvrtok: Dom dôchodcov

Sviatosť zmierenia vysluhujem od pondelka do soboty vždy pol hodinu pred každou sv. omšou. Spovedáme v priestoroch bočného vchodu, prosíme veriacich aby na sv. spoveď si sadali na bočnú lavicu pri východe z kostola.

Štvrtok po večernej sv. omši je krátka adorácia. Budeme sa modliť za nové duchovné a kňazské povolania.

Na prvý piatok od 7:00 do 18:00 bude v kostole celodenná adorácia. Pobožnosť k prvému piatku sa budeme modliť po rannej sv. omši a večer o 18:00 pred večernou sv. omšou.

Niektorí sa pýtate kam prispieť v kostole ľudovo povedané „do zvončeka“. Keďže sme z hygienických dôvodov museli podávanie košíkov na vyzbieranie milodaru nateraz pozastaviť, váš milodar môžete vhodiť do pokladničky pri časopisoch alebo do pokladničky „Na misie“ pri východe z kostola.

Dnes 2. augusta možno získať vo všetkých farských kostoloch, v bazilikách minor, v katedrálnych chrámoch a františkánskych kostoloch úplné odpustky „Porcinkuly“. Sv. František z Asisi vo svojej mimoriadnej láske k najsvätejšej Panne osobitnú starostlivosť venoval kostolíku, ktorý je známy pod menom „Svätej Márie Anjelskej" alebo „Porciunkula“. Tam položil šťastný základ rádu Menších bratov, tam tiež pripravil počiatok rádu Klarisiek a tam tiež šťastne zakončil svoju pozemskú púť. Ako sa zachovalo ústnym podaním, v tomto kostolíku Sv. František dostal tie preslávne odpustky, ktoré pápeži potvrdili a rozšírili ich na mnohé ďalšie kostoly. Skutok predpísaný na získanie odpustkov je nábožná návšteva kostola spojená s modlitbou  Pána (Otče náš) a Vyznaním viery (Verím v Boha). Okrem toho treba splniť tri podmienky: svätú spoveď, sväté prijímanie a modlitbu na úmysel Svätého Otca (napr. Otče náš, Zdravas a Sláva).