Tel.: +421  41 569 51 90; +421 915 275 573

19. nedeľa cez rok (A)

Ráno

Večer

 

Pondelok 10. 8.

Sv. Vavrinca, diakona a mučeníka (sviatok)

6:30

 

+ Ladislav a Anna a rodičia z oboch strán

Utorok 11. 8.

Sv. Kláry, panny (spomienka)

 

18:15

+ Ján Bobáň – výročná sv. omša

Streda 12. 8.

Féria

6:30

 

+ Oľga Krištofíková

Štvrtok 13. 8.

Féria

 

18:15

+ Justína Lacúchová – výročná sv. omša

Piatok 14. 8.

Sv. Maximiliána Máriu Kolbeho, kňaza a mučeníka
Večerná sv. omša z nasledujúcej slávnosti 

 

18:15

+ Helena Romančíková

Sobota 15. 8.

NANEBOVZATIE PANNY MÁRIE, 
slávnosť  a prikázaný sviatok

6:30

 

+ Margita, Štefan, Ján, Milan a z rodiny Michalkovej

8:30

 

+ Ján Muráň, Anna, sestra Hanka a starí rodičia

 

15:30

Dom Dôchodcov

 

18:15

Za veriacich

Nedeľa 16. 8.

DVADSIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

6:30

 

+ Viera Janíčková a Ján Kováčik

8:30

 

+ Anna Krištofová

10:30

 

Za farníkov

 

18:00

Na úmysel

Upratovanie kostolaprosíme veriacich z domov od 1401 – a vyššieSrdečné Pán Boh zaplať tým, ktorí upratali kostol tento víkend. Na kvety ste prispeli 22 Eur.

Návštevy chorých v Terchovej budú v pondelok ako zvyčajne.

Zapisovanie úmyslov sv. omší na mesiac September a Október bude v utorok o 17:00 hod. 

Štvrtok po večernej sv. omši je krátka adorácia. 

Štvrtok 13. augusta pozývame veriacich na modlitbu krížovej cesty na vrch Oravcové. Stretneme sa pred kostolom po večernej sv. omši.

Farnosť Zázrivá oznamuje, že pri príležitosti sviatku Nanebovzatia Panny Márie sa vo farskom kostole v Zázrivej uskutoční slávnostný mariánsky koncert a to v deň slávnosti, 15. augusta 2020, o 19. hodine večer. Predstavia sa vám profesionálni hudobníci v známych dielach našich aj svetových hudobných skladateľov. Svojím spevom a hrou tak prispejú k obohateniu našej odpustovej slávnosti. Srdečne vás pozývame.