Tel.: +421  41 569 51 90; +421 915 275 573

20. nedeľa cez rok (A)

Ráno

Večer

 

Pondelok 17. 8.

Féria

6:30

 

+ Štefan Jánošík a rodičia z oboch strán

Utorok 18. 8.

Féria

 

18:15

Za zdravie a Božiu pomoc a dary Ducha Svätého pre rodinu Meškovú a Pallovú

Streda 19. 8.

Féria

6:30

 

+ Pavlína Trnková a rodičia z oboch strán

Štvrtok 20. 8.

Sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi (spomienka)

 

18:15

+ Terézia Holúbková – výročná sv. omša

Piatok 21. 8.

Sv. Pia X., pápeža (spomienka)

6:30

 

Za zdravie detí, vnúčat a krstných a birmovných detí

Sobota 22. 8.

Panny Márie Kráľovnej (spomienka)

6:30

 

Za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu Ondreja Holúbka

 

15:30

Dom dôchodcov

 

18:15

+ Vincent a Ľudmila Bučkuliakoví a rodičia z oboch strán

Nedeľa 23. 8.

DVADSIATA PRVÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

6:30

 

+ Viktor Stančiak a rodičia z oboch strán

8:30

 

+ Vladimír Hanuliak

10:30

 

Za farníkov

 

18:00

Na úmysel

Upratovanie kostolaprosíme veriacich z bytoviek na Holúbkovej rovniSrdečné Pán Boh zaplať tým, ktorí upratali kostol tento víkend. Na kvety ste prispeli   32  Eur.

Návštevy chorých v Terchovej budú v pondelok ako zvyčajne.

Štvrtok po večernej sv. omši je krátka adorácia.

Štvrtok 20. augusta bude o 15:00 hod. posviacka kríža u Vyšných Berešov.