Tel.: +421  41 569 51 90; +421 915 275 573

22. nedeľa cez rok (A)

Ráno

Večer

 

Pondelok 31. 8.

Féria

6:30

 

Za uzdravenie a Božie požehnanie pre Jána

 

18:15

Za zdravie a Božiu pomoc pre Jána Tlacháča a jeho rodinu

Utorok 1. 9.

Féria

6:30

 

Za zdravie a Božiu pomoc pri dožití životného jubilea 70r. Miroslava

 

15:00

Sobášna sv. omša

 

18:15

Za zdravie a Božie požehnanie pre ťažko chorého Kristiánka, silu a dary Ducha Svätého pre jeho rodičov

Streda 2. 9.

Féria

8:00

 

Sv. omša na začiatku školského roka (v kostole)

9:00

 

Sv. omša na začiatku školského roka (v škole v Struhárni)

Štvrtok 3. 9.

sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi (spomienka)

 

18:15

Za nové kňazské a rehoľné povolania z farnosti

Piatok 4. 9.

Féria

6:30

 

Za zdravie a Božiu pomoc pre bohuznámu farníčku

 

15:00

Sobášna sv. omša

 

18:15

Za zdravie a Božiu pomoc pre Martina Tlacháča a jeho rodinu

Sobota 5. 9.

Féria

6:45

 

Fatimské večeradlo

7:30

 

Sv. omša za organizátorov a účastníkov 8. ročníka výstupu na Veľký Rozsutec na počesť sv. Jána Pavla II. 

 

15:00

Sobášna sv. omša

 

18:15

+ Matúš a Anna Rybároví a rodiny z oboch strán 

Nedeľa 6. 9.

DVADSIATA TRETIA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

6:30

 

+Adama a Mária a rodičia z oboch strán

8:30

 

Za zdravie a Božiu pomoc pre dcéru

9:00

 

Dom dôchodcov

10:30

 

Za farníkov – detská sv. omša

 

18:00

Na úmysel

Upratovanie kostolaprosíme veriacich z Nižných a Vyšných KamencovSrdečné Pán Boh zaplať tým, ktorí upratali kostol tento víkend. Na kvety ste prispeli 30 Eur.

V stredu 2. septembra srdečne pozývame všetkých žiakov a učiteľov základnej školy v Terchovej na svätú omšu pri ktorej budeme prosiť o Dary Ducha Svätého do nového školského roka. Sv. omša pre žiakov zo ZŠ v Terchovej bude o 8:00 v kostole a o 9:00 bude sv. omša v škole v Struhárni.

Prvopiatkové spovedanie chorých:

Pondelok: Terchová ústredie, Struháreň a osady

Štvrtok: domov dôchodcov

Piatok: Nižné, Vyšné Kamence, Biely Potok a osady

Spovedanie v kostole pred prvým piatkom v mesiaci bude pol hodinu pred rannými sv. omšami a 1 hod. pred večernými sv. omšami.

K svätej spovedi srdečne pozývame našich žiakov a študentov aby sa aj takouto formou pripravili na začiatok školského roka a vyprosili si hojnosť milostí a darov Ducha Svätého. Na svätú spoveď žiaci a študenti môžu prichádzať počas celého týždňa v už spomenutom časovom harmonograme.

Štvrtok po večernej sv. omši je krátka adorácia.

Na prvý piatok od 7:00 do 17:50 bude v kostole celodenná adorácia. Pobožnosť k prvému piatku sa budeme modliť po rannej sv. omši a večer o 18:00. Prvopiatkovú adoráciu o 15:00 hod. nachvíľu prerušíme kvôli sobášu.

Fatimské večeradlo bude túto sobotu ráno o 6:45, po ňom o 7:30 bude sv. omša

V sobotu 5. septembra  vás pozývame na 8. pamätný výstup na Veľký Rozsutec na počesť Sv. Jána Pavla II. Sv. omša pre farníkov a účastníkov tohto podujatia bude ráno o 7:30. Viacej informácii o tomto podujatí nájdete na výveske.

Budúcu nedeľu začíname s detskými sv. omšami o 10:30. Srdečne pozývame všetky deti a ich rodičov, zvlášť tie ktoré sa budú pripravovať na prvé sv. prijímanie.