Tel.: +421  41 569 51 90; +421 915 275 573

23. nedeľa cez rok (A)

Ráno

Večer

 

Pondelok 7. 9.

sv. Marka Križina, Melichara Grodzieckeho a Štefana Pongrácza, kňazov a mučeníkov (spomienka)

6:30

 

Za všetkých chorých a nevládnych našich farníkov

 

18:15

Za členov Ružencového bratstva

Utorok 8. 9.

Narodenie Panny Márie (sviatok)

6:30

 

Za zdravie a Božie pomoc pre Meškovú a jej dcéry, vnúčatá a pravnúčatá 

 

18:15

Za zdravie a Božie Požehnanie a na poďakovanie pri dožití životného jubilea 60 r. Márie 

Streda 9. 9.

Féria

6:30

 

Za zdravie a Božie požehnanie pre doktorku Sobotovú a jej deti 

Štvrtok 10. 9.

Féria

 

18:15

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Pantákovú a Mičovú

Piatok 11. 9.

Féria

6:30

 

+ Jozef Dudáš

 

18:15

+ Mária 

Sobota 12. 9.

Najsvätejšieho mena Panny Márie (spomienka)

6:30

 

+ Viktor a Jozefina Berešíkoví  a rodičia z oboch strán

 

18:15

+ Ľudmila a Kamil Krištofíkoví, Tobiáš a Anna Romančíkoví

Nedeľa 13. 9.

DVADSIATA ŠTVRTÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

6:30

 

+ Ján a Jozefina Berešíkoví a rodičia z oboch strán

8:30

 

+ Ondrej a Anna a Mária Vallová

9:00

 

Dom dôchodcov

10:30

 

SLÁVNOSŤ 1. SVÄTÉHO PRIJÍMANIA

 

18:00

Za farníkov

Upratovanie kostolaprosíme rodičov prvoprijímajúcich detí. Srdečné Pán Boh zaplať tým, ktorí upratali kostol tento víkend. Na kvety ste prispeli - 68 Eur.

Zbierka pre Svätú zem, ktorá sa každoročne koná vo všetkých farnostiach sveta na Veľký piatok, je tohto roku preložená na 13. september, t. j. budúcu nedeľu.

Návštevy chorých v Terchovej ústredí budú v pondelok ako zvyčajne.

V pondelok opäť obnovíme naše miništrantské stretnutia. Prosíme všetkých miništrantov, starých ale aj nových, aby prišli v pondelok pred večernou sv. omšou do sakristie. Prosíme aby si doniesli aj rúška. 

V utorok 8. septembra naša Spoločnosť Božieho Slova slávi svoj deň založenia. V tento deň si naši seminaristi v Misijnom Dome sv. Arnolda Janssena v Bratislave obnovia svoje rehoľné sľuby.

Štvrtok po večernej sv. omši je krátka adorácia.

V piatok 11. septembra pokračujeme v birmovaneckých stretnutiach birmovancov, ktorí pôjdu na birmovku tento september. Prosíme birmovancov aby prišli na večernú sv. omšu o 18:15. Po sv. omši budú stretnutia v skupinkách.

Na budúcu sobotu 12. septembra nás otec biskup Tomáš pozýva na Diecézne stretnutie veriacich zo všetkých farností, ktorým záleží na obnove života a vzťahov vo farnosti i v našej diecéze. Stretnutie začne sv. omšou na Hore Butkov o dvanástej hodine, ktorá bude slávená v rámci Soboty Božieho milosrdenstva. Viacej informácií na výveske.

Na budúcu nedeľu pri veľkej sv. omši (o 10:30) máme slávnosť prvého sv. prijímania. Blízka príprava na túto slávnosť začne večernou sv. omšou v utorok o 18:15 a po nej bude krátky nácvik. Účasť detí na sv. omši a nácviku je povinná.

V sobotu o 8:30 bude sv. spoveď pre prvopríjimajúce deti a ich príbuzných. Prosíme rodičov a príbuzných detí, ktorí môžu, aby sa vyspovedali už počas týždňa a v sobotu nech pristúpia tí, ktorí nemohli v priebehu týždňa.

Aj tento školský rok sa môžu deti zapojiť do zbierania nálepiek z nedeľných sv. omší a sviatkov. Počas roka budú priebežné losovania o pekné ceny a na konci školského roka bude hlavné losovanie. Podmienkou je aby boli v slovníčku všetky nálepky, výnimkou je účasť na sv. omši v inej farnosti, alebo neúčasť kvôli chorobe. Slovníčky si deti môžu zobrať v sakristii kostola. Terajší tretiaci dostanú slovníčky v škole na hodine náboženstva spolu s prihláškou na prvé sv. prijímanie.

Dávame do pozornosti Misijné kalendáre na rok 2021. Kalendáre sú plné krásnych fotografií z misií ale aj zaujímavých článkov o misiách a zamyslení na rôzne témy. Kúpou kalendárov tak môžete podporiť prácu nás misionárov verbistov na Slovensku ale predovšetkým v zahraničí. Za váš dar Vám zo srdca ďakujeme a vyprosujeme hojnosť Božích milostí.