Tel.: +421  41 569 51 90; +421 915 275 573

24. nedeľa cez rok (A)

Ráno

Večer

 

Pondelok 14. 9.

POVÝŠENIE SVÄTÉHO KRÍŽA (sviatok)

6:30

 

+ z rodiny Boženíkovej, Špirkovej, a brat Gustáv 

 

18:15

+ Anna a Hugo Michalkoví

Utorok 15. 9.

SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE, PATRÓNKY SLOVENSKA (slávnosť)

8:30

 

+ Jozefina, Peter a Anton

9:00

 

Dom dôchodcov

10:30

 

Za farníkov

 

18:15

+ Jana Kvasňaková a Emília Belková

Streda 16. 9.

Sv. Kornélia, pápeža a Cypriána, biskupa a mučeníkov (spomienka)

6:30

 

+ Helena Vallová

Štvrtok 17. 9.

Féria

 

18:15

+ z rodiny  Komačkovej a Muráňovej

Piatok 18. 9.

Féria

6:30

 

 Za zdravie a Božiu Pomoc pre Margitu a rodinu Balátovú

 

18:15

+ Magdaléna Vojteková – výročná sv. omša

Sobota 19. 9.

Féria

6:30

 

+ Pavol, Mária, rodičia z oboch strán, Jozef   s rodinou a Michal

11:00

 

Sobášny obrad

 

13:00

Sobášna sv. omša

 

18:15

+ Jozef, Anna, Adam, Marián Muchoví, Alojz a Elena Dendisoví a rodičia

Nedeľa 20. 9.

DVADSIATA PIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

6:30

 

+ Kačeriak Anton a Štefan  Kubík

8:30

 

+ Filip a Anna Hanzelovi a starí rodičia Martin a Milan 

9:00

 

Dom dôchodcov

10:30

 

Za farníkov

 

18:00

Na úmysel

Upratovanie kostola prosíme veriacich z domov od 1 – 100. Srdečné Pán Boh zaplať rodičom prvoprijímajúcich detí, ktorí upratali a pripravili kostol a okolie kostola k dnešnej slávnosti prvého svätého prijímania.

Pri dnešnej sv. omši máme presunutú zbierku pre Svätú zem, alebo ľudovo povedané zbierka z Božieho hrobu. Na budúcu nedeľu bude presunutá zbierka na seminár

Dnes 13. septembra nebudeme organizovať spoločnú modlitbu krížovej cesty na vrch Oravcove z dôvodu slávnosti prvého sv. prijímania. Kto chce, môže tak urobiť individuálne. 

Návštevy chorých v Terchovej ústredí budú v pondelok ako zvyčajne.

V pondelok máme miništrantské stretnutie.

V utorok máme slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska. Táto slávnosť nie je síce prikázaným sviatkom, je však národným sviatkom. Srdečne preto pozývame veriacich zúčastniť sa sv. omše a spoločne sa modliť za náš Slovenský národ.

Štvrtok po večernej sv. omši je krátka adorácia.

Jesenné kántrové dni sú na budúci týždeň v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je iba jeden deň. Obsah jesenných kántrových dní: Poďakovanie za úrodu. Večerná sv. omša v sobotu bude z formulára sv. omše: Na poďakovanie Pánu Bohu. Počas tejto večernej sv. omše budeme mať zbierku potravín, zeleniny, ovocia, zaváranín najlepšie z vlastnej úrody na chod našich misijných domov v Bratislave a v Nitre na Kalvárii. Za vašu štedrosť vám Pán Boh odplať.

Na budúcu nedeľu bude v kostole o 11:30 stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí, terajší tretiaci na ZŠ, ktoré pôjdu na prvé sv. prijímanie budúci rok. Stačí keď príde jeden z rodičov.

Kto má ešte z detí záujem zapojiť sa do zbierania nálepiek z nedeľných sv. omší a sviatkov, môže si zobrať zápisník na nálepky v sakristii.

Dávame do pozornosti Misijné kalendáre na rok 2021. Kúpou kalendárov tak môžete podporiť prácu nás misionárov verbistov na Slovensku ale predovšetkým v zahraničí. Za váš dar Vám zo srdca ďakujeme a vyprosujeme hojnosť Božích milostí.

Prosíme deti, ktoré zbierajú nálepky, aby si po ne prišli po požehnaní do sakristie.