Tel.: +421  41 569 51 90; +421 915 275 573

25. nedeľa cez rok (A)

Ráno

Večer

 

Pondelok 21. 9.

Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu (sviatok)

6:30

 

na úmysel SVD

 

18:15

na úmysel SVD

Utorok 22. 9.

Féria

6:30

 

Za duše v očistci 

 

18:15

+ Jozef a Apolónia Dávidíkoví 

Streda 23. 9.

Sv. Pia z Pietrelciny, kňaza (spomienka)

6:30

 

Za zdravie a Božie požehnanie pre rodiny Kováčovú a Hanuliakovú

Štvrtok 24. 9.

Féria

 

18:15

+ Ján Rybár – výročná sv. omša

Piatok 25. 9.

Féria

6:30

 

+ z rodiny Berešíkovej a Novákovej 

 

15:00

Sobášna sv. omša

 

16:00

Sobášny obrad

 

18:15

+ Štefan Hudek – výročná sv. omša

Sobota 26. 9.

Féria

6:30

 

Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Krištofíkovú 

 

15:00

Sobášna sv. omša

 

18:15

+ z rodiny Mihovej, Jellusovej,a Muchovej 

Nedeľa 27. 9.

DVADSIATA ŠIESTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

6:30

 

+ manžel a syn Milan, rodičia z oboch  strán, Jozefína a Zdena a z rodiny Syráňovej

8:30

 

+ Filip a Anna Hanzeloví, Martin, Milan a starí rodičia  

9:00

 

Dom dôchodcov

10:30

 

Slávnosť Birmovania

 

18:00

Za farníkov

Upratovanie kostolaprosíme rodičov birmovancov, ale aj samotných  birmovancov. V piatok večer po sv. omši sa bude upratovať okolie kostola a v sobotu interiér kostola. Srdečné Pán Boh zaplať tým, ktorí upratali kostol tento víkend. Na kvety ste prispeli 56 Eur.

Pri zbierke na Svätú zem sa vyzbieralo 350 Eur. Za všetky vaše milodary vám Pán Boh odplať. Dnes máme presunutú zbierku na Seminár.

Návštevy chorých v Terchovej ústredí budú v pondelok ako zvyčajne.

V pondelok máme miništrantské stretnutie.

Vo štvrtok po večernej sv. omši je krátka adorácia s modlitbou za mládež ku sv. Filoméne. 

Prosíme rodičov prvoprijímajúcich detí, ktoré boli teraz na prvom sv. prijímaní aby v sobotu o 19:00 hod. priniesli oprané kamže na faru. Ďakujeme.

Informácie k nácvikom na sviatosť birmovania:

Ø  V utorok nácvik birmovancov v kostole o 18:45.

Ø  Vo štvrtok a v piatok účasť birmovancov na večernej sv. omši o 18:15, po nej nácvik v kostole.

Ø  V piatok, ak je to možné, nech prídu na nácvik aj birmovný rodičia.

Ø  Sviatosť zmierenia pre birmovancov, rodičov a birmovných rodičov bude v sobotu 26. 9. od 9:00 hod. do 10:00. Rodičia a iní príbuzní, ktorí nemôžu prísť v tomto čase, môžete prísť aj v týždni. Spovedáme vždy pol hodinu pred sv. omšou.