Tel.: +421  41 569 51 90; +421 915 275 573

27. nedeľa cez rok (A)

Ráno

Večer

 

Pondelok 5. 10.

Sv. Faustíny Kowalskej, panny (spomienka)

6:30

 

Za všetkých chorých a nevládnych našich farníkov

 

17:00

+ Václav Hanuliak – výročná sv. omša

Utorok 6. 10.

Féria

6:30

 

+ Mária a rodičia z oboch strán, František, Vladimír, Zdeno a duše v očistci 

 

17:00

Za členov Ružencového bratstva

Streda 7. 10.

Ružencovej Panny Márie (spomienka)

6:30

 

+ Martin, Ľudmila, Marcel, Vincencia, Hanka a duše v očistci

Štvrtok 8. 10.

Féria

 

17:00

+ Jozef Staňo a rodičia z oboch strán

Piatok 9. 10.

Výročie konsekrácie nášho kostola (71r.) (slávnosť)

6:30

 

Za farníkov

 

17:00

+ Zdeno, Káger, Margita, Matúš a Vladimír

Sobota 10. 10.

Výročie posviacky katedrálneho chrámu Najsvätejšej Trojice v Žiline (sviatok)

6:30

 

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Huličarovú

 

13:00

Sobášna sv. omša

 

15:00

Sobášna sv. omša

 

17:00

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Krkoškovú

Nedeľa 11. 10.

DVADSIATA ÔSMA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

6:30

 

+ Jarolin, Ľudmila, Adamko a rodičia z oboch strán

8:30

 

+ Imrich, Mária, Žofia, Ján, Vladimír Hanuliakovi a z rodiny Ondreja Mažgutovej 

10:30

 

Za farníkov

 

18:00

Na úmysel

Upratovanie kostolaprosíme veriacich z domov od 201 – 300Srdečné Pán Boh zaplať tým, ktorí upratali kostol tento víkend. Na kvety ste prispeli 39 Eur.

Dnešnú nedeľu máme presunutú zbierka na Dobročinné diela sv. Otca. Svoj milodar môžete po sv. omši alebo počas dňa do piatku vložiť do pokladničky Na misie, ktorá je v predsieni pri východe z kosotola. Za všetky vaše milodary vám Pán Boh odplať.

V pondelok máme miništrantské stretnutie.

Zapisovanie úmyslov sv. omší na mesiac november a december bude v utorok o 16:00 hod. 

Štvrtok po večernej sv. omši je krátka adorácia. 

Nálepky, ktoré deti zbierajú budú položené na stolíku v predsieni kostola.