Tel.: +421  41 569 51 90; +421 915 275 573

28. nedeľa cez rok (A)

Ráno

Večer

 

Pondelok 12. 10.

Féria

6:30

 

+ Ľudmila a Ján Rybárovi 

 

17:00

+ Emília Belková – výročná sv. omša

Utorok 13. 10.

Féria

6:30

 

+ z rodiny Viktórie Špirkovej

 

17:00

Za zdravie, Božiu pomoc a dary Ducha Svätého pre Helenu s rodinou

Streda 14. 10.

Féria

6:30

 

Za Božiu pomoc a dary Ducha Svätého pre Pavla 

Štvrtok 15. 10.

sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi (spomienka)

 

17:00

+ z rodiny Synákovej, Jaroščiakovej a Chlebovej

Piatok 16. 10.

Féria

6:30

 

+ Mária, Anna, Vincent a Jozef, Paulina a Viktor

 

17:00

+ Anna Lacková – výročná v. omša

Sobota 17. 10.

sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka (spom.)

6:30

 

+ Daška a Jaroslav, starí rodičia z oboch strán

 

17:00

+ Milanko Meško a z rodiny Adamovskej a Meškovej

Nedeľa 18. 10.

DVADSIATA DEVIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
Misijná nedeľa

6:30

 

+ Vladimír Baran
(sv. omša pre veriacich nad 65 r.)

8:30

 

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodiny Mažgútovú, Brežnú, Pollákovú a Dubeňovú

10:30

 

Za farníkov

Upratovanie kostolaprosíme veriacich z domov od 301 – 400Srdečné Pán Boh zaplať tým, ktorí upratali kostol tento víkend. Na kvety ste prispeli 83 Eur.

Minulú týdeň sa pri zbierka na dobročinné diela sv. otca vyzbieralo 415 Eur. Na budúcu nedeľu máme zbierku na misie. Svoj milodar môžete po sv. omši alebo počas dňa do piatku vložiť do pokladničky „Na misie“, ktorá je v predsieni pri východe z kosotola. Za všetky vaše milodary vám Pán Boh odplať.

V pondelok máme miništrantské stretnutie.

Štvrtok po večernej sv. omši je krátka adorácia.

Nálepky, ktoré deti zbierajú budú položené na stolíku v predsieni kostola.