Tel.: +421  41 569 51 90; +421 915 275 573

30. nedeľa cez rok (A)

Ráno

Večer

 

Pondelok 26. 10.

Féria

6:30

 

Za zdravie a Božiu pomoc pre pravnuka

 

17:00

Na poďakovanie pri dožití 60 r. a za zdravie a Božie milosti do ďalších rokov života

Utorok 27. 10.

Féria

6:30

 

+ Gustáv a Štefan Gaššo

 

17:00

+ Ľudmila Obselková – výročná sv. omša

Streda 28. 10.

Sv. Šimona a Júdu, apoštolov (sviatok)

6:30

 

Poďakovanie za 30.rk výročie svadby a zdravie a Božiu pomoc rodiny Káčerovej

Štvrtok 29. 10.

Féria

 

17:00

+ Viktor, Gustáv, rodičia a starí rodičia

Piatok 30. 10.

Féria

6:30

 

+ Peter Kováč

 

17:00

+ Štefan, Štefánia, Hanka, rodičia a starí rodičia z oboch strán

Sobota 31. 10.

Féria

6:30

 

Za zdravie a Božiu pomoc pre bohuznámu rodinu

 

17:00

Na poďakovanie pri výročí svadby 

Nedeľa 1. 11.

Nedeľa Všetkých Svätých, slávnosť

6:30

 

+ Štefan Vantúch, Anton Kováč a Anna Vantuchová

8:30

 

+ Paulína Trnková a rodičia z oboch strán

10:30

 

Za farníkov

V zbierke na misie sa vyzbieralo 550 Eur. Za Vaše milodary Vám vyslovujeme srdečné Pán Boh zaplať.

Návštevy chorých tento týždeň nebudú.

Nálepky, ktoré deti zbierajú budú položené na stolíku v predsieni kostola.

V čase zákazu vychádzania - od 24. októbra do 1. novembra 2020 - sa pozastavia verejné slávenia bohoslužieb v našej farnosti. Výnimku z obmedzenia má však aj naďalej pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva a krst. Tieto obrady sa môžu verejne sláviť podľa doteraz platných pravidiel. Kostol bude aj naďalej otovrený pre súkromnú modlitbu. Nateraz aj svätú spoveď pred sv. omšami ako aj mimoriadne rozdávenie sv. prijímania nebudeme verejne vysluhovať. (Ak by však veriaci potreboval tento týžde neodlkladnú sv. spoveď, pretože vo svedomí už nevydrží, a mohlo by to viesť k jeho psychickému a duševnému kolapsu, tak nech sa osobne ohlási na fare.) Prosíme však veriacich aby zbytočne tento týždeň nevýchádzali zo svojich príbytkov. Sv. omše budeme slúžiť iba kňazi osamote. Sv. omše z nášho kostola môžete sledovať prostredníctvom Terchovskej káblovej TV, FB a Youtube. 

Pohrebné obrady vyslúžime bez sv. omše na miestnom cintoríne po dohode s rodinou.

Pomazanie chorých v blízkosti smrti – viatikum, vyslúžime neodkladne v hociktorý deň a hodinu.

V našej farnosti je počas sviatku všetkých svätých a dušičiek zaužívaný zvyk modliť sa pred hlavným krížom na cintoríne za našich zoznulých, alebo ako to tu ľudovo voláme dávaju ľudia „Na modlenie.“ Žial tento roku budeme musieť upustiť od tohto zvyku a tak každý radšej osobne a súkromne nech sa pomodlí sa zvojich blízky. Veríme, že budúci rok bude situácia lepšia a budem tak môcť pokračovať v našom peknom zvyku modliť sa spoločne za našich zomrelých.