Tel.: +421  41 569 51 90; +421 915 275 573

31. nedeľa cez rok (A)

Ráno

Večer

 

Pondelok 2. 11.

Spomienka na všetkých verných zosnulých

6:30

 

Na úmysel (k)

 

17:00

Na úmysel (k)

Utorok 3. 11.

Féria

6:30

 

Za všetkých chorých a nevládnych našich farníkov

 

17:00

Za členov Ružencového bratstva

Streda 4. 11.

Sv. Karola Borromejského, biskupa (spomienka)

6:30

 

+ Štefan, Mária, Milka, Viktor, Ľudmila František

Štvrtok 5. 11.

Féria

 

17:00

Za nové kňazské a rehoľné povolania z farnosti

Piatok 6. 11.

Féria

6:30

 

+ z rodiny Podkopčanovej, Lutišanovej a Gustáv

 

17:00

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodiny Václava a Jána

Sobota 7. 11.

Féria

6:30

 

+ starí rodičia Adam a Mária, Štefan

 

17:00

+ Ján Romančík 

Nedeľa 8. 11.

TRIDSIATA DRUHÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 

6:30

 

+ Ľudmila a Kamil Krištofíkoví a rodičia z oboch strán 

8:30

 

+ Viktória Hajasová a rodičia, + Marián

10:30

 

Za farníkov

 

Návštevy chorých k prvému piatku tento týždeň nebudú.

Nálepky, ktoré deti zbierajú budú položené na stolíku v predsieni kostola

Pohrebné obrady vyslúžime bez sv. omše na miestnom cintoríne po dohode s rodinou.

Pomazanie chorých v blízkosti smrti – viatikum, vyslúžime neodkladne v hociktorý deň a hodinu.