Tel.: +421  41 569 51 90; +421 915 275 573

33. nedeľa cez rok (A)

Ráno

Večer

 

Pondelok 16. 11.

Féria

6:30

 

na úmysel SVD

 

17:00

na úmysel SVD

Utorok 17. 11.

Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky (spomienka)

6:30

 

+ Jozef, Apolónia a Emília Dávidíkových, Jozef Dudáš

 

17:00

+ Ján a Jozef Hanuliak, Jozefína a Štefan Pantákoví a starí rodičia z oboch strán a duše v očistci

Streda 18. 11.

Féria

6:30

 

+ Kamil Cingel a rodičia z ocboh strán, Marián a Jaroslav

Štvrtok 19. 11.

Féria

 

17:00

+ Viktor a z rodiny Konštiakovej

Piatok 20. 11.

Féria

6:30

 

+ Margita, Štefan, Milan, Ján a z rodiny Michalkovej

 

17:00

Za zdravie a Božie požehnanie, Dary Ducha Svätého pre rodiny Schwarzovú, Poleťovú, Romančíkovú a Kuzmovú

Sobota 21. 11.

Obetovanie Panny Márie (spomienka)

6:30

 

+ Anton a Margita Jarinových

 

17:00

+ František a Terézia Holúbkoví a rodičia z oboch strán 

Nedeľa 22. 11.

TRIDSIATA ŠTVRTÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

KRISTA KRÁĽA

6:30

 

+ Gitka Romanová a rodičia z oboch strán
(sv. omša pre seniorov nad 65rokov) 

8:30

 

+ Milan Mažgút a rodičia z oboch strán 

10:30

 

Za farníkov

 

18:00

Na úmysel

 

Upratovanie kostolaprosíme veriacich z domov od 401 – 500.

Návštevy chorých ešte tento týždeň nebudú.

Štvrtok po večernej sv. omši bude krátka adorácia.

Spovedanie v kostole bude vždy polhodinu pred každou sv. omšou, okrem nedele. Spovedať budeme opäť v bočnom vchode, ku sv. spovedi prosím pristupujte z vonku kostola.  

Nálepky, ktoré deti zbierajú budú položené na stolíku v predsieni kostola.

Od pondelka 16. novembra budú na základe vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva platiť nové pravidlá, ktoré sa týkajú aj slávenia verejných bohoslužieb.

Kľúčová informácia sa týka obnovenej možnosti tzv. šachovnicového sedenia, ktoré sa používalo aj pri uvoľňovaní opatrení v prvej vlne. Veriaci v kostole môžu využiť lavice alebo stoličky takým spôsobom, že medzi obsadenými miestami ostane vždy jedno miesto voľné, a v každom nasledujúcom rade sa neobsadené miesto posunie o jedno do strany - tak, aby ľudia nesedeli v rade za sebou. Toto pravidlo budeme rešpektovať aj keď v lavici budú iba rodinný príslušníci.

Upozorňujeme, že toto uvoľňujúce pravidlo má výhradnú platnosť pre sediacich a využiť sa môže polovica existujúcej kapacity kostola, v našom kosotole to je približne 280 miest na sedenie.

Zároveň pamätajme, že nebol zrušený zákaz zhromažďovania. Pre verejné bohoslužby máme teda konkrétne definovanú možnosť využiť polovicu miest na sedenie v chrámoch, ale nemôžeme pozývať ďalších ľudí, aby zaplnili aj miesto na státie, alebo sa zhromažďovali vo väčších počtoch pred chrámom.

Stále platia všetky hygienické opatrenia: povinné sú rúška, dezinfekcia pri dverách, nepodávanie rúk, nepoužívanie otvorených nádobiek so svätenou vodou, dezinfekcia rúk kňazov pred rozdávaním svätého prijímania, rozdávanie Eucharistie do rúk.

Kto nedodrží základné pravidlá, berie na seba zodpovednosť za to, že o uvoľnenie, ktoré sa dosahovalo veľmi zložitým a ťažkým spôsobom, znovu prídeme!

Prosíme seniorov, chronicky chorých a rizikové skupiny, aby v prípade zlého zdravotného stvau návštevy bohoslužieb zvážili. Natreaz každá nedeľná sv. omša o 6:30 bude určená pre seniorov nad 65 rokov. Stále, samozrejme, platí všeobecný dišpenz od povinnej účasti.