Tel.: +421  41 569 51 90; +421 915 275 573

34. nedeľa cez rok (A) - Krista Kráľa

Ráno

Večer

 

Pondelok 23. 11.

Féria

6:30

 

+Anton a Margita a brat František

 

17:00

+ Alojz Opalka rodičia z oboch strán 

Utorok 24. 11.

Sv. Ondreja Dung – Laka, kňaza a spoloč., mučeníkov (spomienka)

6:30

 

Za zdravie a Božuiu pomoc pre rodinu Struhárňanskú a Berešíkovú

 

17:00

+ Emília Repáňová – výročná sv. omša

Streda 25. 11.

Féria

6:30

 

+ Katarína Beňová

Štvrtok 26. 11.

Féria

 

17:00

+ Ľudmila Dikošová rod. Berešíková – výročná sv. omša

Piatok 27. 11.

Féria

6:30

 

+ z rodiny Šmehýlovej a Erika 

 

17:00

+ Štefan Srniak a jeho otec

 

18:00

Birmovanecká sv. omša

Sobota 28. 11.

Féria

6:30

 

+ Vladimír Rybár

 

15:00

Sobášny obrad

 

17:00

+ Mária a Alojz Repáňoví

Nedeľa 29. 11.

PRVÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

6:30

 

Za zdravie a Božiu pomoc a Dary Ducha Svätého pre Viktóriu a deti s rodinami 
(sv. omša primárne pre seniorov nad 65. rokov)

8:30

 

+ Mária Jozefčiaková

10:30

 

Za farníkov

 

18:00

Na úmysel

Upratovanie kostolaprosíme veriacich z domov od 501 – 600. Srdečné Pán Boh zaplať tým, ktorí upratali kostol tento víkend. Na kvety ste prispeli 62 Eur.

Zbierka na Charitu sa tento rok uskutoční budúcu nedeľu t. j.  na 1. adventnú nedeľu, ale aj online od 22. 11. a počas adventu a prostredníctvom poštových poukážok v kostoloch. Podporte  služby a projekty Diecéznej charity Žilina, ktoré sú v čase krízy ešte viac potrebné. Viac informácií na plagátoch a na www.charitaza.sk Spolu sme blízko pri človeku ... 

Návštevy chorých v Terchovej budú v pondelok ako zvyčajne.

Na večernú sv. omšu v pondelok pozývame aj našich miništrantov.

Štvrtok po večernej sv. omši bude krátka adorácia s modlitbou k sv. Filoméne za deti a mládež.

V piatok bude o 18:00 sv. omša pre birmovancov, po nej krátka katechéza v kostole. Prosíme birmovancov aby sa nezhromažďovali pred kostolom ale hneď vošli do kostola.

Keďže ešte stále platí dišpenz od povinnej účasti na nedeľných sv. omšiach a prikázaných sviatkov prvoprijímajúce deti a birmovanci nateraz nemusia zbierať podpisy z týchto sv. omší. Avšak je na osobnom rozhodnutí rodičov alebo birmovancov či chcú prísť na nedeľnú sv. omšu alebo sv. omšu cez týždeň. Kapacita nášho kostola je približne 280 miest na sedenie čo nie je ani veľa, ale zase ani málo. Zároveň by som chcel touto formou pozvať deti, ktoré sa pripravujú na prvé sv. prijímanie aby ak môžu nech prídu na budúcu nedeľu na sv. omšu o 10:30. Budú pre ne rezervované miesta vpredu v kostole.

Nedeľná sv. omša o 6:30 je primárne určené pre seniorov nad 65. rokov, avšak ak sa chcú zúčastniť na tejto sv. omši mladší, nech počkajú pred kostolom na začiatok sv. omše a ak budú voľné miesta môžu sa zúčastniť tejto rannej sv. omši. Zároveň treba povedať, že seniori nad 65r. môžu ísť na hociktorú inú nedeľnú sv. omšu.

Pri sv. omši v sobotu večer a sv. omšiach budúcu nedeľu budeme požehnávať adventné vence. 

Spovedanie v kostole bude vždy polhodinu pred každou sv. omšou, okrem nedele. Spovedať budeme opäť v bočnom vchode, ku sv. spovedi prosím pristupujte z vonku kostola.

Aj tento rok počas adventu budeme mať v našom kostole rorátne sv. omše. Už teraz môžete motivovať svoje deti k tejto krásnej duchovnej príprave na Vianoce. Rorátne sv. omše začnú v pondelok po prvej adventnej nedeli t. j. 30. novembra.

Nálepky, ktoré deti zbierajú budú položené na stolíku v predsieni kostola.