Tel.: +421  41 569 51 90; +421 915 275 573

1. Adventná nedeľa (B)

Ráno

Večer

 

Pondelok 30. 11.

Sv. Ondreja, apoštola (sviatok)

6:30

 

Za zdravie a Božiu pomoc pre matku, dcéru a rodinu Hanuliakovú

 

17:00

+ Oľga Ďurneková

Utorok 1. 12.

Utorok po 1. adventnej nedeli

6:30

 

+ Jozef a Ľudmila Dikošoví

 

17:00

Za zdravie, Božiu pomoc a dary Ducha Svätého pre Máriu a celú rodinu Vallovú

Streda 2. 12.

Streda po 1. adventnej nedeli

6:30

 

+ Viktor a Anna Krištofoví

Štvrtok 3. 12.

sv. Františka Xaverského, kňaza (spomienka)

6:30

 

Na úmysel

 

17:00

+ Štefan a Jozefína Struhárňanskí a rodičia z oboch strán 

Piatok 4. 12.

Piatok po 1. adventnej nedeli

6:30

 

Za nové kňazské a rehoľné povolania z farnosti

 

17:00

+ z rodiny Hanuliakovej, Cabadajovej, Zuziakovej

Sobota 5. 12.

Sobota po 1. adventnej nedeli

6:30

 

+ Jozef, Serafín, Štefan, Amália a Paulína

 

17:00

+ Martin a starí rodičia z oboch strán 

Nedeľa 6. 12.

DRUHÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

6:30

 

+ Hanka a Marcel, Štefánia a Ján, Karolína a František

8:30

 

+ Adam, Pavlína, Martin, Štefan, Vilma a ich rodičia

10:30

 

Za farníkov

 

18:00

Na úmysel

Upratovanie kostola: prosíme veriacich z domov od 601 – 700. Srdečné Pán Boh zaplať tým, ktorí upratali kostol tento víkend. Na kvety ste prispeli 49 Eur.

Dnes máme zbierku na Charitu. Podpora Charity je možná aj online alebo prostredníctvom poštových poukážok v kostoloch. Podporte  služby a projekty Diecéznej charity Žilina, ktoré sú v čase krízy ešte viac potrebné. Viac informácií na plagátoch a na www.charitaza.sk Spolu sme blízko pri človeku ...

Prvopiatkové spovedanie chorých:

Pondelok: Terchová ústredie

Utorok: Struháreň a osady

Piatok: Nižné, Vyšné Kamence, Biely Potok a osady

Ak by niekto z chorých, napr. zo zdravotných dôvodov, nateraz chcel vynechať sv. spoveď nech to rodinní príbuzní nahlásia na fare alebo v sakristii.

Vo štvrtok medzi 12:30 a 14:00 budeme spovedať žiakov z príležitosti prvého piatku a Vianoc. Pozývame všetky deti, birmovancov a mládež.

Spovedanie v kostole pred prvým piatkom v mesiaci a pred Vianocami. Tento rok nebudeme mať spoločnú sv. spoveď ako bývalo zvykom po minulé roky. Každý kňaz si bude musieť sám vyspovedať svojich veriacich vo farnosti. Preto už od budúceho týždňa budeme spovedať aj k Vianociam. Spovedať budeme počas týždňa okrem nedele pol hodinu pred rannými sv. omšami a 1 hod. pred večernými sv. omšami a cez sv. omše ak je to potrebné. Pri večerných sv. omšiach budeme spovedať dvaja. Jeden kňaz v bočnom vstupe do kostola a druhý kňaz v budove fary. Na sv. spoveď prosím vytvorte rad vonku vedľa kostola alebo pred schodmi fary. Prosíme aby ste v rade dodržiavali odstupy minimálne dva kroky od ďalšej osoby. Prosíme všetkých veriaci aby si vianočnú sv. spoveď nenechávali na poslednú chvíľu ale radšej využili čas spovedí počas nasledujúcich dní adventu. Stále však trvá dišpenz od nedeľných sv. omší a sviatkov.

Na večernú sv. omšu v pondelok pozývame aj našich miništrantov.

Štvrtok po večernej sv. omši bude krátka adorácia. Budeme sa modliť za nové kňazské a rehoľné povolania z našej farnosti.

Na prvý piatok od 7:00 do 17:00 bude v kostole celodenná adorácia. Pobožnosť k prvému piatku sa budeme modliť po rannej sv. omši a večer o 16:40.

V sobotu máme prvú sobotu v mesiaci. Fatimská pobožnosť bude ráno po sv. omši.

Vzadu na stolíku sú sviečky z kampane Sviečka za nenarodené deti. Sviečka je za dobrovoľný príspevok.

Rorátne sv. omše: Pozývame deti, rodičov, starých rodičov zúčastňovať sa adventných rorát v našom kostole. Roráty budú bývať pri raných sv. omšiach o 6:30 od pondelka do piatka. Téma tohtoročných rorát je: „S Božím Slovom čakám na Ježiša.“ Tento rok prosíme deti aby sa nezhromažďovali pred sv. omšou v predsieni kostola, ale hneď vošli zo zapálenými sviecami alebo kahančekmi do kostola. Žiaľ tento rok vzhľadom k momentálnej situácii nebudeme organizovať malé pohostenie po sv. omši.  

Dnes, na prvú adventnú nedeľu vás srdečne pozývame o 16:00 hod. sledovať záznam koncertu „Láska je v nás“. Záznam bude vysielaný prostredníctvom Terchovskej káblovej TV, na kanály Kostol.

Nálepky, ktoré deti zbierajú budú položené na stolíku v predsieni kostola.