Tel.: +421  41 569 51 90; +421 915 275 573

5. Veľkonočná nedeľa (2022)

Ráno

Večer

 

Pondelok 16. 5.

sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka (spomienka)

6:30

 

+ Bernard Berešík a rodičia z oboch strán 

 

18:15

na úmysel SVD

Utorok 17. 5.

Utorok po 5. veľkonočnej nedeli

6:30

 

Za zdravie, Božiu pomoc a dary Ducha Svätého pre vnučku Dominiku

 

18:15

Za zdravie a Božiu pomoc pri záchrane na horách

Streda 18. 5.

Streda po 5. veľkonočnej nedeli

6:30

 

+ Mária Komačková a rodina

Štvrtok 19. 5.

Štvrtok po 5. veľkonočnej nedeli

 

18:15

+ Vincent, Anna, Jozef a Gitka Cingeloví

Piatok 20. 5.

Piatok po 5. veľkonočnej nedeli

6:30

 

+ Vincent a Ľudmila Pažičanoví

 

16:00

Sobášna sv. omša

 

18:15

+ Anna Hanzelová – výročná sv. omša

Sobota 21. 5.

Sobota po 5. veľkonočnej nedeli

6:30

 

Za zdravie a Božie požehnanie pre všetkých, ktorí obetovali svoje modlitby za zdravie, ktoré bolo vyslyšané

 

14:00

Sobášna sv. omša

 

15:00

Sobášna sv. omša

 

18:15

+ Amália Dávidíková – výročná sv. omša

Nedeľa 22. 5.

ŠIESTA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

6:30

 

+ Ľudmila a Kamil Krištofíkoví a rodičia z oboch strán

8:30

 

Na poďakovanie za dožitých 70r. života a 50r. manželstva a za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu

10:30

 

Za farníkov – detská sv. omša

 

18:00

Na úmysel 

Upratovanie kostola: prosíme veriacich z domov od č. 201 – 300. Srdečné Pán Boh zaplať tým, ktorí upratali kostol tento víkend. 
Na kvety ste prispeli – 69 Eur.

V zbierka na seminár sa minulú nedeľu vyzbieralo 745 Eur. 

V pondelok máme miništrantské stretnutie.

Návštevy chorých v Terchovej budú v pondelok ako zvyčajne.

Štvrtok po večernej sv. omši je krátka adorácia.

Diecézna Charita v Žiline ponúka ďalšie voľné pracovné miesto: koordinátor humanitárneho skladu. Viacej informácií nájdete na výveske.

Srdečne Vás pozývame na hudobný gospelový Festival Lumen, ktorý sa uskutoční v Trnave 3. – 4. júna. Pozývame zvlášť mladých, pre ktorých sme pripravili bohatý hudobný a duchovný program. Na Festivale Lumen vystúpia Sima Magušinová a rôzne zahraničné a domáce kapely. Súčasťou festivalu je aj zaujímavý sprievodný program - Páter Peter, diskusie a workshopy na aktuálne témy. Sme presvedčení, že to pre vás bude čas hlbokého stretnutia sa s Kristom a s priateľmi. Bližšie informácie ako aj program nájdete na stránke: www.festivallumen.sk

Na stolíku si môžete prevziať misijný časopis Svetové Misie, ktorý vyšiel pri príležitosti osláv blahorečenia zakladateľky Pápežských misijných diel Paulíny Jaricotovej, ktoré sa uskutoční 22. mája 2022 v Lyone.

Srdečne dnes pozývame terchovských motorkárov na posviacanie motoriek a požehnanie ich jazdcov. Stretneme sa dnes o 12:00 hod. pred kostolom. 

Nálepky z nedeľných sv. omší, nech si deti prídu zobrať do sakristie.