Tel.: +421  41 569 51 90; +421 915 275 573

6. Veľkonočná nedeľa (2022)

Ráno

Večer

 

Pondelok 23. 5.

Pondelok po 6. veľkonočnej nedeli

6:30

 

Za zdravie. Božiu pomoc a dary Ducha Svätého pri životnom jubileu 90r. pani Muráňovej

 

18:15

+ Ján a Ľudmila

Utorok 24. 5.

Utorok po 6. veľkonočnej nedeli

6:30

 

Za zdravie a Božiu pomoc a dary Ducha Svätého pre rodinu Balátovú

 

18:15

Za obrátenie synov

Streda 25. 5.

Streda po 6. veľkonočnej nedeli

 

18:15

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Kovalčíkovú a Holúbkovú

Štvrtok 26. 5.

NANEBOVSTÚPENIE PÁNA (slávnosť, prikázaný sviatok)

8:30

 

+ Ján a Mária Mintáchoví, sestry Gabriela a Anna

 

18:15

Za zdravie a Božiu pomoc a dary Ducha Svätého pre Máriu a jej celú rodinu

Piatok 27. 5.

Piatok po 6. veľkonočnej nedeli

6:30

 

+ Matúš, Anna, Martin Rybár a z rodiny Holúbkovej

 

16:30

Birmovanecká sv. omša

 

18:15

+ Viktor, Margita a rodičia z oboch strán

Sobota 28. 5.

Sobota po 6. veľkonočnej nedeli

6:30

 

+ Bohuslav Staňo, a z rodiny Staňovej a Chovancovej

 

15:00

Sobášny obrad

 

18:15

+ rodičia Bobáňoví, Jánošíkoví a Mária Vojteková

Nedeľa 29. 5.

SIEDMA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

6:30

 

+ Jakub a Irena Hanuliakoví

8:30

 

+ Milan Mažgút a rodičia z oboch strán

10:30

 

SLÁVNOSŤ PRVÉHO SV. PRIJÍMANIA

 

18:00

Za farníkov

Upratovanie kostola: prosíme rodičov prvoprijímajúcich detí. Srdečné Pán Boh zaplať tým, ktorí upratali kostol tento víkend. 
Na kvety ste prispeli – 121 Eur.

Na budúcu nedeľu máme zbierku na katolícke masmédia. 

Nasledujúce tri dni (pondelok, utorok, streda) sú prosebnými dňami. Záväzný je iba jeden deň. Obsahom prosebných dní sú prosby za úrodu.

V pondelok máme miništrantské stretnutie.

Návštevy chorých v Terchovej budú v pondelok ako zvyčajne.

Štvrtok po večernej sv. omši je krátka adorácia.

Pripomíname pravidelné aktivity vo farnosti: Každý piatok o 13:00 hod. sa modlí krížová cesta na vrch Oravcové a každú nedeľu o 14:15 sa modlíme v kostole za duchovné povolania. Každý je srdečne pozvaný. 

Na budúcu nedeľu pri veľkej sv. omši (o 10:30) máme slávnosť prvého sv. prijímania.  Bezprostredná príprava sa začne tento utorok 24. mája o 16:30 v kostole. Prosíme deti o dochvíľnosť. Účasť rodičov je dobrovoľná. Na prvom stretnutí si povieme ďalšie informácie. V sobotu o 9:00 bude sv. spoveď pre prvopríjimajúce deti a ich príbuzných. Prosíme rodičov, krstných rodičov, príbuzných aby sa vyspovedali už počas týždňa počas sv. omší a v sobotu nech pristúpia tí, ktorí nemohli v priebehu týždňa.

Na budúcu nedeľu začne v našej diecéze duchovná príprava na 10. svetové stretnutie rodín. Ponúkame vám príležitosť chvíľu sa zastaviť a získať podnety pre posilnenie vášho mnaželského a rodičovského poslania, ktoré vám Boh zveril. Viac o duchovnej príprave nájdete na stránke www.ssr2022.sk alebo na diecéznej stránke dcza.sk alebo v letáčiku, ktorý je na stolíku pri novinách. Pripravených je sedem zastavení rodín, ktoré sa budú dať sledovať aj online formou. 

Poznáte manželov vo vašej farnosti, ktorí sú spolu 40 alebo viacej rokov? Hľadáme drahokamy manželstva. Nominujte ich na ocenenie diecéznym biskupom na 10. Svetovom stretnutí rodín 2022, ktoré sa uskutoční aj v Žiline. Nominácie prijímame do 5. júna na stránke www.ssr2022.sk, kde nájdete aj viacej informácií o podmienkach získania ocenenia.   

 Nálepky z nedeľných sv. omší, nech si deti prídu zobrať do sakristie.