Tel.: +421  41 569 51 90; +421 915 275 573

7. Veľkonočná nedeľa (2022)

Ráno

Večer

 

Pondelok 30. 5.

Pondelok po 7. veľkonočnej nedeli

6:30

 

+ z rodiny Jánošíkovej, Struhárňanskej, Chartovej

 

18:15

+ Kamila Mažgútová – výročná sv. omša

Utorok 31. 5.

Utorok po 7. veľkonočnej nedeli

6:30

 

Za zdravie, Božiu pomoc a dary Ducha Svätého pre Martina, Dášu a Ondreja

 

18:15

+ Štefan a Jozefína Struhárňanskí a rod. z oboch strán

Streda 1. 6.

sv. Justína, mučeníka (spomienka)

6:30

 

+ Anton, Brigita a Silvester

Štvrtok 2. 6.

Štvrtok po 7. veľkonočnej nedeli

 

18:15

Za nové kňazské a rehoľné povolania z farnosti

Piatok 3. 6.

sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníka (spomienka)

6:30

 

+ Pavlína Staňová

 

18:15

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Kačeriakovú

Sobota 4. 6.

Sobota po 7. veľkonočnej nedeli

6:30

 

+ Štefan a Kamila Krištofíkoví

 

18:15

+ Kamila Ondrušová – výročná sv. omša

Nedeľa 5. 6.

ZOSLANIE DUCHA SVÄTÉHO, slávnosť

6:30

 

+ Ján a Žofia Hanuliakoví, rodičia z oboch strán, Ján Chovanec a z rodiny Vallovej

8:30

 

+ Ladislav a rodičia z oboch strán

10:30

 

Za farníkov – detská sv. omša

 

18:00

Na úmysel

Upratovanie kostola: prosíme veriacich z domov od č. 301 – 400. Srdečné Pán Boh zaplať rodičom prvoprijímajúcich detí ale aj samotným deťom, ktorí upratali a pripravili kostol a okolie kostola k dnešnej slávnosti prvého svätého prijímania.

Dnes máme zbierku na katolícke masmédia. 

Krásneho životného jubilea 50r. sa v pondelok minulého týždňa dožil náš spolubrat, rodák, páter Martin Cingel. Vyprosujeme mu hojnosť Božích milostí, zdravia a hojnosť Darov Ducha Svätého v jeho misijnej práci.

Tento týždeň v stredu, piatok a sobotu sú letné kántrové dni. Záväzný je iba jeden deň. Obsahom letných kántrových dní: Prosby za jednotu kresťanov alebo za duchovné povolania.

V pondelok máme miništrantské stretnutie.

Štvrtok po večernej sv. omši je krátka adorácia.

Prvopiatkové spovedanie chorých:

Pondelok: Terchová ústredie

Štvrtok: Dom dôchodcov, Struháreň a osady 

Piatok: Vyšné a Nižné Kamence, Biely Potok a osady

Vo štvrtok od 13:00 – 14:00 tej hod. budeme spovedať žiakov v kostole. Deti, ktoré boli na spovedi k prvému sv. prijímaniu nateraz ešte nemusia ísť.  

Spovedanie v kostole pred prvým piatkom v mesiaci bude každý deň okrem nedele, vždy pol hodiny pred rannou a hodinu pred večernou sv. omšou.

Na prvý piatok bude v kostole celodenná adorácia. Pobožnosť k prvému piatku sa budeme modliťpo rannej sv. omši a pred večernou sv. omšou o 18:00.

V sobotu máme prvú sobotu v mesiaci. Fatimská pobožnosť bude ráno po sv. omši.

V sobotu o dva týždne, t. j. 11. júna 2022, bude o 15:00 hod. sv. omša a požehnanie  kríža vo Vrátnej – Pavlove Lúky. Srdečne ste všetci vítaní.

Nálepky z nedeľných sv. omší, nech si deti prídu zobrať do sakristie. Dostali sme pre deti pekný dar v podobe krásnych omaľovaniek, deti, ktoré mate záujem, príďte si zobrať omaľovánku do sakistie.