Tel.: +421  41 569 51 90; +421 915 275 573

Zoslanie Ducha Svätého

Ráno

Večer

 

Pondelok 6. 6.

Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi

6:30

 

Za všetkých chorých a nevládnych našich farníkov

 

18:15

+ Helena Jánošíková – výročná sv. omša

Utorok 7. 6.

Féria

6:30

 

+ rodičia Dávidíkoví, brat Jozef a Emília

 

18:15

+ Viktor Hanuliak – výročná sv. omša

Streda 8. 6.

Féria

6:30

 

+ Martin a starí rodičia

Štvrtok 9. 6.

NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA, 
NAJVYŠŠIEHO A VEČNÉHO KŇAZA, sviatok

 

18:15

Za členov Ružencového bratstva

Piatok 10. 6.

Féria

6:30

 

Za zdravie, Božiu pomoc a dary Ducha Svätého pre deti s rodinami

 

16:30

Birmovanecká sv. omša

 

18:15

+ Ján, Miroslav a rodičia Komačkoví

Sobota 11. 6.

sv. Barnabáša, apoštola (spomienka)

6:30

 

+ Jozef a Anna Chovancoví

 

18:15

+ Ľudmila Bučkuliaková a z rodiny Bučkuliakovej

Nedeľa 12. 6.

NEDEĽA NAJSVETEJŠEJ TROJICE, slávnosť

6:30

 

Za zdravie, Božiu pomoc a dary Ducha Svätého pri príležitosti 40r. sobáša

8:30

 

+ Dáša, Radovan, Jaroslav a starí rodičia z oboch strán

10:30

 

Za farníkov – detská sv. omša

 

18:00

Na úmysel

 

Upratovanie kostola: prosíme veriacich z domov od č. 401 – 500Srdečné Pán Boh zaplať tým, ktorí upratali kostol tento víkend. 
Na kvety ste prispeli –      Eur.

V zbierke na katolícke masmédia sa minulú nedeľu vyzbieralo 530 Eur. 

V pondelok máme miništrantské stretnutie.

Návštevy chorých v Terchovej budú v pondelok ako zvyčajne.

Zapisovanie úmyslov sv. omší na mesiac júl a august bude v pondelok od 17:00 hod. na fare.

Štvrtok po večernej sv. omši je krátka adorácia.

V sobotu 11. júna 2022, bude o 15:00 hod. sv. omša a požehnanie  kríža vo Vrátnej – Pavlove Lúky. Srdečne ste všetci vítaní.

Nálepky z nedeľných sv. omší, nech si deti prídu zobrať do sakristie