Tel.: +421  41 569 51 90; +421 915 275 573

12. nedeľa v období cez rok (C)

Ráno

Večer

 

Pondelok 20. 6.

Féria

6:30

 

na úmysel SVD

 

18:15

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Jánošíkovú

Utorok 21. 6.

sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka (spomienka)

6:30

 

na úmysel SVD

 

18:15

Za zdravie a Božiu pomoc a dary Ducha Svätého pre vnúčatá

Streda 22. 6.

Féria

6:30

 

+ z rodiny Balátovej, Valentovej

Štvrtok 23. 6.

NARODENIE SV. JÁNA KRSTITEĽA, slávnosť

 

18:15

+ Ján Kačeriak

Piatok 24. 6.

NAJSVÄTEJŠIEHO SRDCA JEŽIŠOVHO, slávnosť

6:30

 

Za zdravie, Božiu pomoc a pokoj pre manželov a deti

 

18:15

+ Vincent, Ľudmila a Ján

Sobota 25. 6.

Nepoškvrneného srdca Panny Márie (spomienka)

6:30

 

+ Viktor Mažgút a syn Viktor a rodičia z oboch strán

 

18:15

Za zdravie a Božiu pomoc pre Milenu

Nedeľa 26. 6.

TRINÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

6:30

 

+ z rodiny Švecovej, Ján a starí rodičia z oboch strán

8:30

 

+ dcéra Evička

10:30

 

Za farníkov – detská sv. omša

 

18:00

Na úmysel

Upratovanie kostola: prosíme veriacich z domov od č. 601 – 700Srdečné Pán Boh zaplať tým, ktorí upratali kostol tento víkend. 
Na kvety ste prispeli –      Eur.

Na budúcu nedeľu budeme mať zbierku na dobročinné diela Svätého Otca.

V pondelok máme miništrantské stretnutie. Ako sme už pri sv. omši na sviatok Božieho tela oznámili, pozývame do služby miništrovania aj dievčatá vo veku od 1. triedy ZŠ po 4. triedu na strednej škole.   

Návštevy chorých v Terchovej budú v pondelok ako zvyčajne.

V piatok máme slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Na záver sv. omší bude odprosujúca pobožnosť. Veriaci, ktorý sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Najmilší Ježišu, predpísanú na slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

Dávame do pozornosti letné akcie pre deti a to farský denný letný tábor, ktorý sa uskutoční 11. – 15. júla 2022 v Terchovej v čase od 8 hod. – 16:00 hod. Tábor je určený pre deti s ukončením 1. roč. do 6. ročníka ZŠ. Bližšie informácie pri prihláške. Ďalej sa bude organizovať Skautský tábor pre našich skautov z Terchovej v čase 15. – 22. júl 2022. Táborisko bude priKláštore pod Znievom. Skauti dostanú prihlášky cez email. Na skautský tábor môžu ísť iba riadne registrovaní skauti. Pred letom robíme špeciálne doregistrovanie.

Milovaní bratia a sestry, už teraz vás čo najsrdečnejšie pozývame na slávenie 33. ročníka Cyrilometodských dní v našej farnosti, ktoré budú od 3. do 5. júla. Program Cyrilometodských dní nájdete na výveske.         

Nálepky z nedeľných sv. omší, nech si deti prídu zobrať do sakristie. Slávnostné vyhodnotenie a žrebovanie o pekné ceny bude na ďalší týždeň v stredu 29. júla pri večernej sv. omši na prikázaný sviatok sv. Petra a Pavla. Do žrebovania o ceny sa môžu zapojiť deti, ktorým z rôznych príčin chýbajú najviac 3 nálepky.   

Drahé rodiny, na budúci týždeň sa uskutoční výnimočná udalosť pre rodiny: 10. Svetové stretnutie rodín v Ríme s pápežom Františkom. Ten si želá, aby sa na budúcu nedeľu stretli rodiny po celom svete aj v diecéznych mestách so svojimi biskupmi. Pozývam vás preto na diecézne stretnutie rodín, ktoré sa uskutoční v Žiline v kostole na Vlčincoch na budúcu nedeľu 26. júna. 

Začneme spoločným slávením Eucharistie o 11.00 a modlitbou Anjel Pána v spojení so Svätým Otcom a s rodinami na stretnutí v Ríme. Popoludní je pre vás pripravený hodnotný a zaujímavý program pre celú rodinu. 

Viac informácií nájdete na farskej výveske, ako aj na diecéznej stránke alebo na stránke ssr2022.sk

Cez tieto stránky sa dnes večer (v nedeľu) o 19.00 môžete pripojiť aj ku štvrtému online zastaveniu rodín v rámci duchovnej prípravy.  

Zo srdca vám žehnám a teším sa na stretnutie s vami. 

Váš biskup Tomáš.