Tel.: +421  41 569 51 90; +421 915 275 573

1. adventná nedeľa

Ráno

Večer

 

Pondelok 4. 12.

Pondelok po 1. adventnej nedeli

6:30

 

Za všetkých chorých a nevládnych našich farníkov

 

17:00

Za členov Ružencového bratstva

Utorok 5. 12.

Utorok po 1. adventnej nedeli

6:30

 

Za zdravie pre matku a dieťa, za šťastný pôrod

 

17:00

+ Emil Staňo – výročná sv. omša

Streda 6. 12.

Sv. Mikuláša, biskupa (spomienka)

6:30

 

 Za nové kňazské a rehoľné povolania z farnosti

Štvrtok 7. 12.

Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi (spomienka)

6:30

 

Na úmysel (k)

 

17:00

+ rodičia Ondrušoví a Hanuliakoví

Piatok 8. 12.

Nepoškvrnené Počatie Panny Márie, slávnosť a prikázaný sviatok

6:30

 

Na úmysel (k)

8:30

 

+ Peter Hajas a starí rodičia z oboch strán

 

17:00

+ Gustáv, Jozef Martinusík

Sobota 9. 12.

Sobota po 1. adventnej nedeli

6:30

 

+ Štefan a Mária a rodičia z oboch strán

 

17:00

Za zdravie a Božiu pomoc pri operácii

Nedeľa 10. 12.

DRUHÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

7:00

 

+ František a Vladimír Balaž, Evka Cvachová z rodiny Krížovej a Krištofíkovej a duše v očistci a Pátra Šabu

8:30

 

+ František Vallo a rodičia

9:00

 

Dom dôchodcov

10:30

 

Za farníkov – detská sv. omša

Túto nedeľu máme zbierku na charitu. Za vaše milodary vám všetkým vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.

Upratovanie kostola: prosíme veriacich z Nižných a Vyšných Kamencov. Srdečné Pán Boh zaplať tým, ktorí upratali kostol tento víkend. Na kvety ste prispeli 65 Eur.

K udalosti Svetového stretnutia rodín 2018 v Dubline, začíname v našej farnosti špeciálnu prípravu na toto stretnutie. Srdečne pozývame manželov, rodičov s deťmi, mladých ľudí, starých rodičov, vdovcov a vdovy aj tých, ktorí prežili rozpad svojho manželstva na prvé prípravné stretnutie rodín našej farnosti, ktoré sa uskutoční dnes 3. decembra o 15:00 v kostole. Téma prvého stretnutia bude: Priority v kresťanskom manželstve.

Návštevy chorých v Terchovej ústredí budú v pondelok ako zvyčajne.

Materské Centrum sv. Rodiny bude tento pondelok otvorené od 8:30 – 10:00 hod.

V pondelok je miništrantské stretnutie.

Zapisovanie úmyslov sv. omší na mesiac Január a Február 2018 bude v pondelok 4. decembra. Zapisovať začneme od 16:00 do 17:00. Pokračovať v zapisovaniu budeme po večernej sv. omši.

Nácvik na jasličkovú pobožnosť bude v utorok 5. decembra po večernej sv. omši.

Štvrtok po večernej sv. omši bude krátka adorácia.

Tento piatok, 8. decembra o 18:00 hod. pozývame tohoročných birmovancov na predvianočné birmovanecké stretnutie, ktoré sa uskutoční v kinosále kultúrneho domu. Terajší deviataci, ktorí sa pripravujú na birmovku, budú mať vlastný program, ktorý začne o 16:30.

Roráty: Pozývame všetky deti, rodičov, starých rodičov zúčastňovať sa adventných rorát v našom kostole. Roráty budú bývať pri raných sv. omšiach o 6:30 od pondelka do piatka. Témou tohtoročných rorát je: Naplnení Duchom Svätým. Prosíme rodičov, alebo známych aby deti zo Struhárne priviezli a potom odviezli do školy. V stredu ráno, ak sa budú deti veľmi dobre modliť, príde na rannú rorátnu sv. omšu niekto veľmi známi.

Spoločná sv. spoveď pred Vianocami bude v našej farnosti v pondelok 18. decembra popoludní od 15:00 – 17:30 hod. Rozpis spovedania pred Vianocami v celom dekanáte nájdete na výveske.

Gymnázium sv. Františka v Žiline pozýva záujemcov o štúdium na Deň otvorených dverí. Viacej informácií nájdete na výveske.

Kto by chcel ponúknuť do kostola, do presbytéria, vianočný stromček, nech sa ohlási v sakristii kostolníkom alebo niekomu z nás pátrov.

Prosíme deti, aby po požehnaní prišli pred kaplnku sv. Martina. Prvoprijímajúce deti dostanú nálepku v sakristii.